41940

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Európai Parlamenti Képviselőcsoportja idén is meghirdeti gyakornoki programját az Európai Parlamentben.
A program célja:
Lehetőséget teremteni fiatal magyar szakemberek és felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatot az Európai Parlament működéséről, valamint betekintést nyerjenek az Európai Néppárt és a Szövetség Delegációjának munkájába. 2005 óta több mint száz fiatal vett részt a programban.

A program felépítése: A gyakornokság 7-8 hétig tart az Európai Parlament brüsszeli, illetve strasbourgi irodáiban. A gyakornokok ezt követően a Szabad Európa Klub keretében tarthatják a kapcsolatot a brüsszeli delegáció munkatársaival, valamint egymással. A parlamenti gyakorlatra a törvényhozási időszakban kerül sor 2014 folyamán, a résztvevőkkel előre egyeztetett beosztás szerint.

Részvételi feltételek:

 • magyar állampolgárság vagy magyar igazolvány
 • 21-30 év közötti életkor
 • legalább három elvégzett főiskolai vagy egyetemi év
 • két idegen nyelv legalább középfokú ismerete, ezek közül az egyik angol vagy francia
 • alkalmazkodóképesség nemzetközi környezethez
 • a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és az Európai Néppárt értékrendjének elfogadása

A pályázás menete: a pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • rövid szakmai önéletrajz (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím megjelölésével)
 • diplomamásolat, ill. hallgatói jogviszony igazolás
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok (C típusú, vagy annak megfelelő nyelvvizsga) másolata
 • 2 ajánlólevél (egy felsőoktatási intézménytől/munkahelytől, ill. egy közéleti személyiségtől/civil vagy politikai szervezettől).
 • motivációs levél legfeljebb 1 oldal terjedelemben, amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni az Európai Parlamentbe, illetve miképpen illeszkedik a program jövőbeni terveihez
 • rövid véleménykifejtő írás legfeljebb 1 oldal terjedelemben az alábbi kérdések valamelyikére vonatkozóan:

1. Ön szerint melyek voltak a főbb pártpolitikai törésvonalak az Európai Parlamentben a Tavares-jelentés vitája kapcsán? VAGY
2. Ön szerint melyek az Arab-tavasz tanulságai két év távlatában, és megfelelő volt-e az Európai Unió fellépése? VAGY
3. Ön szerint sikeresen kezeli-e az Európai Unió a kontinenst érintő gazdasági és pénzügyi válságot?

A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson is részt vesznek, melyek várhatóan november végén kerülnek megrendezésre. Támogatás: a kiválasztott pályázók a gyakorlat ideje alatt támogatásban részesülnek. A támogatás az alábbi költségekre terjed ki: utazási költségtérítés (a gyakorlat helye és a magyarországi lakhely között), szállásköltség-térítés.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. október 25. (péntek)

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: Gyürk András, Szabad Európa Pályázat, 1364 Budapest, Postafiók 117.