37022

A három helyszínen – Deákin, Tornalján és Kassán – megtartott regionális forduló után december 8-án és 9-én került sor az országos énekverseny döntőjére Rimaszombatban.

A megmérettetésbe 22 gyülekezet 40 versenyzője került be, zömmel a nyugati országrészből, ahol az énekversenyt hatodik alkalommal rendezték meg. Az országos versenyen végül az öt kategóriából huszonnyolcan vállalták a részvételt.

A távolról érkezetteket ebéddel várták a szervezők, majd B. Kovács István helytörténész, gömörológus vezette végig a csapatot Rimaszombat nevezetes helyein. A versenynek a Tompa Mihály Református Gimnázium adott otthont. Az alkalom beénekléssel kezdődött a díszteremben, ahol Oros Márta zenetanár tornáztatta meg a résztvevők hangszálait. Majd Bodnár Noémi kassai beosztott lelkész, egyházzenei asszisztens szolgált a Zsolt 146,1-2 alapján. Igemagyarázatában elmondta, hogy az éneklés Isten csodálatos ajándékaként kiszakad az emberből. Nem mindegy, hogy az ember mivel biztatja közben saját magát.

A zsűri elnöke Tarnóczyné Varga Csenge kórusvezető, egyházzenész, a budapesti Kántorképző Tanfolyam vezetője is biztatta a versenyzőket. A zsűri másik két tagja is képzett zenész volt: Bihari Zsuzsanna, a rimaszombati gyülekezet kántora és Balla Sarolta, a kiskövesdi gyülekezet kántora, az Egyházzenei Bizottság tagja. A versenyzők három éneket énekeltek el: a kötelezőek közül kettőt és a szabadon választottakból egyet. Elsőként az I. kategória versenyzői – a legfiatalabbak – dicsérhették az Urat. Őket követték sorban, kategóriánként a résztvevők.

Kategóriánként a következők versenyzők vettek részt:
I. kategória (alapiskola 1-3. évfolyama): Baka Rebeka – Érsekkéty; Bíró Adrienn – Alistál; Édes Édua – Alistál; Mikla Bence – Mariánum Egyházi Iskolaközpont Révkomárom; Pacek Fanni – Runya
II. kategória (alapiskola 4-6. évfolyama): Bödők Viktória – Bátorkeszi; Bogdán Rebeka – Mariánum Egyházi Iskolaközpont Révkomárom; Gál Réka – Hetény; Gáspár Angéla – Fülek; Gergely Orsolya – Gömör; Kis Lea Fanni – Alistál; Kotiers Ráhel – Hetény; Molnár Anna Borbála – Mariánum Egyházi Iskolaközpont Révkomárom; Nagy Ákos Csongor – Hanva; Oros Boglárka Sára – Alistál; Zsidek Alexandra – Mariánum Egyházi Iskolaközpont Révkomárom
III. kategória (alapiskola 7-9. évfolyama): Ábel Krisztina – Nagykapos; Bohák Emese – Érsekkéty; Dobai Kinga – Mariánum Egyházi Iskolaközpont Révkomárom; Köles Adrienn – Apácaszakállas; Molnár Zsófia – Mariánum Egyházi Iskolaközpont Révkomárom; Žiaček Margaréta – Zsigárd
IV. kategória (középiskolások): Szolga Zsuzsanna – Mariánum Egyházi Iskolaközpont Révkomárom; Varga Barbara – Alsókálosa
V. kategória (felnőttek): Deme Gábor – Tornalja; Kiss Irén – Rimaszécs; Styaszni Gréti – Zádorháza; Bodnár Noémi – Kassa.

A verseny után jutalomként Badin Ádám és felesége a “Gyertek, menjünk Betlehembe” című gömöri betlehemest adták elő.

Az eredményhirdetésre vasárnap került sor a délelőtti istentisztelet keretén belül. Igét hirdetett Édes Árpád alistáli lelkipásztor, az Egyházzenei Bizottság elnöke a Mt 11,1-19 válogatott verseit és a Lk 23,7-8 igéket alapul véve. Beszédében elmondta, hogy ma is sokan keresik a választ arra a kérdésre, hogy kicsoda Jézus Krisztus.
Szomjazzák a csodákat, de Jézus nem tesz csodát csak a csoda kedvéért, csak ha ezzel az ember legnagyobb, legfontosabb szükségét betölti.

Az énekversenyen résztvevők Oros Márta zenetanár vezetésével megtanult kórusművekkel is szolgáltak. Majd a zsűri tagjai átadták a díjakat és az okleveleket. Tarnóczyné Varga Csenge értékelésében elmondta: milyen hatalmas dolog, hogy ebben a mai világban is vannak, akik olyan nem divatos dologgal foglalatoskodnak, hogy zsoltárokat és dicséreteket memorizálnak otthon egy versenyre készülve. A résztvevőket a felkészültség jellemezte, ami a felkészítőket dicséri. Habár ennek a versenynek – a verseny talán nem is jó szó – nincsenek vesztesei, mégis mindenkit be kellett sorolni arany, ezüst vagy bronz sávos minősítésbe.

Az országos megmérettetésben részt vevők hangszert vagy kottát kaptak jutalmul. Az I. és II. kategóriából négyen – Bíró Adrienn – Alistál; Mikla Bence – Mariánum Egyházi Iskolaközpont Révkomárom, Gál Réka – Hetény, Oros Boglárka Sára – Alistál – kaptak a dicséretet a zsűritől, valamint ingyenes részvételt a 2013-as évi gyermekkórustáborban. A III., IV. és V. kategóriából pedig öten – Bohák Emese – Érsekkéty; Köles Adrienn – Apácaszakállas; Žiaček Margaréta – Zsigárd, Szolga Zsuzsanna – Mariánum Egyházi Iskolaközpont Révkomárom; Varga Barbara – Alsókálosa – részesültek a térítésmentes részvételre a három hetes kántorképző tanfolyamon.

A helyi gyülekezet lelkésze, Molnár Sándor zsinati főtanácsos azzal köszönt el az énekverseny részvevőitől, hogy szeretné, ha jövőre is Rimaszombatban szerveznék meg az országos énekversenyt. A szervezők remélik, hogy a következő évben is egyre többen kapnak kedvet ahhoz, hogy elvigyék az éneküket Istennek, mert ez adja meg az alapját annak, hogy ismét meghirdessék a versenyt. “Hála legyen az Úrnak, aki megáldotta a készülést és a szolgálatot, és köszönet illesse azokat, akik munkájukkal segítették a szervezést és a kivitelezést” – számolt be az eseményről Bodnár Noémi kassai beosztott lelkész, egyházzenei asszisztens, a verseny egyik szervezője.

Reformata/Felvidék.ma