36504

A Via Nova Ifjúsági Csoport Országos Tanácsa Gútán ülésezett. A tanácskozás házigazdájaként Szokol Dezső, a helyi magánszakközépiskola alapítója üdvözölte a fiatalokat. Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke is köszöntötte az országos testület ülésének résztvevőit.

Módosították az ifjúsági csoport szervezési és működési szabályzatát, mely szerint “a Via Nova ICS önálló polgári társulás, mely az alapszabályában lefektetett célkitűzésekkel összhangban köt együttműködést civil szervezetekkel és az etnikai elv alapján működő politikai pártokkal, valamint politikai pártok platformjaival”.
Az ifjúsági csoportnak 35 éves korig lehetnek “rendes” tagjai, ám az ennél idősebb személyeknek is lehetőségük van aktívan részt venni a Via Nova ICS tevékenységében. “Via Nova Baráti Körök alakulnak. A Baráti Körök öntevékeny és véleményformáló csoportok, melyek tagja lehet minden természetes személy, aki elmúlt 35 éves és egyetért a Via Nova ICS célkitűzéseivel. Várunk minden szimpatizánst és támogatót korhatár nélkül! Ifik vagyunk, de tenni akarunk. Ehhez pedig nyitnunk kell. Nyitni mindenki irányába, aki felelősséget visel közösségünkért, és egy boldogabb jövőt mer álmodni a felvidéki magyarság számára” – tájékoztatott az országos tanács üléséről Gubík László, a Via Nova ICS elnöke.
Személyi jelelgű döntés is született, régiós (Nyitra) alelnökké választották Kovács Péter lévai járási elnököt.

A Via Nova Országos Tanácsának nyilatkozata
A Via Nova Ifjúsági Csoport önálló polgári társulás, mely olyan politikai és civil szervezetekkel köt együttműködést, akik vállalják az etnikai alapú érdekképviseletet. A felvidéki magyarság számára megtévesztő és felettébb káros „az együttműködés” címszó alá rejtett politikai hazárdjáték, mely napjainkban a nemzeti kisebbségeknek szánt anyagi támogatások szétosztásánál csúcsosodott ki. Továbbra is kiállunk és küzdelmet folytatunk Felvidéken a magyar nyelvhasználat megteremtéséért, amely megnyilvánul a névhasználatban, a hivatalos feliratoknál és a helységnevek használatában. Véleményünk szerint újabb magyar pártok létrehozása a felvidéki magyarság szempontjából csak a megosztottságot növeli. Ezúton is kiállunk az egységes magyar érdekképviselet fontossága mellett. Megmaradásunk egyik záloga: nemzeti önrendelkezésünk, amelyet a nemzetiségi közösségünk minimumának kell tartanunk. Figyelemmel kísérjük a Kerekasztal tevékenységét és konstruktívan hozzájárulunk a felvidéki magyar civil szféra működéséhez. A Via Nova ICS felszólítja a jelenlegi kisebbségügyi állambiztost, hogy a Selye János Egyetem egyetemi státuszának lefokozása ügyében az eddigi tétlenséggel ellentétben határozottabban képviselje az egyetlen szlovákiai magyar felsőoktatási intézmény érdekeit.

Felvidék.ma, ON