36715

Huszonegyedik alkalommal szervezte meg a Katedra Alapítvány 2012. november 23-án a Katedra Napokat Dunaszerdahely városában. A rendezvény társszervezője a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara volt.

A nagy hagyományokra visszatekintő rendezvényen ezúttal is nívós előadásokat hallhattak a pedagógustársadalom rendezvényen megjelent tagjai oktatásügyünk problémáiról ismert hazai szaktekintélyek tolmácsolásában. Németh Margit, a Katedra Alapítvány elnök asszonyának megnyitó beszéde után Hrbácsek Magdolna: Értjük vagy nem értjük – Tapasztalatok az értő olvasás méréséről című előadását hallgathatták meg a jelenlévők, amelyből megtudhatták, hogy a 15 éves tanulók körében végzett nemzetközi PISA-mérés nálunk elsősorban a megszerzett tudás alkalmazásának fokát vizsgálja. A szövegértést vizsgáló szépirodalmi és köznyelvi szövegeket tartalmazó feladatok az egyszerű információk kikeresésére, a szöveg interpretációjára és a gondolkodásra irányultak. A felmérésből kiderült, hogy Szlovákiában például a tanulók 22,3 %-a tartozik az ún. rizikós százalékba, ezek azok a diákok, aki nagy valószínűséggel nem lesznek képesek megfelelően elvégezni a feladatukat, illetve a társadalomba való beilleszkedésre. Bár ez a jelentésekből rendre kimarad, de az eredmények azt mutatják, hogy a felmérések szerint a szlovákiai magyar iskolák tanulói mindig jobb teljesítményt mutatnak, mint a szlovákiai szlovák iskolákban tanulók.
Petres Csizmadia Gabriella a befogadó központú irodalomtanításról tartott előadásában egy saját megvalósítású projektet mutatott be a jelenlévő pedagógusoknak. Ez az élő szövegek értelmezésére irányuló, szakköri tevékenység keretében, 2-3 fős kiscsoportokban megvalósult induktív jellegű munka különböző szövegalkotási gyakorlatok megvalósításával, elsősorban a kreatív írás folyamatjellegére fókuszált az adott probléma- és témakörökben. A munka során a cél az önfejlesztés, az önismeret, a morális érzék fejlesztése, a másik megismerése volt.
Vančo Ildikó előadásában a nyelvtanítás problémáiról beszélt.  Előadásában többek közt kiért arra is, hogy a nyelvoktatás szervezésének óriási jelentősége van a kisebbségi közösségek nyelvmegtartásában. Véleménye szerint gondot jelent az is, hogy a többségi nyelvoktatásból hiányzik a nyelvi tolerancia. Nem tartja helyénvalónak azt sem, hogy a nyelvoktatás során elsorvasztásra kerülnek az alacsonyabb presztízsű nyelvi változatok, amit kisebbségi szempontból öngyilkos dolognak tart.  
A következő előadó Viczay Ildikó a Fizikai képességek és készségek fejlesztésének lehetősége az úszás mozgásanyagával 9,10 éves korban című előadásában az e téren szerzett tapasztalatairól számolt be, majd a szakmai vita következett.
Ezt követően került sor a Katedra Napok keretében évente odaítélésre kerülő Katedra-díj átadására. Ebben az évben életműdíj kategóriában dr. Fibi Sándor nyugalmazott pedagógusnak ítélték a díjat az oktatásügy területén kifejtett több évtizedes áldozatos munkájáért. A díjátadón a laudációt Nagy Ernő, nyugalmazott pedagógus mondta, aki méltató beszédében Fibi Sándor példaértékű pedagógusi tevékenységének ismertetésén kívül kitért annak nagy jelentőségű társadalmi és közéleti tevékenységére is.

Dunajszky Éva, Felvidék.ma