munkanelkuli05

A Szlovák Munkaügyi Hivatal segítséget nyújt munkahelyek kialakítására pályakezdő fiatalokat alkalmazni szándékozó cégek számára. A hivatal a támogatást az Európai Szociális Alap forrásaiból és a Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből finanszírozza.
A támogatás célcsoportja olyan 29. életévüket be nem töltött fiatalok, akik legalább egy hónapig a munkanélküli nyilvántartásban szerepeltek. A pályázónak igazolnia kell, hogy vállalata legalább 12 hónapja működik és nincs tartozása az Adóhivatal, a Szociális és az Egészségügyi Biztosítók irányába.
További feltétel, hogy a munkanélküli fiatalt legalább 18 hónapig teljes munkaidőben kell foglalkoztatni. Az Európai Szociális Alapból meríthető anyagi hozzájárulás legfeljebb 456,54 EUR lehet havonta, amit 12 hónapon keresztül folyósít a munkahivatal.
A pályázati kérvény, a kitöltési útmutató és a további csatolmányok megtalálhatóak a munkahivatal honlapján www.upsvar.sk.
Felvidék.ma