37652

Balog Zoltán, a magyar kormány tagja, az Emberi Erőforrások minisztere hivatalos pozsonyi látogatása során tárgyalást folytatott a Magyar Közösség Pártjának vezetőségével is.

A magyar miniszter Szlovákia és Magyarország  oktatásügyéről, kilátásairól, valamint a tervezett reformokról egyeztetett Dušan Čaplovič szlovák oktatásügyi miniszterrel. A miniszteri tárgyalást követően kereste fel az MKP pozsonyi székházát.

Az MKP részéről  Berényi József elnök, Szigeti László, az országos tanács elnöke, A. Szabó László, Farkas Iván alelnökök, Porubán Ferenc Rozsnyói járási elnök vettek részt a tanácskozáson. Mivel a Selye János Egyetem ügye a tárgyalások fontos részét képezte, Valent Ákos, az egyetem hallgatói önkormányzatának elnöke is részt vett a megbeszélésen. A magyar minisztert elkísértek a pozsonyi nagykövetség képviselői  is, Balogh Csaba nagykövet vezetésével.
A másfél órás eszmecserét követően Berényi József és Balog Zoltán közös sajtótájékoztatót tartottak. Megbeszélésük során elsősorban az iskolaügy helyzetére és a Selye János Egyetem ügyére fókuszáltak.

Berényi József örömét fejezte ki, hogy tovább folytatódik az hagyomány, hogy a magyar kormánytagok szlovákiai hivatalos megbeszélések során egyeztetnek a Magyar Közösség Pártjával is.  Balog Zoltán elmondta, hogy magától értetődő, hogy felkeresték az MKP székházát. “Szerintem sem fordulhat elő, hogy a magyar kormány képviselője hivatalos tárgyaláson Pozsonyban járva ne legyen vendége az MKP-nak, a magyar közösség politikai képviseletének” – mondta.

Iskolaügy reform – Intézményes garanciákra van szükség

Berényi József elmondta: „Dušan Čaplovič szlovák oktatásügyi miniszter gyakran hangoztatja, hogy a magyarországi példát veszik alapul a szlovákiai oktatás finanszírozása terén. Szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar tannyelvű iskolák szempontjából számunkra rendkívül fontos, hogy a helyi önkormányzatokhoz tartoznak az alapiskolák, a megyei önkormányzatokhoz a középiskolák. Ezt még az első Dzurinda-kormányzat idején MKP-s kezdeményezésre sikerült átültetnünk – a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) a támogatásával. Így tudtuk elérni, hogy az iskolaigazgatókat politikai okoknál fogva nem lehetett visszahívni, az iskolákat összevonni. Természetesnek tartjuk, hogy az ilyen jellegű kezdeményezéseknél, oktatásügyi reformoknál valamilyen intézményes garanciáknak lenniük kell. Dušan Čaplovič úrnak azt is tudatosítania kell, hogy Magyarországon léteznek kisebbségi önkormányzatok, amelyek iskolafenntartók is lehetnek, és intézményes garanciák is vannak. Ha a szlovák reform is ilyen irányba halad, ha megalakulnak kisebbségi önkormányzatok, melyek nélkül nem válthatók le iskolaigazgatók, akkor a reformot mi is támogatni tudjuk, egyébként nem. Aktívak leszünk, hogy intézményes garanciák nélkül ilyen reform ne valósulhasson meg.

Balog Zoltán ezzel kapcsolatban hozzáfűzte, hogy „Az itt őshonos magyarok igénye fontos és jogos követelés. Amit az itt élő közösség képviselői igényelnek, természetesen mi támogatni fogjuk. Dušan Čaplovič miniszter úr azt mondta, úgy döntött, hogy elkezdik annak a módszertannak az előkészítését, amely szerint a magyar nyelven oktató iskolákban a szlovák nyelvet idegen nyelvként oktatják majd. Szerintem, ha ez megvalósul, akkor nagyon fontos előrelépés lesz, bízom abban, hogy ez a döntés előbb-utóbb jogszabállyá alakul majd.
Mindenki tudja, hogy a nyelv megtartásának és az identitás megtartásának egyik legfontosabb eszköze az iskola. Most, amikor a beiratkozások időszaka van, mindenkit csak arra tudok buzdítani, hogy használják azt a kiváló iskolarendszert, amelyet a magyar pedagógusok és  a magyar többségű önkormányzatok fenntartanak.

„Mi is örülünk annak, ha majd idegen nyelvként oktatják a szlovák nyelvet. Ennek fontosságát szakpolitikusaink már régóta hangsúlyozzák” – tette hozzá az MKP elnöke.

Selye Egyetem – Magyarország segíti az akkreditációt

Berényi József tájékoztatott arról,  hogy „a Selye Egyetem ügyében kértük a magyar kormányt, hogy segítse az egyetemet abban, hogy két v múlva megkapja az akkreditációt. Itt utalnék arra is, hogy azok, akik azt mondják, hogy Magyarország ne avatkozzon be az ügyeinkbe, tartsák magukat tőlünk távol stb. – sajnos, a szlovákiai magyar politikai életben is vannak olyanok, akik ezt hangoztatják – ez ügyben is láthatják, hogy a magyar kormány támogatása nélkül nem tudjuk intézményeinket fenntartani. Tehát hibás ez a nézet, nekünk szükségünk van Magyarországra, a magyar kormányra.

Balog Zoltán elmondta, hogy „a Selye Egyetem akkreditálásával kapcsolatban felajánlottuk a magyar kormány segítségét, például professzorok ideküldésében, de más formában is. Örülök, hogy az egyetem esetében van egy kis haladék. Bízom abban, hogy a 2013/14-es tanév majd jelentős szerepet játszik az értékelésben. A miniszter úr azt mondta, hogy a komáromi egyetem ez évi eredményei sokkal biztatóbbak a korábbinál, remény van az akkreditációra.”

Az MKP elnöke ismertette, hogy néhány órával korábban olyan hírt kaptak, mely megkérdőjelezheti a szlovák kormány őszinte segítőszándékát a Selye Egyetemmel  kapcsolatban”. „Szlovákiában az operációs program kutatási, fejlesztési területére szánt források szétosztására kiírt pályázatok  elbírálásai folyamatában 17 pályázóból 15 pályázatot szakmailag rendben találtak, azaz 15 egyetem teljesítette a kritériumokat. Európai uniós forrásokról van szó. A 15 egyetemből 14 kap támogatást, mindegyik, leszámítva a Selye János Egyetemet!” – mondta Berényi József.

Felvidék.ma, O.N.

{iarelatednews articleid=”37648″}