42366

Sikeres pályázatot bonyolított le a rimaszombati Pro Scholis Tehetségpont. Tanulmányúton vettek részt, s két továbbképzést valósítottak meg a tehetséggondozás érdekében. Ádám Zita főszervezőt kérdeztük.

A felvidéki Tehetségpontokat a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség (SZMPSZ) Tehetségsegítő Tanácsa fogja egybe. Ez a szervezet része a magyarországi Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak, s meghívást kapott az augusztusban kiírt tehetséggondozó pályázatra.
A Pro Scholis Tehetségpont sikerrel pályázott három programra. „Az egyik az Eger- Hejőkeresztúr tehetségsegítő tanulmányút, a másik kettő pedig szakmai továbbképzés, amelyek Tornalján és Feleden valósultak meg” – tudtuk meg Ádám Zitától, főszervezőtől, a Pro Scholis Tehetségpont megalapítójától.
A tehetségsegítő tanulmányúton október 17-18-án 44 pedagógus vett részt Fülekről, Almágyról, Rimaszombatból, Tornaljáról, Pelsőcről, Rozsnyóról és Dernőről.
Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 1. Számú Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban négy tanítási órát néztek meg, melyek keretében azt szemlélték, hogy a táblagépeket és az interaktív táblákat hogyan használják a pedagógusok és a tanulók. Sándor József igazgató is tanácsokkal látta el a felvidéki küldöttséget.
„Én a nevelés erejében, a pedagógus személyiségében hiszek. A táblagépek, interaktív táblák mellett a pedagógus szerepe továbbra is megmarad, hiszen a gépek nem fejleszthetnek személyiséget. A fejlődést viszont nem lehet megkerülni, annak meg kell jelennie az iskolában is.
Napjainkban nagyon sok információ bombáz bennünket, amelyet az interneten érünk el. A gyereket meg kell tanítani arra, hogy hogyan dolgozzák fel, hogyan szelektálják ezeket” – nyilatkozta a rohamos technikai fejlődés kapcsán Ádám Zita.
A gömöri iskolákban egyelőre viszont nem tartanak ott, hogy a gyerekeknek az iskola be tudja biztosítani a táblagépeket, de előbb-utóbb minisztériumi támogatásoknak köszönhetően ide juthatnak ezek az iskolák is.
Hejőkeresztúron a komplex instrukciós és felzárkóztatási programok keretén belül nyertek betekintést a tehetséggondozásba. A IV. Béla Általános Iskola tanóraiba hallgathattak bele.
Tiszaújvárosban Kormos Dénes tehetségszakértővel találkoztak, aki a tehetséggondozásról, tehetségkoordinálásról tartott értékes előadást.
„Természetesen ebben a tanulmányútban benne volt a relaxáció is. Megtekintettük az egri várat, a Dobó István Vármúzeumot. Tiszaújvárosban a polgármester lehetővé tette, hogy a termálfürdőben megmártózzunk” – tette hozzá Ádám Zita, majd a további programról elmondta:
Tornalján valósult meg október 20-21-én a tehetségkoordinátorok továbbképzése. Mező Ferenc a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének a tanára tartott nagyon értékes és gyakorlatias továbbképzést, amelyen 24 pedagógus vett részt.
A képzés időtartama 2×10 óra volt. A helyszínt a tornaljai Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola biztosította, a képzésben résztvevők számára a szakirodalmat – a Tehetségkoordinátorok kézikönyvét, az étkezést valamint a frissítőt a Pro Scholis Tehetségpont pályázati forrásból fedezte.
A társszervezésben a helyi alapiskola igazgatónője, Nagy Katalin mellett még részt vállalt a SZMPSZ Nagyrőcei Területi Választmány elnöke, Korda Edit is.
A képzés célja volt, hogy a tehetségpontokkal kapcsolatos ismereteket megosszák egymással. Betekintést nyertek a tehetségpontok hálózatának működésébe. Megismerkedtek a pedagógusok által alkalmazható képességvizsgálatokkal, – kreativitásvizsgálatokkal, – motivációt vizsgáló módszerekkel, – személyiségvizsgálatokkal. Elsajátították a tehetségsegítés jellegzetes módjait – többek között a tehetséggondozó programok tervezése terén. Megtanulták megtervezni a tehetség megsegítését.
Feleden hasonló keretek között valósult meg a második továbbképzés a Szombathy Viktor MTNY Alapiskolában 1×10 órás képzési időtartamban. Itt a társszervezést a helyi igazgatónő, Ziman Ágota mellett, a Feledi Kistérségi Közoktatási Hivatal vezetője, Sebők Valéria és a SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmányának vezetője Bódi Katalin vállalták.
A képzés a Tehetséggondozás az iskolában a Komplex Instrukciós Program (KIP) segítségével címet viselte, s október 25-én tartották. Szó volt a tehetség és csoportfejlesztésről, a tanulók sikeres szocializációjáról; a csoporton belüli tanulásszervezésről.
Kovácsné Nagy Emese docens, a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola igazgató-helyettese bemutatta a „Hejőkersztúri Modell”-t, s a KIP elveit, normákat, szabályokat.
A pedagógusok megismerkedtek egy hatékony nevelési-oktatási programmal, azon belül módszerekkel, melyek segítik a tanulókat a tanuláshoz való hozzáállás megváltozásában.
A feledi továbbképzés a hejőkersztúri tanulmányútnak a megerősítése volt. Itt is bemutatásra kerültek módszerek: a gondolkodásra való tanításra táblajátékokkal, generációs programokra.
„Hejőkeresztúron már tíz éve végzik ezt a programot. Ott a tanulók személyiségében teljes fordulat állt be. Státuszkezelő a program. Ez azt jelenti, hogy a tanuló személyisége, a viselkedése, a tanuláshoz való hozzáállása teljesen megváltozik.
Itt beszélhetünk a differenciálásról, hiszen a tehetségeket terheli, a kevésbé tehetségeket pedig ösztönzi. A tanulók az osztályokban csoportban dolgoznak, s képességeiknek megfelelő feladatokat kapnak, de egyéni feladatokat is ellátnak. Az óra végeztével így a csoportról és az egyénről is áttekintése lesz a pedagógusnak” – magyarázza röviden a program lényegét Ádám Zita. Hozzátette: a feledi továbbképzés során egy videó órát is elemeztek, s tanórai szimulációt is végeztek.
Ezzel az idei pályázat sikeresen lezárult, de jövőre újabb pályázatokat ír ki a magyarországi Nemzeti Tehetségsegítő Tanács. Ádám Zita reményének adott hangot, hogy addig több tehetségpont is létrejön, hiszen ez idáig Gömörben csupán a Pro Scholis Tehetségpont létezik. S máris tudott pozitív példát is felhozni.
„Tornalján elértünk oda, hogy az iskola vezetése kinyilvánította, hogy ők is szeretnének tehetségponttá válni. Mező Ferenc szakemberrel ennek ki is dolgozták az alapjait” – nyilatkozta bizakodva Ádám Zita.
Az üdvös az lenne, ha a minél több iskola megalkotná a saját tehetséggondozó programját.
„Különböző szakkörökkel, témákkal el lehet csábítani a gyerekeket a tanulás felé. Fel kell fedeznünk a tanulókban, hogy ki a tehetséges bizony dolgokra, s vele külön érdemes dolgozni, hogy ne vesszen el, mert kell az értelmiség Gömörben” – szögezte le Ádám Zita.

HE, Felvidék.ma