36660

XI. alkalommal került sor a Civil Akadémia találkozóra, melyet évente a budapesti székhelyű Magyar Kollégium szervez. Általában 6-7 ország civil szervezeteinek, 20 résztvevője kel útra minden év őszén.

Meglátogatják a Kárpát-medence országaiban élő azon legnagyobb és legtevékenyebb civil szervezeteket, ahol magyarok vannak és tevékenykednek.
A múlt hét végén Budapestről indult a csapat Morvaberény (Brünn-Brno) városába, hogy az ott élő magyarok életébe, civil tevékenységébe betekintést nyerjenek.
Mint ismeretes, a csodaszép nagyváros színvonalas egyetemei vonzzák a felvidéki magyar diákokat. Merthogy, az ott maradt ifjak, akik vagy diákként még a KAFEDIK (Kazinczy Ferenc Diákklub) tagjai, vagy már a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségében találkoznak rendszeresen egymással, vallják „főleg a színvonalas egyetemi oktatás és a csehek irántuk nyilvánított toleranciája”, ami miatt merik vállalni a cseh nyelven való tanulást. Erről is, és sok mindenről adtak számot a Civil Akadémia tagjainak, nemcsak a brünniek , de eljöttek bemutatkozni a prágai Ady Kör és Szövetség képviselői is.
A találkozón ott volt a Szövetség országos elnöke is Rákóczi Anna, aki főleg itthon, de külföldön is képviseli a cseh-, és morvaországi magyarokat, és az osztravai szervezet elnöke.
A két egész napon volt időnk előadásokon, filmeken megismerkedni a morvaberényiek igen gazdag kulturális életével. Szinte minden területen igyekeznek az ott élő magyarok érdeklődési köréhez igazítani havi programjaikat. A népzenétől, néptánctól kezdve a történelmi-, irodalmi előadásokig és a szórakoztató jellegű programok keretében találkozhatnak az itt tanuló, vagy letelepedett magyarok. Népszerűségük nemcsak abban van, hogy a város anyagilag is segíti őket (csakúgy mint a többi városokban működő magyar szervezeteket), de a Nemzetek Házában lévő otthonukban (egy nagy terem áll rendelkezésükre, ahol a foglalkozások, táborok programjait is szervezhetik) gyakran előfordul, hogy cseh barátok, élettársak is együtt szórakoznak. A találkozón meglepetés volt számunkra, hogy néptáncbemutatót egy fiatal cseh páros tartott, akik, erdélyi magyar táncokat táncoltak.
A háromnapos rendezvény keretében a brünni fiatalok által összeállított programban megtekintettük Špilberg várát, ahol koszorúztunk a magyar jakobinusok emléktáblájánál. Megtekintettük a Starobrno sörgyárat. Másnap az austerlitzi csata emlékművéhez is kimentünk (a régi nevén Slavkov), és koszorút helyeztünk el Telnicén a székelyek és a brünni magyarok által készített kopjafánál, amelyet a Napoleoni háborúkban elesett székelyek emlékére állítottak.
Az ismerkedési est, a bemutatkozások mellett ritka szép élménnyel zárult a találkozó. A 20 fős civil Akadémiások között ott volt a fiatal horvátországi magyarok képviseletében Tomasič Deák Korina, akit itt lépett be a keresztény közösségbe. A keresztelői szertartást egyedi formában Balázs Zoltán szilágyerkedi (Erdély) református lelkész végezte. A fiatalasszony keresztszülei a brünniek vezetője Fazekas Monika és a Magyar Kollégium vezetője, és a rendezvény szervezője Romhányi András volt Budapestről. Valamennyi résztvevő (brünniekkel együtt) pedig tanúként közreműködött a szertartáson. S hogy vannak még csodák: a keresztelés pillanatában szólalt meg az egyik templom nagyharangja, amely főleg a hitéletbe lépő Korina asszonynak volt igencsak jelzésszerű.
A Civil Akadémia eme találkozója, mint mindig, most is igen hasznos tudnivalókat, magyarságismeretet adott a résztvevőknek. A brünni magyar fiatalokról, tudásukról, vendégszeretetükről, a magyarságuk megtartásáról, nemzettudatukról igen elismerően szóltak a vendégeskedők.
Mi, felvidékiek pedig büszkék voltunk, hogy ily fiataljaink vannak Brünnben, akik nagyon sokat tesznek az anyanyelv megmaradásáért, kultúránk népszerűsítéséért, és ami példaértékű számunkra is: az az összefogásuk, és a szeretetük, a mások iránti tiszteletük kinyilvánítása. A brünni szervezők, név szerint is megérdemlik, hogy említsük őket: Fazekas Monika, Ambrus Tünde, Mlejníková Helena , Rákóczi Anna, Detáry Attila és Fekete László. Köszönjük nekik. Az erdélyi, felvidéki, horvátországi, délvidéki, szarajevói s az anyaországi magyar civil vezetők igen szép élményekkel tértek haza a morvaberényi útjukról.
Dániel E., Felvidék.ma