36653

 A képviselő-testület 23. ünnepélyes ülésére ezúttal a kultúrház nagytermében került sor, ahol letette hivatali esküjét Bátorkeszi új polgármestere, a 37 éves középiskola tanár, igazgatóhelyettes, Mgr. Labancz Roland.

Tóth Anikó megbízott polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük Berényi Józsefet, a MKP OT elnökét, Sebestyén Vincét, Bakonyszentlászló testvértelepülés polgármesterét, Andruskó Imrét a Selye János Gimnázium igazgatóját, Stubendek Lászlót, az MKP Országos Elnökségének tagját, a Hídverő Társulás községeinek polgármestereit és a szép számú érdeklődőt.
Elsőként Cséplő Gáborné az október 27-én megtartott időközi polgármesteri választás választási bizottságának elnökének beszámolóját hallgatták meg. Bátorkeszin a 2825 jogosult választó közül 1915-en ( 67,79%) járultak az urnákhoz, ebből 19 szavazat volt érvénytelen. A három választási körzetben így szavaztak a választók: 1. Labancz Roland 324, Mácsodi Gertrúd 75, Sipos József 203. 2. Labancz Roland 359, Mácsodi Gertrúd 60, Sipos József 247. 3. Labancz Roland 379, Mácsodi Gertrúd 56, Sipos József 193. Összesítve: Labancz Roland 1062, Mácsodi Gertrúd 191, Sipos József 643 szavazatot kapott.
November 19-i időponttal lemondott képviselői mandátumáról Labancz Roland, helyére a 2010-es választás soron következő képviselője, Bábindeli István került.
Mielőtt az új polgármester letette volna esküjét, Tóth Anikó, aki áprilisától lett megbízva polgármesternek, leköszönő beszédében elmondta, szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy a polgármesteri funkció mennyire szerteágazó, sokrétű tudást igényel, hiszen a falu vezetőjének vállára bonyolult feladatok tömkelege nehezedik. „Örömmel töltött el, mennyire gyorsan elfogadtak, és tiszteltek meg bizalmukkal a bátorkesziek. Hálás vagyok a rengeteg biztató szóért, a jó tanácsokért, s azért is, hogy oly sokan fordultak hozzám apróbb, vagy éppen súlyosabb gondjaikkal, és a számos pozitív visszajelzés alapján remélem, hogy sikeresen tudtam ezek többségét orvosolni. A környező falvak polgármesterei partnerként kezeltek és kifejezték abbéli reményüket, hogy a község nem fordul vissza a fejlődést szimbolizáló ösvényen. Megtapasztaltam tehát ezen szolgálat számos nehézségét és szépségét is. Az a fontos gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy a polgármesterré válás nem lehet egy tűzön-vízen át tartó küzdelem végcélja. A polgármesterré válás egy kezdet, egy alázatos, embereket szolgáló út kezdete, ami végzetesnek is bizonyulhat, ha a vezető nem rendelkezik megfelelő jövőképpel. Ezt az utat szerettem volna mindvégig járni, és a rendelkezésemre álló idő rövidségének dacára úgy érzem, gyümölcsöző, nyugodt időszakot tudhatok a hátam mögött. Most már megnyugvással tölt el az a tudat, hogy a választások után folytatódni fog ez a kedvező irányvonal, és a falu vezetésének felelősségét egy arra alkalmas embernek tudom átadni” – mondta a leköszönő megbízott polgármesternő.
Ezek után letette hivatali esküjét Bátorkeszi új polgármestere, a 37 éves középiskola tanár, igazgatóhelyettes, Mgr. Labancz Roland.
Az új polgármester ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik bíznak önkormányzati jogi ismereteiben, idegennyelvtudásában, emberséges, türelmes hozzáállásában, fiatalos lendületében, közösségépítő törekvésében. Nagyon fontosnak tartja a község és a lakosság viszonyának javítását. „Úgy gondolom, hogy egy közösséget elsősorban tagjai tesznek olyanná, amilyen, ha adottak hozzá a feltételek. Az események közösségformáló erejétől azt remélem, hogy az emberek jobban sajátjuknak érzik majd mindazt, amit együttes erővel valósíthatunk meg. Bízom benne, hogy együttes erővel a nehéz gazdasági helyzet ellenére is sikerül előrevinni községünket a fejlődés útján, hogy Bátorkeszi visszanyerje régi fényét!” – mondta a megválasztott polgármester.
Beszéde végén köszönetét fejezte ki a megbízott polgármesternőnek, képviselőknek, támogatóinak és a jelen lévő édesanyjának, aki támogatása, biztatása nélkül nem tudta volna megvalósítani.
Az ünnepi ülés további részében megválasztották helyére a sport – és közbiztonsági bizottság új elnökét Dolník Tibort, a környezetvédelmi bizottság tagjává Bábindeli Istvánt, a Rét utcai óvoda Szülői Munkaközösség tagjává pedig Tóth Anikót választották a képviselők Labancz Roland helyett. Az esküvői szertartásokat Labancz Roland, Noszkai Zoltán és Tóth Anikó végzik majd.
Az új polgármester úgy véli, hogy szinte mindenki várakozással tekint a község előtt álló időszakra, de a lakosság mindenképpen egy békésebb, tudatosabb, emberközpontú, követhetőbb jövőtervezés igényét formálta meg döntésével. Persze a megvalósítás egy hosszabb időszakot igényel, a két év mandátum minderre nagyon kevés, de elindulhat egy olyan falufejlesztési folyamat, amely hozzájárulhat az emberek komfortérzésének növeléséhez a községben. Ehhez pedig elsősorban a közös munka, az együttműködés, valamint az uniós és egyéb pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználásával lehetséges.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36271,36243,36177,32043,31961″}