37307

2012. december 31-én Makrancon is, mint általában sok templomban a világon, hálaadó szentmisére gyűlt össze a faluközösség népe, hogy köszönetet mondjon Istennek a kapott ajándékokért.

A szentmisén Ing. Kocsis Pál és Palencsár Tamás kezdeményezésére és ösztönzésére a hajdani ministránsok egy csoportja is szolgált. Nem annyira az emlékezés, mint a köszönet késztette őket ahhoz az oltárhoz, ahol gyermek és kamaszkorukban nagy odaadással és hűséggel szolgáltak, de a tény, hogy felnőttként örömmel tapasztalhatták meg Isten segítségét, a Szűzanya oltalmát, a család és a baráti kör imaerejét.
Tavaly egy közülük, Tamás munkásként dolgozott a Kiskerénynél /Kurimany/ épülő autópálya 20 m magas hídján. A zuhanást aránylag kis sérüléssel túlélte. Elmondása szerint egy-egy ilyen rendkívüli esemény nemcsak elgondolkodtat és rácsodálkoztat az élet értelmére, de ösztönzően hat az idő szeretetteljes megélésére is.
A hívek látható örömmel és nagy együttérzéssel tekintettek a hajdan volt segédkezőkre, hálát adva velük minden látható és láthatatlan kegyelemért. Adja Isten, hogy az eleven hit ajándéka továbbra is gyümölcsöző legyen az egykori és mostani ministránsok életében nemcsak Makrancon, de mindenütt népünk körében.

GB, Felvidék.ma