bethlen-gabor-alap

Elfogadta az Országgyűlés kedden, december 11-én a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény módosítását, amellyel kibővül a támogatások kedvezményezettjeinek köre.

A változásokat 259 igen szavazattal hagyták jóvá, 56 képviselő ellene szavazott, 25-en tartózkodtak.
A módosítás értelmében a jövőben a támogatások kedvezményezettje lehet civil szervezet, települési és területi önkormányzat, valamint az általuk alapított, fenntartott intézmény, gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, különösen mikro-, kis és közepes vállalkozás. Bekerültek a kedvezményezetti körbe az egyházak és az általuk fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények is.
Az alap illetékes bizottsága a jövőben – különös méltánylást érdemlő esetekben – eltekinthet a szerződésben rögzítettektől eltérően felhasznált támogatás visszafizetése után esedékes kamat felszámításától, illetve dönthet a már megállapított kamat részleges vagy teljes elengedéséről, kivéve, ha a támogatást gazdasági tevékenységhez kapták vagy használták fel.
A törvénymódosítás rögzíti, hogy a nemzetpolitikáért felelős miniszter szükség szerint, de legalább évente egyszer, május 31-ig tájékoztatja a kormányt az alap előző évi tevékenységéről, a kabinet pedig ezt követően beszámol az Országgyűlésnek. A beszámolót az alap honlapján nyilvánosságra kell hozni.

MTI nyomán Felvidék.ma