36484

 A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége november 10-én Búcson tartotta VI. Országos Közgyűlését, melyen újraválasztották Mézes Rudolfot SZMSZSZ elnökének.

A szülők szövetsége megállapította, hogy az elmúlt négyéves időszakban jelentősen visszaesésre került sor a szlovákiai magyar nemzeti közösség életében, mely a többéves szorgalmas munka eredménye – az ígért status quo helyett – fokozatosan atomjaira hullik. A romokon nem lesz könnyű újabb sikeres építkezésbe kezdeni – áll a Búcson kiadott nyilatkozatban.
Visszaidézték, hogy a szülők a múltban tiltakozó összejöveteleket, nagygyűléseket szerveztek, aláírásokat gyűjtöttek, részt vettek az anyanyelv védelmében tartott dunaszerdahelyi tiltakozó nagygyűlésen és a kettős állampolgárság elismeréséért tartott révkomáromi nagygyűlésen, sőt felsorakoztak a pedagógusok mögé is, melyet ezután is szeretnének megtenni, s kifejtették, hogy támogatják a pedagógusokat a jogos követeléseikben. „A katedrákon nem elfásult, anyagi gondokkal küzdő, alulfizetett, az értelmiségi létformát és a közösségi cselekvést nem vállaló egyéneknek kell állniuk. A pedagógusok emberi tartásra nevelik diákjaikat, példaképet jelentenek számukra” – fogalmazta meg a szülők szövetsége.
A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége a szlovákiai magyar társadalmi szervezettekkel karöltve igyekszik a szülőföldön való boldogulás feltételein javítani. A Búcson tartott közgyűlés a Szózat eléneklésével vette kezdetét, majd a megnyitót rövid kultúrműsor, a köszöntő követte. Beszámoltak au elmúlt időszak tevékenységről és gazdálkodásról, megvitatták az alapszabály módosítást, és sor került a tisztújításra is. Funkciójában megerősítették Mézes Rudolf elnököt. Három alelnököt választottak. Keve Szilviát az érsekújvári, Schwartz Katalint a rimaszombati és tornaljai és Tankó Albertet a szepsi és kassai régiók képviseletére. Sátor Zoltán, a nyugat-régió korábbi alelnöke elmondta, hogy a közgyűlésről a Dunaszerdahelyi járás 22 fős küldöttsége kivonult, mivel a közgyűlés más javaslataik mellett az Országos Tanács létszámcsökkentésének ellenzését sem akceptálta. Korábban 7 tagja volt az OT-nek Dunaszerdahelyről. Mézes Rudolf a létszámcsökkenést azzal magyarázza, hogy gyakori eset volt, hogy a hétből csak ketten jöttek el, s így határozatképtelen volt a tanácskozás, ezért a hatékony működés érdekében, pozitívan értékeli a közgyűlés azon határozatát, miszerint 15%-kal lecsökkentették az OT tagjainak a létszámát.
A közgyűlés a határozatok elfogadásával, zárszóval és a Himnusz eléneklésével ért véget.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36514″}