figel 09

A webnoviny hírportál Ján Figeľlel, a Kereszténydemokrata Mozgalom elnökével készített új évi beszélgetést.  Az alábbiakban a beszélgetés fontosabb mozzanatait összegezzük.

Az önálló Szlovákia 20 évéről és az előrehozott választásokról

A kereszténydemokraták elnöke szerint Szlovákia önállósodásának kiindulópontja a kommunizmus bukása volt, 89 novembere nélkül ma nem beszélhetnénk 93 januárjáról sem − véli. A másik fontos időszaknak az önálló Szlovákia történetében azt az időszakot tartja, amikor az ország megerősítette ama szándékát, hogy demokratikus országgá váljon. Egy olyan országgá, amelynek fontosak az értékek, a hatalomgyakorlás jellege, az európai irányulás, a regionális kapcsolatok, azaz minden, ami tisztességes perspektívát jelent. Az autokráciával és a hatalommal való durva visszaéléssel szembeni küzdelem az 1998-as politikai váltással csúcsosodott ki. A harmadik legfontosabb mérföldkövet Figeľ Szlovákia európai és euroatlanti integrálódásában látja, mivel ezek nem a hatalomra, hanem a jogra épülő stabilitást, biztonságot és szabadságot hozták az országnak.
A KDH 2012-es választási eredményei kapcsán Figeľ megjegyezte, hogy erre a Szlovákia történetében immáron harmadik előrehozott választásra nem kellett volna, hogy sor kerüljön, a kormánykoalíción belüli ellentét eredménye és Szlovákia európai felelősségérzetének az ára volt. A KDH a legerősebb jobboldali pártként került ki a választásokból, s a standard pártok közül egyedüliként erősítette meg a választási potenciálját, illetve hozzávetőlegesen 10 ezer szavazattal túl is szárnyalta azt. A pártelnök ugyan nem volt elégedett az eredménnyel, de abból kiindulva, ami az országban történt − egyrészt a jobbközép koalíció önbomlasztása, másrészt a választók csalódása a kormány ilyen rövid időn belüli felbomlása miatt − nagyra értékeli azt.  Fico győzelmét a kereszténydemokraták elnöke pürrhoszi győzelemnek tartja, amely nagyon nehéz, akár megsemmisítő is lehet a számára. Szerinte Fico a Smer alapításakor a Demokratikus Baloldal pártjának alelnökeként, mindenkit begyűjtött körös-körül, még Vladimír Mečiar választóit is beolvasztotta a pártjába, és ezzel a hatalmas választói bázissal kell ma eleget tennie az elvárásoknak, amelyek roppant nagyok, részben a politikához való hozzáállása miatt is. „A kihívások nagyon nehezek lesznek, mivel neki nincsenek megoldásai. Egészen mások voltak a választások előtti kijelentései és egészen mások a jelenlegi álláspontjai. Az adónövelést például csak a nagy, nyereséges cégeknél ígérte, most meg mindenki adóját olyannyira megemelték, hogy a munkanélküliség már most látványosan növekszik. A cégek csökkentik a kiadásaikat, ennek következményei az egyszerű emberekre hárulnak majd, az alkalmazottakra, a szerződéses munkaviszonyban lévőkre, a magánvállalkozókra, az idénymunkásokra. A munkanélküliség terén meg új rekordokat döntögetünk. Volt már ilyen Szlovákiában, volt más nagy párt is, amely ment, mint az aranyidai gőzhenger, a választásokban meg aztán rosszabbul végezte, mint Nora Mojsová pártja” − fűzte hozzá. Azt állítja, nemcsak Fico pártja az egyedüli, amely egyetlen emberre épül, van ilyen több is Szlovákiában. Olyan ez, mint a fordított piramis, lehet nagy, érdekes, hatalmas, de a perspektíva szempontjából instabil.

A KDH-ról

Figeľ szerint a KDH-val más a helyzet, ugyanis náluk a pártnak van elnöke, nem az elnöknek van pártja. Ez a párt alulról jövő késztetésre, az emberek meggyőződésén alapult, nem pedig a vezető kénye-kedvére vagy valamiféle háttér-mecénások érdekében. A KDH története azt példázza, hogy életképes, az egyetlen párt, amely 89 novembere óta máig a politikai valóság része. Sok szlovákiai párt nem volt képes erre, többekre pedig vár még ez a házi feladat. A pártelnök azt mondja, azt szeretné, ha Szlovákiában inkább standard politikai erők lennének, mert az országnak erre van szüksége minden szinten.  Szerinte a Smer a nevében az SD jelzővel igyekszik ugyan bizonygatni, hogy szociáldemokrata, vagy az szeretne lenni, ám egyelőre még nem az. „A politikájuk nem tartozik a szociáldemokrácia értékrendjébe, és erre több példát is felsorolhatnék. Azelőtt ők voltak a harmadik út, sem jobboldal, sem pedig bal. Már pusztán ezek a jelek azt tanúsítják, hogy csak kihasználja a parlagon maradt teret, hogy megszólítsa a szociálisan érzékeny választókat Szlovákiában. Joggal kritizálják a jobbközép pártokat hibáikért vagy hiányosságaikért, de közben elmerültek a populista, megvalósíthatatlan ígérgetésben. S most nagyon nehéz időszak vár rájuk, már csak azért is, ahogyan Szlovákiában a hatalommal bánnak.

A kereszténydemokraták vezére úgy véli, két kollégájuk kiválása nem nevezhető bomlásnak. A tagság és a választók is csalódottak voltak emiatt, úgy érezték, hogy becsapták őket. Nem más ez, mondja, mint az erők további szétforgácsolódása. A KDH több elmenetelt átélt már: Klepáčékét, Dzurindáékét, Palkóékét és most Lipšicét, mindegyik más volt − állítja Figeľ− de ez is csak azt bizonyítja, hogy az életképes rész megy tovább, nem azokról kell beszélni, akik elmentek, hanem azokra kell felhívni a figyelmet, akik maradnak. Figeľ azt állíja, ő mindenkivel együtt akar működni a pártjában, Rado Procházkával is, aki a riporter szerint Lipšic belső ellenzéki szerepét vette át a pártban. Figeľ azt mondja, ő azon van, hogy megoldásokat találjanak az emberek számára, nem pedig a kollégái vagy valaki másnak a kritizálásán, mondjuk, mert az éppen nem mosolygott rá.

A Népi Platformról és a köztársaságielnök-választásról

A KDH elnöke szerint ma fél év után a Népi Platformról úgy írnak, beszélnek, mint egy reményteljes formálódásról, amely alternatívát jelenthet. „Örülök, hogy a Népi Platform reális politikai erőnek tűnik, amely képes nemcsak kifejezni a véleményét, hanem legiszlatív kezdeményezésekre is, rendkívüli ülés összehívására. Bízok benne, hogy fokozatosan többet is nyújtani tud majd abból, amire Szlovákiának szüksége van.” Például a regionális térkép megváltoztatását − mondja −, hogy ne a vörös szín domináljon Szlovákia nagy területének részén, hogy a regionális kiegyensúlyozottság megmutatkozzon a következő regionális választásokon.
Arra a kérdésre, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a Népi Platform egy SDK-típusú projektté nője ki magát, Figeľ azt felelte, a történelem nem ismétli önmagát, de talán rímelhetnek egymásra. A sugalmazások és a parallelek a megértéshez fontosak. Azt mondja, a Smerrel szemben is azért olyan kritikus, mert az nem tudta megemészteni a győzelmet, nem tud a hatalommal bánni, főleg az ellenőrzés szempontjából. „Ez nemcsak hogy káros lehet a számára, hanem akár megsemmisítő is. Ahogyan megmutatkozott ez a közbeszerzéseknél, vagy az Állami Számvevőszék esetében, vagy amint most a főügyészi poszt iránti érdeklődésükben mutatkozik, illetve más esetekben, amelyek mind azt bizonyítsák, hogy hiányzik itt a hatalom hatékony ellenőrzése. A Népi Platform a baloldali Smer alternatívája kíván lenni.”
Figeľ szerint Fico azért nem nyilatkozik egyelőre, hogy elindul-e a köztársaságielnök-választáson, mert a megfelelő időre vár, hogy ne úgy nézzen ki a dolog, hogy a felelősség elől menekül ebbe a tisztségbe. Azt állítja, a Népi Platform még nem tárgyal nevekről a közös jelöltállítás tekintetében, egyelőre csak a kiindulópontokról és a folyamatról egyeztetnek. Pavol Hrušovskýról azt mondja, olyan ember, aki a parlament kétszeres elnökeként a magatartásával, elszántságával bizonyította, hogy megfelel a magas tisztségének. „Képes volt stabilizálni a viszonyokat, egyfajta politikai kultúrát érvényesíteni, válsághelyzeteket megoldani. Slovákiának tapasztalt, becsületes és nem kommunista elnökre van szüksége.”

Felvidék.ma, webnoviny.sk nyomán dé