37279

 December 28-30. között a Hit Éve kapcsán magyarországi és csallóközi animátorok vezetésével Fülöp-kurzust szervezett a szepsi egyházközség.

Palánki Ferenc, egri segédpüspök Bernard Bober, kassai érsekmetropolita meghívására 2012. december 30-án hálaadó szentmisét mutatott be Szepsiben. A hit éve kapcsán magyarországi és mátyusföldi animátorok vezetésével és az egyházközség lelkipásztori tanácsa tagjainak segítségével Fülöp-kurzus volt, amelyet a Szentatya XVI. Benedek pápa a Hit Kapuja c. apostoli levele alapján a Hittani Kongregáció javaslatára rendeztek meg azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a híveknek fölfedezni a keresztségkor kapott hit ajándékát és a róla való tanúságtétel felelősségét.
Az apostolutód szentbeszédében a Szentcsalád példájából kiindulva a feladatvállalás, a család, az összetartozás és az egység fontosságára figyelmeztetett, majd megáldotta az abaújszántói borlovagok hozta Szent János-napi bort, amelyet a hívek a szentmise után a templom udvarán meg is ízlelhettek. A borlovagok egyike, Enghy Sándor rektor, református lelkipásztor, örömét fejezte ki afelett, hogy Jézus Krisztus közelében enyhülnek a feszültségek a népek, a nemzetek, a felekezetek és a nemzedékek között és így légiesednek a különböző határok.
Az ünnepi áldás előtt a hívek és a 35 lelkigyakorlatozó nevében Beke Tünde lelkigyakorlatvezető mondott köszöntet a nemes együttlétért, kifejezve reményét, hogy a megjelentek mélyebb tudatára ébredtek annak, hogy mivel a keresztény hivatás természete szerint apostolkodásra szóló meghívás, így jövőbeli segítségükkel számítani lehet a város és a szűkebb pátria Krisztus-követőinek újra evangelizálásában.
GB, Felvidék.ma