37386

Bár a nemzetközi főút állami tulajdonban van, a jelzőlámpákat mégis Komárom városának kellett felújíttatnia, hiszen már nem lehetett tovább halogatni az elavult rendszer cseréjét. Alább a város közleményét tesszük közzé.

Drága volt, de nem volt más választás!

A forgalomjelző rendszert még az előző század 60-as évei végén, a kommunista rendszer idején installálták. Mivel akkoriban minden állami tulajdonban és kezelésben volt, nem volt meglepő, hogy az állami főúton létesített forgalomjelző lámparendszert (szemaforokat) az akkori Járási Nemzeti Bizottság a Technikai szolgáltatások elnevezésű városi cég kezelésébe adta. Ez a cég törődött azzal, hogy amikor kiégett egy-egy égő a lámpákban vagy a lámpákat irányító kapcsolórendszer meghibásodott, orvosolja a hibát.
A rendszerváltás után az 1990-ben jogerőre emelkedett Az önkormányzatokról szóló törvény, majd az 1991-es Az önkormányzatok vagyonáról szóló törvény értelmében az állami vagyon egy része fokozatosan az önkormányzatok kezelésébe és tulajdonába került. Ez a folyamat egészen 1996-ig tartott. A lámparendszerek, mivel a karbantartásukat akkoriban városi cég végezte, a delimitáció jegyében a város tulajdonába kerültek a karbantartási és felújítási kötelezettséggel együtt. Ez a probléma nemcsak Komáromot terheli, más városokban is hasonló a helyzet. Az illetékesek szerint jogi útra lehetne terelni a dolgot, kifogásolva azt, hogy a megye kezelésében lévő nemzetközi főúton működtetett lámparendszert, lámparendszereket miért a városnak kell felújíttatnia, de az eddigi tapasztalatok alapján ez nem járható út. A Járási Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya többszöri erélyes felkérése nyomán megtagadni a rendszer cseréjét nem lett volna jó döntés, mivel nincs olyan precedens, hogy egy önkormányzat ilyen módon megkerülhette volna törvényi kötelezettségét. Egyszerűen fogalmazva, a városnak ezt a felújítást kötelezően meg kellett lépnie.
A rendszer cseréjét, korszerűsítését az is indokolta, hogy közlekedésbiztonsági szempontból ez a város egyik legproblematikusabb kereszteződése, számos súlyos baleset történt már itt. A régi, mintegy 40 éves rendszer már egyáltalán nem felelt meg a mai kor elvárásainak, sok volt a meghibásodás és gondot okozott az is, hogy az elavult relés rendszerhez szinte lehetetlen volt már pótalkatrészt beszerezni. A rendszer gyakori leállása, sárgán villogása komoly kockázatot jelentett. A város szemszögéből pedig a pénznél fontosabb szempont a polgárok biztonsága, az életük és egészségük megóvása.
Természetesen nagyon fontos szempont a kivitelezés ára is, de sajnos ebbe a városi hivatal nem tud beleszólni. A pályázati úton elnyert és elkészített projekt és a rendőrség kívánalmai alapján hirdetette meg a város az elektronikus közbeszerzési pályázatot a felújítás elvégzésére. A meghirdetett feltételek alapján a munka elvégzését a nyertes cég 83.900 euróért vállalta el. A szakemberek állítása szerint sajnos ennyibe kerül az ilyen modern, kamerákkal figyelt és fűtött-hűtött szekrénybe ágyazott számítógép által vezérelt rendszer kiépítése a különböző járulékos építési és egyéb műveletekkel együtt. A kivitelezési összeg azonban még nem végleges, azt a ténylegesen elvégzett munkák díja határozza meg. Az illetékesek elmondása szerint várható némi megtakarítás, mivel bizonyos, tervezett műveleteket végül nem kellett elvégeznie a kivitelezőnek.
Az új uniós szabályozás értelmében a fogyatékkal élőkre való tekintettel a lámpatesteket tartó oszlopokat a járdák közepén kellett elhelyezni és ellátni az átkelést segítő berendezéssel. Ezek pontos használatát a kivitelező, illetve a városi hivatal a sajtón keresztül tudatni fogja a lakossággal.
Mivel a rendszer kezelése a város hatáskörébe tartozik, a további karbantartás is a várost terheli majd. Igaz, mivel drága, modern LED égős lámpák kerültek felszerelésre, valószínűleg a karbantartásuk és az üzemeltetésük is takarékosabb lesz, mint a régi rendszeré. Ami ennél komolyabb problémát jelent, az az, hogy még további két hasonló korú lámparendszer tartozik a város kezelésébe, amelyeket előbb-utóbb, de valószínűleg előbb, mint utóbb, szintén fel kell majd újítani. Ezek a lámparendszerek a kórháznál lévő nagy kereszteződésben és a Kossuth téri, Rákóczi és Komenský utca kereszteződésében találhatók.

Králik Róbert, szóvivő
Felvidék.ma