37548

Az egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanácsa ebben az esztendőben is meghirdette az Ökumenikus Világimahetet, amelyre 2013. január 20-27-e között kerül sor.

Az imahét programját az Indiai Keresztény Diákmozgalom készítette az Össz-indiai Katolikus Egyetemi Szövetséggel és az Indiai Ökumenikus Tanáccsal egyetértésben. Az idei imahét témája a Mikeás 6,6-8 alapján feltett kérdés: Mit kíván tőlünk Isten?

Az imahét jó alkalmat biztosít keresztyén egység megmutatására és a közös imádságra a Krisztus akarata szerinti teljes egységért. Az egységre törekvés egész esztendőre szóló feladat – olvashatjuk az ez alkalomból készített útmutatóban.
Az Imahét hagyományos ideje a január 18-25-e közötti napok. Ezt a dátumot még 1908-ban Paul Wattson javasolta. Ezek a napok fogják össze a Szent Péter és Szent Pál ünnepei közötti időszakot. Ezért szimbolikus jelentőségű is ez az időpont. Szép jelképe az az időszak is a keresztény egységért hangzó imádságnak.
Az előkészített imahét anyagát a helyi igények és lehetőségek szerint lehet alkalmazni. Ezért figyelembe kell venni a helyi liturgiai, istentiszteleti gyakorlatot, valamint a társadalmi és kulturális összefüggéseket. Fontosnak tartják ennek érdekében, hogy a helyi előkészítés lehetőleg ökumenikus módon történjék. Néhány helyen már kialakultak az ökumenikus struktúrák, és ezek szerint használják fel a küldött anyagot. A szervezők remélik, hogy füzetük más helyen is ösztönzést jelenthet az ökumenikus rend kialakításához.

„Az imahét jó alkalmat biztosít a keresztyén egység megmutatására és a közös imádságra a Krisztus akarata szerinti teljes egységért. Ezért kérem a gyülekezetek vezetőségét, hogy a lehetőségek szerint a településeiken szolgáló többi történelmi keresztyén egyházzal együtt próbálják megszervezni és megélni az imahét alkalmait” – mondta az ökumenikus imahéttel kapcsolatban Fazekas László püspök a Reformata honlapnak.

Néhány jelentős adat az imahetek történetéből:
1740 körül Skóciában ismeretes egy olyan pünkösdi mozgalom, amely Észak-Amerikából indult és célul tűzte ki az imádkozást minden egyházért, minden egyházzal együtt.
1820 James Haldane Stewart tiszteletes kiadja javaslatait “A keresztények általános egysége és a Szentlélek kiáradása” címmel.
1846 megalakult az Evangéliumi Aliánsz. Ötven felekezetből 921 résztvevő gyűlt össze Londonban. Bevezették a minden év első teljes hetében rendezendő imahetet a Krisztusban hívők egységéért.
1867 -ben az anglikán püspökök első Lambeth Konferenciáját tartják. A konferencia határozatainak bevezetőjében hangsúlyozzák az egységért való imádság fontosságát.
1886-ban Magyarországon először hirdetnek meg Imahetet. A Kálvin Téri Református Gyülekezet Baldácsi termébe hívják a résztvevőket.
1958 a lyoni Unité Chrétienne központja és az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet Bizottsága együtt kezdi meg az imahét anyagának közös előkészítését.
1964 a II. Vatikáni Zsinat ökumenizmusról szóló dekrétuma hangsúlyozza, hogy az ökumenikus mozgalom lelke az imádság és egyúttal szorgalmazza az imahét rendszeres megtartását.
1995 II. János Pál pápa Ut unum sint kezdetű körlevelében állást foglal az ökumenizmus mellett, amelyet belső szükségszerűségnek és visszafordíthatatlan folyamatnak nevez.
1998 Ötven éves az Egyházak Világtanácsa, ebből az alkalomból a zimbabwei Hararéban tartották a jubileumi világgyűlést. Februárban magyar állásfoglalás is született a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ünnepi ülésén, amelyen a Katolikus Egyház képviselői megfigyelőként vettek részt. Közösen hívták fel a hazai egyházakat a krisztushívők egységének munkálására és a közös imahetek megtartására.
2008 Az Imahét a Krisztus-hívők egységéért 100 éves évfordulójának megünneplése.

Felvidék.ma