36447

 A Nagyasszonyi díjat 1998. óta adja a Főnix Somogyi Nagyasszonyok Egyesületének elnöksége azoknak a nőknek, akik közösségi munkájukkal segítették a civil szervezeteket és egyesületeket.

Az egyesület önkéntesen létrehozott, érdekvédelmi és érdek képviseleti szervezet, amelynek kiemelt célja: – Az emberi értékek védelme. – A család, az anyai szerep és egyéb női értékek elismerése, és elismertetése. – A falun élő, aktív társadalmi tevékenységet önkéntesen végzők munkájának megismerése, elismerése és támogatása. – Népi értékeink felkutatása, megőrzése, megmutatása. – Hagyományok életre keltése, felidézése, ápolása, tovább adása a fiatalabb generációknak. – A testi, lelki egészséges életmódra nevelés, ebben való tevékeny részvétel. – A természeti és épített környezet védelme. – Kapcsolatokat épít itthon és országhatáron túl, az egyes Nagyasszonyok lakóhelyei között.

A FŐNIX Somogyi Nagyasszonyok Egyesülete megalakulásának a célja a vidéki nők és a kistelepüléseken élők problémáinak felkarolása. Olyan nők „felmutatása” a közösségnek, akik tevékenységükkel elősegítették valamilyen nemes szándék megvalósulását, és példaként szolgálhatnak sokak számára. Az elismerés alapítóinak a történelmi nagyasszonyoknak a példája lebegett a szemük előtt, akik kiemelkedő személyiségei voltak a régi Magyarország egy-egy területének. A címet pályázat útján adományozzák, nagyasszonyi kitüntetésre olyan nőket jelölnek, akinek közösségi munkája, élete példamutató. A Genfből származó kezdeményezés alapján október 15-én – vagy ehhez közel eső napon – a Falusi Nők Világnapján vehetik át a kitüntetést azok a nagyasszonyok, akiknek munkásságát környezetük ismeri és elismeri. Olyan hölgyek kapnak, akik hosszú időn keresztül kiváló önkéntes munkát végeztek, s akiknek példája ösztönző hatással lehet arra, hogy minél többen vegyenek részt közösségük megtartásában, a közösségi mozgalom megerősítésében. Nagyasszonynak lehet jelölni, aki legalább tíz éve aktívan, önzetlenül dolgozik a közösségért. Az elnökség dönti el, hogy a benevezett asszonyok megfelelnek-e nagyasszonynak.
Idén a szép és bensőséges ünnepi eseménynek, mely Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fő támogatásával jöhetett létre, Csízi Péter alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, Szili Katalin, a Nemzeti Összetartozás Bizottság alelnöke, majd Porkoláb Lászlóné a FŐNIX Egyesület vezetője tartott ismertetőt az átadási ceremónia előtt.
A Szivárvány Gyermekházban megtartott ünnepségen idén tizenegy nagyasszonyt választottak, köztük Szobiné Kerekes Esztert, a búcsi „A Kultúráért és Turizmusért Társulás elnökét, valamint a Népviseletes Babák Háza megálmodóját. Összegyűjtötték és megvarratták a népviseletek kicsinyített mását babacsaládokra a szakirodalomban tagolt tájegységek szerint. Összefogtak azokkal, akik hittek népi örökségünk megmentésében és szívesen szervezték meg az eddigi 231 kiállítást itthon és külföldön. 2010-ben, tizenkét év vándorlás után, állandó kiállítási helyre, Búcs községbe került a népviseletbe öltöztetett babacsaládok mára 51 tagú (elemű) gyűjteménye.
A díj átadásakor elhangzott, hogy Szobi Eszter élete összeforrt a felvidéki magyarságéval, annak minden örömével és bánatával. Élete vezérfonala a mai napig a hit. Hit a Mindenhatóban, és hit a nemzetben és a megmaradásban és folytatni közösségépítő tevékenységét.
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem a főnixmadarat ábrázoló díjat. Ez a díj további munkára kötelez, igyekszem a jövőben is a felvidéki magyar közösségért dolgozni. Ma leginkább arra van szükség, hogy a megbecsülést, az odafigyelést és a szeretetet visszacsempésszük az emberi kapcsolatainkba. Számomra mindig öröm, mikor azt látom, hogy vannak a közösségeknek összetartói, akik legtöbbször hölgyek. A nagyasszonyi cím a szívről és a szeretetről szól. Olyanokról, akik a lelkükből, a szívükből tesznek és adnak egy közösségnek. Alázat és szolgálat nélkül nem lehet dolgozni. Ha egy embert nem érint meg egy másik sorsa, lélektelenné, üressé válik mindenki – nyilatkozta lapunknak a díjátadó ünnepség hazaérkezése után Szobi Eszter.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”22483,33728″}