38972

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának újabb szakmai bizottsága alakult, amely a szlovákiai magyar nők és gyermekek esélyegyenlőségének és érdekvédelmének elősegítését és képviseletét vállalta fel. Az első ülésre március 28-án került sor.

A nők részvétele a törvényhozásban és a döntéshozatal minden szintjén az Európai Unió Szlovákia által elfogadott ide vonatkozó előírásai és szabályozási mechanizmusainak felvállalása ellenére még mindig nagyon csekély.
A döntéshozásban való részvétel nélkül pedig nem képzelhető el érdekképviselet. Fokozottan érvényes ez a helyzet a szlovákiai magyar nőkre, akik a „kisebbség a kisebbségben” szerepben jelennek meg. A nők esélyegyenlőségének biztosítását elősegítő törvényerejű rendeletek és ajánlások a gyakorlatban nagyon kis mértékben látszanak megvalósulni. A Kerekasztal szakmai bizottságának célja elsősorban az, hogy elősegítse a nemek közötti egyenlőség elvének gyakorlati megvalósítását a társadalmi élet minden területén. E cél elérésének feltétele a jelenlegi helyzet tudományos igényű feltérképezése, egy szociológiai és nemtudományi kutatás keretében. A kutatási eredmények tükrében kerül majd sor a probléma mélyebb elemzésére, és a megfelelő megoldások kidolgozására és megvalósítására.
A szakmai bizottság munkatársai felvilágosító előadások és beszélgetések formájában is végzik majd tevékenységüket.A nők társadalmi helyzetéről, a munkapiacon elfoglalt helyükről, a családon belüli erőszakról, a lányok és fiúk sztereotípiákkal terhes szocializálódásáról, a család és az iskola szerepéről a férfi és női szerepkör kialakításáról, a nők helyzetéről a tudományban és a művészetekben, valamint a nemzetiségi kisebbségen belül – mindezekről a témákról szólnak majd a bizottság kutatási és gyakorlati feladatai.
A gyermekeket érintő munka alapjául az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezménye szolgál. Ezen keresztül kívánja a bizottság feltérképezni a szlovákiai magyar gyermekek helyzetét. Akárcsak a nők, a gyermekek esetében is kiemelten foglalkozni fog a gyermekek részvételi joga gyakorlásának lehetőségeivel országos és szlovákiai magyar viszonylatban is.
A Kerekasztal szakmai bizottságaként javaslatokat tehet a nőket és gyermekeket érintő törvényjavaslatok és rendeletek módosítására, valamint társadalmi problémák orvoslására. Felhívhatja a figyelmet a kisebbségi helyzetben élő nők és gyermekek specifikus problémáira, avagy épp ellenkezőleg, hangsúlyozhatja, hogy a szlovák és a magyar nők és gyermekek hasonló problémákkal küszködnek, tehát fontos az együttműködés ezen a területen is.
A Nők és gyermekek esélyegyenlőségi bizottságának elnöke Bolemant Lilla, a Phoenix Polgári Társulás alapító tagja, tagjai Szapu Marianna egyetemi docens, a pozsonyi Comenius Egyetem Filozófia Tanszékének vezetője, az egyetemen működő Nemtudományi Központ alapító tagja és oktatója, Póda Erzsébet, a Barátnő Polgári Társulás alapító tagja, a www.baratno.com női webmagazin főszerkesztője és üzemeltetője és Hodossy Katalin, a Tandem fejlesztő és képző nonprofit szervezet alapító tagja.
A bizottság szívesen vesz minden javaslatot, együttműködési szándékot, amely hozzájárulhat a szakmai munkához, egyben szívesen vállal előadást, beszélgetést a fenti témákban az érdeklődők számára, tevékenységét a Kerekasztal webes megjelenési felületein lehet nyomon követni.

Tokár Géza, Bolemant Lilla, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
Felvidék.ma