36327

Sándor Anna, a Nyitrai Konstantin Egyetem docense, tanszékvezetője, a Magyar nyelv és Irodalom Tudomány Intézet vezetője elmondta, hogy szlovák – magyar hivatali ügyvitelre képeznének hivatalnokokat a intézetükben.

A Pátria rádió 2012. október 30-i, Reggeli c. adásából megtudhatták a hallgatók, hogy számolnak egy ilyen képzéssel az egyetem keretén belül, ám ha nem lesz kellő számú jelentkező, nem lehet beindítani a képzést. Ha jelentkezik 4 – 5 érdeklődő, ez nem elegendő ahhoz, hogy beindítsák a képzést. Ugyanakkor, ha arról lenne szó, hogy egy adott régióból jelentkezne legalább 15 fő, akkor nem kell Nyitrára utazniuk az érdeklődőknek, hanem az oktatók kimennek abba a régióba, annak a régiónak a központjába, ahol megvan az érdeklődés. Azt is elmondta, hogy a képzés 50 órából áll és tulajdonképpen két modulra osztható. Az érdeklődők választhatják mindkét modult, vagy csak az egyiket. Az első modul a nyelvhelyességi, helyesírási, tehát a hivatalos stílusnak az ismeretanyagát sajátíthatják el.

A második modul pedig már a kétnyelvű hivatali levelezésnek az egyes formáit, a fénymásolás, a fordítás ismereteinek egyes módozatait tárja a hallgatók elé. Elmondta azt is, hogy hiába beszél valaki két nyelvet, adott esetben jól beszél szlovákul is és magyarul is, de mikor fordítani vagy tolmácsolni kell, akkor rájön, hogy ez nem is olyan egyszerű. Ezzel a képzéssel is némi ismeretet szeretnének nyújtani az egyes területen az érintett dolgozóknak. Jelentkezhet ugyan bárki, de elsősorban az ügyvitelhez kapcsolódó személyek jelentkezését várják. Nemcsak az ügyfelek, de maguk az ügyintézők sem ismerik az egyes kifejezéseket és nagyon gyakran olyan hivatalos leveleket küldenek ki – ha már egyáltalán kiküldik magyar nyelven -, hogy ez sem nyelvi, sem helyesírási szempontból nem felel meg a követelményeknek. Mert mint mondta: egy kiküldött levél nemcsak egy hivatali ügyintézőnek a tükre, hanem annak a hivatalnak is a tükre, ahonnan ez a levél kiment. Gondolnak itt minden olyan hivatalra pl. közigazgatási hivatalok, utazási irodák, ügyvédi irodák, ahol szükséges a szlovák-magyar ügyintézés, tehát ezeknek is nyújtják ezt a képzést. Kiküldték az összes szlovákiai magyar önkormányzatnak ezt a tájékoztatást, tehát tudnak róla, hogy ilyen képzés indul. A kisebbségi nyelvtörvény alapján a 20 %-nyi kisebbségi lakossággal rendelkező helyeken kell, hogy a kisebbség nyelvén is lehessen az ügyet intézni, de mint azt tudjuk, ennek a törvénynek a betartása nagyon alacsony színvonalon van. Mert pl. egy önkormányzatban, még ha mindenki magyar is, nem tudják elképzelni, hogy a tárgyalások magyar nyelven menjenek végbe, vagy hogy a jegyzőkönyv magyar nyelven íródjon, mert nem tudják helyesen az egyes kifejezéseket, szakkifejezéseket.

Természetesen akad kivétel is, de ez nagyon kevés. Szlovákiai magyar viszonylatban a magyar nyelvnek ez a része elég erősen csorbult az utóbbi évtizedekben és egy nyelv, ha nem tudja betölteni minden helyzetben a funkcióját, akkor az annak a nyelvnek az elsorvadását idézheti elő. A másik dolog, hogyha a beszélő nem tudja minden helyzetben használni az anyanyelvét, mert az anyanyelvében van meg a legnagyobb otthonosság érzete, akkor az is ennek az otthonosság érzetnek a rovására megy. A harmadik tényező, ami miatt indítanák ezt a képzést az az, hogy nagyon kevesen élnek a törvény adta lehetőséggel, hogy azokon a helyeken, ahol a törvény ezt lehetővé teszi, magyarul intézzék ügyeiket. Pl. még a Dunaszerdahelyi járásban is nagyon kevés a magyarul írott levél, kérelem az ügyfelek részéről, amit talán a több évtizedes lemaradás hozott magával ezen a téren. Korábban indítottak egy nappali tagozatos alapszintű képzést kétnyelvű, szlovák-magyar ügyvitelszervező szakon; tehát egyetemi szinten is tanulható, de a szlovák képzést is ennek szellemében biztosítanák már a gyakorló hivatalvezetők részére. Tehát ez a képzés az Oktatási Minisztérium által akkreditált tanulmányi program. Mivel a képzés nem nappali tagozaton folyik, tandíjköteles.

MV, a Pátria rádió nyomán Felvidék.ma