36403

November 10-én ünnepélyes keretek között iktatják be hivatalába Zsámbok Piroskát, a gicei gyülekezet és Gál Lászlót, a simonyi gyülekezet megválasztott lelkipásztorát.

A gicei református templomban délelőtt tizenegy órakor kezdődő alkalmon igét hirdet Géresi Róbert püspökhelyettes.
A megválasztott lelkipásztort Orémus Zoltán, az abaúj-tornai egyházmegye esperese iktatja be hivatalába, majd Zsámbok Piroska szolgál igehirdetéssel. 

Zsámbók Piroska 2011. októberétől szolgál Gicén és a gömörligeti leányegyházközségben, valamint a nagyrőcei szórványban. Az egyházközség presbitériuma az idén júniusban hívta meg lelkipásztorául. A Zsinati Tanács jóváhagyása után októberben sor is került az anyaegyházközségbe való megválasztására.

***

November 11-én vasárnap a simonyi református templomban ünnepi istentisztelet keretén belül iktatják be hivatalába ThDr. Gál László lelkipásztort. A délután egy órakor kezdődő alkalmon igét hirdet Fazekas László püspök. A megválasztott lelkipásztort Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese iktatja be hivatalába, majd Dr. Gál László szól igeszolgálatával a megjelentekhez.

Dr. Gál László egy éve szolgál Simonyiban, korábban a komáromi gyülekezet beosztott lelkipásztora volt. Az egyházközség presbitériuma az idén, június 24-én hívta meg lelkipásztorául. A Zsinati Tanács jóváhagyása után szeptember 30-án került sor az anyaegyházközségbe való megválasztására.

Reformata/Felvidék.ma