36589

Már tíz esztendeje annak, hogy a német evangélikus egyház börtönlelkészeinek szervezetével kapcsolatba került a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is.

Éves továbbképző konferenciájukra meghívás érkezik minden esztendőben, mely szakmai szempontból nagy segítséget jelent a misszióban érdekeltek számára. Ennek eredményeként a szlovák büntetés-végrehajtás igazgatósága rendkívüli küldöttséget fogadhatott Szlovákiában. A szakmai kirándulás négy napos programját és annak lebonyolítását Antala Éva, nagyölvedi lelkipásztor a Szlovák Börtöntársaság elnökségi tagja és ügyvezető igazgatója vállalta magára.
A német büntetés-végrehajtás részéről 16 fős küldöttség érkezett a frankfurti és weiterstadti börtönből hivatalos látogatásra és tanulmányi kirándulásra. A csoportot az intézet igazgatója, Uwe Röhrig és börtönlelkésze, Carmen Berger-Zell vezette. Elsőként Pozsonyban, az Igazságügyi Palotában ismerkedhetett a küldöttség a hazai büntetés-végrehajtási rendszerrel, ahol az intézet parancsnoka Gálik Béla és az Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat küldöttsége fogadta a vendégeket Miroslav Táborsky evangélikus lelkész vezetésével. A találkozón részt vett a Szlovák Testvéri Börtöntársaság elnöke, Ján Kerekréti is. A szakmai előadás után városnézés következett, majd Modorban az evangélikus gyülekezet szeretetvendégséggel szolgált. Megtekinthettük a több száz éves német műemlék templomot is. Másnap a zselízi börtönben az intézet parancsnoka Rastislav Kostolani üdvözölte a küldöttséget és bemutatta, hogy miként lehet munkaterápiával foglalkoztatni az elítélteket. Majd szabadidős programként következett Zselíz, Párkány, Esztergom, Visegrád megtekintése. A csoport örömére szolgált, hogy ezáltal jobban megismerhették az egyes városok bemutatásával a magyar történelmet és kultúrát is. Az Úr napját pedig a nagyölvedi református gyülekezetben szenteltük meg, melyen a weiterstadti börtön lelkésznője hirdette Isten Igéjét. A tanulmányi kirándulás közös ebéddel zárult a gyülekezet vendégszeretetének köszönhetően – tájékoztatta a Reformata honlapot Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor, a Szlovák Börtöntársaság elnökségi tagja és ügyvezető igazgatója.

Reformata nyomán Felvidék.ma