41326

Szent István királyunkra évről évre megemlékeznek Bécsben augusztus 20-a utáni szombaton. 
Idén 24-én tartott emlékmisét a bécsi magyar egyházközség valamint az Europa Club szervezésében a Stephansdomban, ahová felvidéki, erdélyi, magyarországi zarándokok is érkeztek.
Az ünnepi szentmise előtt felsorakoztak a Felvidékről, Erdélyből valamint az Anyaországból érkező hagyományőrző néptánccsoportok, illetve a zarándokcsoportok. Ezután a Lovagi Templom udvaráról, ahol egyébként hetente vasárnap fél tizenegykor tartják a magyar miséket, elindult az ünnepélyes bevonulás zászlókkal, helységjelző táblákkal, népviseletben.
A dómba beérve már Simon Ferenc bécsi esperes atya köszöntőjét hallhatták a megjelentek. Köszöntötte a Felvidékről, Erdélyből, Magyarországról és Ausztriából idezarándokolt híveket, minden bejelentett csoportot, a településük nevét kihangsúlyozva.
Mi idén Pozsonyból illetve Pozsony-Főrévből két mikrobusszal mentünk Bécsbe, összesen huszonnyolcan, köztünk temerini magyar testvérünkkel. A pozsonyiak útját Mrva Olga főrévi kántornővel, főszervezővel együtt szerveztünk meg.
A Nagy József művész úr által készített Máriás-zászlónkkal vonultunk be, mint a főrévi új Páli Szent Vince-plébániatemplom plébánosának, Augustín Slaninka atyának írásbeli meghatalmazásával, pecsétjével és kézjegyével ellátott és útra bocsátott zarándok-hívek. Sajnos lelkiatyát nem sikerült szereznünk, de nélküle is igyekeztünk útközben a buszokban imádkozni, énekelni.
Mrva Olga kántornő és a velünk levő Schniererné Wurster Ilonka néni, a Szent László Öregcserkészek képviseletében Püspökiről, egyenruhában a Máriás zászlóval és a főrévi címerrel az előkelő szentélyi részben, mely valamikor a főméltóságok helye volt, foglaltak helyet. Itt volt továbbá Szalay-Bobrovniczky Vince, bécsi nagykövet és Smuk András, a bécsi Europa Club elnöke is.
Az olvasmányt Fazekas Zoltán, a Szigetközben elterülő Darnózseli községének polgármestere olvasta fel, aki mellesleg, mint az az érseki udvarban történő beszélgetés során kiderült, református.
Az evangélium, ahogy az ilyenkor szokott, a sziklára és a homokra épített házról szólt és a kettő szemben állításáról. Ez volt az egyik központi mondanivalója is a szentmise főcelebráns-szónokának, Udvardy György pécsi megyéspüspöknek, aki arról is beszélt, hogy hitünk a mi kincsünk, melyet őriznünk kell s megbecsülnünk. Megtörténik, hogy ember az embernek válik torzójává. Az olyan ember, aki közömbös a másik ember iránt, odáig jut, hogy az erkölcs iránt is azzá válik. A hit képes kultúrát alakítani, ami nem isteni, az nem kőszikla, az olyan, mint a homokra épült ember háza. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és a ház összedőlt – hallottuk az evangéliumban. Szentbeszéde végén pedig azt tanácsolta, köszönjük meg Istvánnak, hogy van módunk megújítani hitünket, nemzeti hovatartozásunkat.
Az áldozás után következett a zarándokcsoportok adományainak, piros-fehér-zöld szalaggal átkötött kenyereknek, gyümölcsöknek, boroknak a megszentelése, majd a püspöki áldást kaptuk meg. Elénekeltük Lévay Tibor főkántor, a bécsi magyar egyházközség kántorának vezetésével a Pápai, a Székely, majd a Magyar Himnuszt, végül a Boldogasszony Anyánk alatt már elindult a kivonuló menet, melynek keretében ereklyeátvitelre került sor a máriapócsi kegyképhez.

Délután 3 órától pedig párhuzamosan két helyszínen, az Érseki Palota udvarán és a Dóm-téren folytatódott a néptáncbemutató. Idén az eddigiekhez képest rekordot döntött meg a fellépő csoportok száma.
Felvidékről negyven hagyományőrző csoport mutatkozott be a Dóm-téren megjelent vendégek előtt. Többek közt Gímesről, Pogrányból, Béláról, Nagycétényből, Dunaszerdahelyről a csallóközi táncegyüttes, az Alistálból Csemadok éneklő csoportja, Nyárasdról a Női Népdalkör, valamint a felsőpatonyi Margaréta Énekkar is jelen volt. Az utóbbiak épp az MKP járási elnökségének köszönhetően, nevezetesen Fenes Ivánnak, Bős nagyközség polgármesterének a szíves közbenjárására tudták megoldani odautazásukat. Bős nagyközség ugyanis felajánlotta, autóbuszt bocsát a felsőpatonyiak rendelkezésére. Székely István, az MKP felsőpatonyi helyi szervezetének elnöke köszönetét fejezte ki az MKP-nak és Bős nagyközségnek a nagylelkű felajánlásért. A felsőpatonyi éneklőcsoport szép és színvonalas műsorával méltó módon helytállt a rangos rendezvényen.
A fellépő csoportok Felvidékről főleg a Zoboraljáról, Csallóközből és a Mátyusföldről érkeztek, de megtisztelte az ünnepélyt jelenlétével és szereplésével a Székelyudvarhelyről érkező Boróka Néptánccsoport is, akik már 4 éve eljárnak Bécsbe.
Magyarországról a Bonyhádi Felvidékiek Egyesületének Kórusát emelném ki, akik lelkiatyájukkal érkeztek, nem maradhattak el a romhányiak s a patakiak sem, voltak Mosonmagyaróvárról, de Ferenc atya köszöntötte a csoportokkal érkező polgármestereket is. Tőlünk jelen volt Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke is.
Különös epizódja volt a Főrévből érkező zarándokok számára, amikor Schniererné Wurster Ilonka néni szót kért. Mielőtt elszavalta volna Gyulai Pál Tanács c. versét, elmondta, hogy korábban sok zarándoklatot szervezett, most is aktív tagja az Öregcserkészek klubjának, nyugdíjasklubot is összefog, s annak is hangot adott, hogy nagy megörvendezéssel vette, amikor meghívtam őt erre a zarándoklatra, s ő ezt természetesen rögtön elfogadta.
Lassan a műsorszámok vége felé közeledve 6 óra tájában mi is útnak indultunk hazafelé, s amíg vártunk a buszainkra, jobbnál jobb nótákra zendítettünk rá, úgyhogy az arra járó-kelő osztrákok csak néztek bennünket, megtapsoltak, s a fiákereken ülők pedig integettek. Nagyon szépen telt el az utunk, sok élményben, kegyelmekben volt részünk, s mint minden évben, így most is felemelő volt ez a délután. Ugyan Főrévből indultunk, voltak velünk a ferencesekhez, a Virágvölgybe, Vereknyére, Püspökire, Szúnyogdiba járó hívek is, s egy néni Nagyfödémesről.
Mrva Olga főrévi kántornő szólt a jövőbeni tervekről, melyek közt szerepel egy szeptemberi zarándoklat Esztergomba, ahol szentmisén vennénk részt.

A megemlékezésről készült képeket megtekinthetik ITT>>>.

Zilizi Kristóf, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”41227,41103,41345″}