42256

Több százan köszöntötték Magyarország nemzeti ünnepét azon a fogadáson, melyet Pozsonyban dr. Balogh Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövete és felesége dr. Hetey Ágota adtak 1956. október 23-a évfordulójának előestéjén.
Az ünnepségen a szlovákiai közélet számos ismert személyisége vett részt, továbbá a pozsonyi diplomáciai testületek képviselői is. Nem csak országos és helyi politikusok, polgármesterek, hanem egyházi személyek, a művészvilág, a tudományosság és a gazdasági élet reprezentánsai is, többek között Albert Sándor professzor, Bauer Győző akadémikus, Bárdos Gyula Csemadok-elnök, Burián László atya, Dráfi Mátyás színművész, Világi Oszkár nagyvállalkozó is ott voltak a vendégek között. 
A vendégek üdvözlése után az ünnepi fogadás a magyar Himnusz eléneklésével folytatódott. Színfoltja volt az estének, hogy a nemzeti imánkat a magyar nagykövet kislánya énekelte, a szlovák himnuszt pedig Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter kislánya, aki édesanyjával, Jarmila Lajčáková-Hargašovával érkezett az ünnepi fogadásra.

Balogh Csaba nagykövet a következő szavakkal méltatta a Szabadság Napját:
“1956. október 23-a nevezetes nap a magyar és az egyetemes történelemben: a magyar nép ekkor ütötte az első rést a kommunista világrend megrendíthetetlennek tűnő falán, amit 1968-ban a csehek és szlovákok, majd 1980-ban a lengyelek tágítottak tovább. a magyar forradalom elbukott ugyan, de szellemisége tovább élt a lelkekben, s 33 évvel később meghozta gyümölcsét.
A mai napon a világ számos helyén emlékeznek magyarok és nem magyarok a mártírokra, egy kis ország heroikus küzdelmére. Az emlékezés egyben lehetőség a jövőbe tekintésre. Vajon mi, közép-európaiak méltóak vagyunk-e 1956, 1968 és 1980 szelleméhez, tudunk-e a kivívott szabadságunkkal élni? Most, amikor ismét magunk dönthetünk saját sorsunkról, képesek vagyunk-e történelmi sérelmeinken felülemelkedve közös jövőt építeni?
1956, 1968 és 1980 nemzetei, gazdag kulturális örökségükkel, közös történelmükkel és politikai hagyományaikkal, egybecsengő gazdasági érdekeikkel természetes szövetséget alkotnak Európában, ami a Visegrádi Együttműködésben ölt kézzelfogható alakot. Ha jól választjuk ki a közös célokat, együtt eredménye4sebbek lehetünk terveink megvalósításában.
a V4 kormányfőinek október 14-i budapesti találkozóján egyértelműen megfogalmaztuk: a közép-európai országok közötti gazdasági kapcsolatok erősítése az európai növekedés szempontjából is kulcsfontosságú, mivel a régió feltáratlan versenytartalékokkal és növekedési potenciállal rendelkezik. A V4 elnökségét jelenleg ellátó Magyarország ezek kiaknázásához kíván minél hatékonyabban hozzájárulni.
A kölcsönös tiszteleten alapuló stabil és baráti szomszédsági kapcsolatok ápolása, egy erősebb Közép-Európa záloga és előfeltétele. Magyarország és Szlovákia kapcsolatai az elmúlt időszakban dinamikusan fejlődnek, amit jól jelez a felsőszintű kontaktusok sora, az intenzív kormányzati kommunikáció, a megkötött együttműködési megállapodások listája.
A két ország közötti határ elválasztó jellegének megszűnése soha nem látott dinamikát adott a kulturális, társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésének és természetesen látványos eredményeket indukált a gazdaság terén is.
Meggyőződésem, hogy a magyar-szlovák kapcsolatrendszer szélesedése, amely reményeink szerint eléri a két társadalom valamennyi szegmensét, megfelelő alapot képez vitás, nyitott kérdéseink minél előbbi lezárásához is. Bizonyos vagyok abban, hogy ha a politikai akarta megvan, a történelmi megbékélés, a múlt árnyai való túllépés elérhető realitás.
Hadd idézzem Vasvári Pál, az 1848-49-es magyar szabadságharc hőse máig érvényes szavait: “A nemzetek együtt, egymás mellett akarnak emelkedni, nem pedig egymás romjain”. Hiszek benne, hogy a magyar és a szlovák nép ezer éves közös történelme elegendő pozitív energiát és élményt szolgáltat ahhoz, hogy a véres 20. század traumáin kölcsönösen túllépve, a két ország a közép-európai együttműködés motorjává váljon, hozzájárulva ezzel a tágabb régió és egész Európa fejlődéséhez.
Megköszönve megtisztelő figyelmüket, arra emelem poharamat, hogy ezt a hitet a két nemzet fiai közül egyre többen osszák.”

42256a42256a42256a42256a42256a
További képeink (összesen 50) képgalériánkban tekinthető meg – itt.

on, Felvidék.ma