37045

 „Boldog az a nép, amely ünnepelni tud” – mondja a zsoltáros. Ünnepeink a legmélyebb értékek forrásai a családban és a közösségben egyaránt. Cserkészberkekben is így van ez. Vannak jeles napok, ünnepnapok, olyan események, amikor ünneppé válik az együttlét és emlékezni kell.

2007-ben világszerte ünnepeltek a cserkészek, fennállásuk 100-ik évfordulóját. A cserkészet alapítója Robert Baden-Powell, cserkésznevén Bi-Pi, 1907-től tette egyre népszerűbbé azt a mozgalmat, melyet cserkészet néven ismert meg a világ.
2010-ben a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ünnepelte megalakulásának 20-ik évfordulóját, újraéledését. Az 1990-es évtől kezdődően született csapataink Felvidék szerte megemlékeznek, és ünneplik zászlószentelésük és fogadalomtételük kerek évfordulóit.
A 2011-es évben ismét világszerte emlékeztek a cserkészek, mégpedig a Magyar Cserkészet megalakulásáról. 1911-ben kezdte bontogatni szárnyait a cserkészmozgalmat követő mozgalom, melyet 1912. december 28-án jegyeztek be hivatalosan, így az idei év is alkalmat adott a magyar cserkészeknek az ünneplésre.
100 évvel ezelőtt a Magyar Cserkészet így fogalmazta meg küldetését: A cserkészet olyan önkéntes gyermek – és ifjúsági mozgalom, mely valláserkölcsi alapokon nyugszik, és a 10 Cserkésztörvény szellemében nevel, Isten, Haza, embertárs iránti szeretetre, hűségre, kötelességteljesítésre, és a természet szeretetére. Zászlajára ezt tűzte: Emberebb embert és magyarabb magyart!
Az 1920-as évektől a levált országrészekben és a történelmi viharok által emigrációba kényszerülő magyarok, a cserkészet berkeiben tudták megőrizni nemzeti öntudatukat, ápolni a nemzeti kultúrát és történelmet. Így van ez napjainkban is. A Magyar Cserkészszövetségek Fórumát 1991-ben hívták életre a felvidéki és amerikai cserkészek. Jelenleg a Kárpát-medencében és a nyugati szórványban működő nyolc magyar cserkészszervezetet tömöríti. Ezek: a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség, a Magyar Cserkészszövetség, a Magyar Cserkészlány Szövetség, a Romániai Magyar Cserkészszövetség, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség, és a Horvátországi Magyarok Zrínyi Miklós Cserkészcsapata.
Erre a nagy együvé tartozásra, a 100-ik születésnapra emlékeznek ez év decemberében a magyar cserkészek. Most az Adventi időben, a karácsonyvárás különös hangulatában emlékezzünk Öregcserkészeinkre és mindazokra, akik átadták nekünk a Cserkészet „Lángját”. Mi, felvidéki cserkészek az Advent utolsó hetében – ahogyan a Kárpát-medencében minden cserkészszövetség berkeiben teszik ezt –ápoljuk, osszuk szét és adjuk tovább a Betlehemi Lángot, hogy eljusson minél több család asztalára, karácsonyfájára a szeret lángja és fényessége!
Szívből gratulálok a Világ Cserkészet és a Magyar Cserkészet szép ünnepeihez, nemes célkitűzéseihez. Kívánom, hogy az elkövetkező években is mindig legyen alkalmuk az ünneplésre. Kívánom, hogy a cserkészet liliomos zászlaja alá sok kis és nagy gyerek, de felnőtt is sorakozzon a világ minden táján, és Isten dicsőségére testben, lélekben, szellemben ép emberek nevelődjenek.
Végezetül a Felvidék.ma hírportál munkatársainak és minden kedves Olvasónak áldásokban gazdag karácsonyi ünnepeket és békés, boldog Új Esztendőt kívánok.

Berényi Kornélia cserkésztiszt, Felvidék.ma