36682

(+Képgaléria) A lévai Reviczky Társulás első rendes évi közgyűlését 2012. november 20-án tartotta a Reviczky Házban. A vezetőségben Wirth Jenő elnök mellé Papp Zsolt alelnököt, Hutura Beáta titkárt és Scheffer Frigyes pénztárost választották. Beszámoltak az éves, gazdag tevékenységükról is.

Amint az a pénztári beszámolóból is kiderült, nem volt egyszerű elindulni az „új úton”, mára viszont örömmel konstatálhatom, hogy gazdasági helyzetünk stabilizálódott és az eltelt egy év alatt, köszönhetően elsősorban elnökségi kollégáim áldozatos munkájának, tiszta lelkiismerettel, kézzelfogható eredményekkel nyugodtan állhatunk itt Önök előtt és számolhatunk el az elmúlt időszak eredményeivel – e szavakkal üdvözölte beszámolójában az elnök, Wirth Jenő a közgyűlésen megjelent alapítókat s a tagságot.
Majd így összegezte a tevékenységüket: “Oroszlánrészt vállalunk a Lévai Magyar Tájékoztató kiadásában, a Történelmi előadássorozatot folytatjuk. A társulás, Müller Péter vezette Léva és Vidéke Helytörténeti Szakosztálya mára már a 62. előadását tervezi, 2 évente kiadunk legalább 1 helytörténeti témával foglalkozó könyvet, az idén Müller Péter: A Lévai irgalmas nővérek intézete története című könyvét adjuk ki, melynek a bemutatója az idei könyvvásár megnyitóján lesz, december 3-án. Végezzük a Léva és vidéke célalap munkáját és partnerei vagyunk a SZAKC-nak is. Ezen felül: újraindítottuk a magyar könyvesbolt és könyvtár üzemeltetését, nyitottunk minden lévai magyar szervezet és intézmény felé, a Reviczky Ház ingyenes használata természetes ténnyé vált minden magyar szervezet és intézmény számára, belefogtunk olyan szélesebb tömegeket megmozgató közösségépítő rendezvények szervezésébe is, mint a Katalin-bál, vagy a Vince-pince fesztivál, a Léva és Léva környéki magyar borászok versenye volt – számolt be Wirth Jenő.
A társulás elnöksége 2011-ben háromszor, 2012-ben hatszor ülésezett, minden esetben strukturáltan tárgyalva végig a meghatározott programpontokat. “A kommunikáció rendje szabályozva, a marketing modern eszközei használatban, a nyomon követés biztosított, az írásos és elektronikus dokumentáció rendelkezésre áll. Nagy súlyt helyeztünk külső kapcsolatainkra, legnagyobb figyelmet az udvarias, tiszteletteljes kommunikációra helyeztük és a transzparensségre, honlapunkon rendszeresen tájékoztatunk, tagságunkkal és szimpatizánsainkkal a modern kor követelményeinek megfelelően elektronikusan is tartjuk a kapcsolatot, adatbázist építünk, egy év eredményéről beszél az 524 e-mailcím levelezőlistánkon és az 1336 ismerős a közösségi portálon” – nyilatkozta Wirth Jenő.
Müller Péter, a szakmai tevékenységről szóló, kivetített fényképekkel dokumentált színvonalas beszámolójában elmondta, hogy 2011-ben 5, 2012-ben 19 saját rendezvényt szerveztek, de jelen voltak 14 más eseményen 2011-ben és 38-on 2012-ben is.
Papp Zsolt az elnökség infrastruktúráért felelős tagja elmondta, hogy a „Házon” is akadt csinosítani, javítani való, lomtalanítottak, átalakították a nagyterem asztalait, megjavították az elromlott zárszerkezeteket, az épület megvilágításának teljes felújítása is megtörtént, felújították a hirdető tábláikat, melyeket később sajnálatos módon felgyújtottak, ezután kényszerből átfestetták a ház utcai homlokzatát és térfigyelő kamerarendszert telepítettek. A nagyterem hőveszteségeinek csökkentése érdekében falaztak, leszigetelték a padlásteret. Átrendezték, átfestették a kiállítópaneleket is, felújították a ruhatárat és kicseréltek 11 csöpögő radiátortestet.
Az elnök mérleget vont a fölött is, „ami nem sikerült”, melyek közül legjobban fájlalta a lévai magyarság közös érdekérvényesítése szervezetlenségének hiányát, ami Léva városa esetében olyan jelenségekbe torkollik, mint a helyi hírcsatorna, az „Infokanál” magyar adásának megszüntetése, a hirdetőtáblák felgyújtása, üvegeik betörése, felirataik leverése és 19 javaslatukat majdhogy figyelmen kívül hagyva, Schöller nevén kívül nem neveztek el egy utcát sem az új városrészekben. A lévai magyar civil szervezetek nem kaptak egy cent támogatást sem a várostól, és új török „hódító üzletemberek” bontják történelmi műemlékeinket a városközpontban, lásd a „Nyitrai és társai”, Léva első nyomdaépületét…
Vízióit megfogalmazván a végén, Wirth Jenő a már meglévő portfólió mellett a következő stratégiák mentén képzeli el folytatni a társulás tevékenységét: Az elnökség tagjai munkáját intenzívebbé tenni, bevonni a tagságot is a munkába, mindenkit módja s tehetsége szerint, aktivizálni a nem aktivizált szakmai tevékenységeket is (felnőttoktatás, tehetségek támogatása, jogvédelem), partnerséget vállalni a regionális magyar vállalkozókkal, bekapcsolódni „Vedd a felvidéki magyart!”, „Fontos vagy!” mozgalmakba, további infrastrukturális arculatfrissítést végrehajtani (bolt, bár, terasz) a Reviczky Ház még vonzóbbá tétele érdekében. Tovább törekedni a gazdasági önállósulás felé.
A társulás eddigi tevékenységét, üdvözlő levelében Gábri Rudolf, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöke így méltatta: „Csak gratulálni tudok látva azt, hogy amit egy évvel ezelőtt zajlott tisztújító közgyűlésükön (melyen volt szerencsém részt venni) Önök elhatároztak, végre is hajtották. A CSSZMKA ebben az áldozatkész munkában nem hagyta Önöket magukra, az elmúlt közgyűlés óta kétszer is sikerült hozzájárulnunk a Reviczky Ház és a társulás működéséhez, s nem látom akadályát, hogy ez a tendencia továbbra is folytatódjon. Remélem, ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy biztosítva legyen az a példás munka, amit Önök végeznek, hogy erőiket a feladatok elvégzésére tudják összpontosítani, hogy egy egyre erősebb Reviczky Házban, egyre több nemzeterősítő rendezvényben, egyre több aktív fiatalban tudjanak gondolkozni” – közölte Gábri Rudolf. 
Ehhez csatlakozott Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatója is, aki kedves levelében így fogalmazott: „Ezúton szeretném kifejezni elismerésemet az Önök tevékenységéért, ember legyen a talpán, aki az elmúlt hónapokban a lévai Reviczky Házban zajló életet követni bírta, hiszen egymást érik a jobbnál jobb programok. Ez örvendetes, mert nagyon nehéz feladat a magyar házakat működtetni, a Reviczky Társulás új vezetése is erőn felül teljesíti küldetését, ez világosan látszik” – írta Pogány Erzsébet.
 
A Reviczky Társulás közgyűlése jóváhagyta még, hogy a Reviczky Társulás kéri felvételét a SZAKC-ba, és megbízta Wirth Jenő elnököt a teljes jogú taggá válás formai lebonyolítására.
Továbbá tudomásul vette a Reviczky Társulás két elnökségi tagjának, Kiss Beátának és Bankó Szilviának elnökségi tagságukról, valamint Gubík Lászlónak a titkár szerepköri tisztéről való lemondását, helyükbe a közgyűlés Hutura Beátát és Scheffer Frigyest kooptálta. Ezután az elnökség saját soraiból megválasztotta az új tisztségviselőket: alelnök – Papp Zsolt, titkár – Hutura Beáta, pénztáros – Scheffer Frigyes lett, az ellenőrző bizottság pedig saját soraiból szintén megválasztotta tisztségviselőit: elnök: Krajčik László, alelnök – Kovács Barnabás, tag: Turczi Angéla lett.
A közgyűlés végén egy-egy virágcsokor kíséretében az elnök külön köszönetét fejezte ki Dolník Erzsébetnek, a társulásnak nyújtott ügyintézői segítségéért, melyet önzetlenül, ingyen és bérmentve végzett az elmúlt időszakban, valamint Kiss Beátának és Bankó Szilviának az eddig végzett áldozatos munkájáért. Zárszavában az elnök a következőképpen köszönte meg a jelenlévőknek türelmüket: „Minden magyar civil szerveződés csak úgy működhet, ha a közösség, amely élteti, összefog. Ezt az óhajt sokszor hallom Léván is. Nos, finoman fogalmazva, szélesebb perspektívából is nézve a magyarság politikai, társadalmi, közösségi összefogása nem könnyű feladat. Okait sokáig lehetne elemezni, bizonyára sokféle magyarázat születhetne, egy biztos, ezen okok eredményeképpen a jelenlegi helyzetben a feladat teljesítése regionális szinten is nagyon nehéz, vagy optimistán fogalmazzunk inkább így: több időt és energiát igényel. Persze nem adjuk fel, az elkezdett úton haladunk tovább, tesszük a dolgunkat türelemmel, megértéssel és szeretettel. A Reviczky Ház ajtaja továbbra is nyitva áll minden lévai magyar szervezet, intézmény és polgár előtt, beleértve természetesen a célalap hatáskörébe eső vidéki szervezeteket, intézményeket, társulás tagokat, barátokat és szimpatizánsokat is, otthont adva falai közt minden jóhiszemű embernek” – nyilatkozta Wirth Jenő.

A képek megtekinthetők a képgalériában.


{iarelatednews articleid=”35777″}

Felvidék.ma