41691

A kötetben Balázs F. Attila legszebb verseiből találunk válogatást.

Az AB-Art Kiadó legszebb versei sorozatában olyan rangos alkotók válogatott művei kaptak helyet, mint Csoóri Sándor, Kukorelly Endre vagy Parti Nagy Lajos.
Balázs. F. Attila versei a múlt század hetvenes éveinek végétől a 2010-es évek elejével bezárólag. Személyesség, alanyiság, a privát létezés felmutatása; tartózkodás és elhidegülés a nagy, formális gesztusoktól; a magán-lét tereinek feltérképezése, a szubjektivitás alakzatainak metamorfózisai, az alanyiság pozícióit sokszorosan körüljárandó, szinte a végsőkig feszítve annak határait.
Áradás, szenvedély, energia. Sok csalódás, kevesebb öröm: e versekben főként annak a nehézkedésnek lehetünk tanúi, ami a 20. századi költészetet is alapjaiban rázta meg. A középpont, a biztos talaj elvesztése, az eltékozoltatott lehetőségek tárháza, ami lassan egy kulisszává mosódik össze, amelyben tetszik vagy nem: élni kell. Mennyi elrugaszkodás a tragikus alaphangtól – mennyi tragikus földre érkezés.
S mennyire reménytelen marad sokszor de mindig van folytatás. Ez a lírai beszéd attól maradt ennyi időn keresztül eleven, hogy makacsul, a kudarcoktól szinte megtáltosodva újra és újra a szóba vetett hittel élve újabb és újabb metamorfózisokon keresztül képes volt magát megerősítve eljutni abba a pozícióba, ami a veszteséget, a kudarcot önmaga ellenére fordítva megcsontosodik; (szöveg)testet, (költő)alakot ölt a versek sorozatán á. A versek a szó és a kép esztétikájába vetett hit bizonyítékai; hiszi, hogy a szó erejével cselekedni képes, hogy a szó odaér valahová, megérkezik, utat talál – írja Sütő Csaba András, a kötet szerkesztője.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”40821,34335,20697,36646″}