42808

Alábbi összeállításunkban a megyei választások tegnapi 2. fordulójának eredményeivel kapcsolatos véleményeket összegeztük. Nyilatkozott Berényi József, Németh Gabriella, Farkas Iván, Petheő Attila, Csúsz Péter, Gubík László, Cziprusz Zoltán, Zachariáš István, Boldoghy Olivér.

Berényi József, az MKP elnöke; Nagyszombat megyei képviselő

Nem történt meg a csoda, Nagyszombat megyében győzött a korábbi elnök, Tibor Mikuš. Az eredmények megismerését követően felhívtam őt, és gratuláltam neki a megválasztásához. Úgy gondolom, nem kell szégyenkeznem, szégyenkeznünk az eredmény miatt.
Több mint kétszer annyi szavazatot kaptam, mint az első fordulóban – ezért ezúton is kifejezem köszönetemet választópolgárainknak! Többen szavaztak rám, mint amennyivel Tibor Mikuš megnyerte az első fordulót. Úgy néz ki, a mozgósítás sikeres volt, de hasonló volt ez Tibor Mikuš esetében is, mindketten körülbelül 17 ezerrel kaptunk több szavazatot, mint az első fordulóban.
A megyében 40 százalékos az eredményem, azt tudatosítva, hogy Nagyszombat megye lakosságának 21 százaléka magyar, ez egész elfogadható eredmény, akár egy kisebb sikernek is tekinthetjük.

Németh Gabriella, Pozsony megyei képviselő (MKP)
Nagyon örülök, hogy Pozsony megyében a 2013-as megyei választások ismét Pavol Frešo győzelmét hozták. Ez a győzelem nagyon magas arányú, Frešo úr majdnem háromszor annyi szavazatot kapott, mint az ellenfele, Monika Flašková Beňová, aminek külön örülünk, ugyanis ez a magas arányú győzelem, bár egyben felelősséget is jelent a megyeelnök számára, de bizonyítja azt is, hogy a megye lakossága pozitívan értékelte az elmúlt négy év munkáját, amelyet a megye fejlődésének érdekében végzett.
A képviselő-testület 34 képviselője a 44-ből a széles jobb-közép koalíciót képviseli, ami természetesen egyrészt nagyon jó, másrészt viszont nagyobb felelősséget ró a megye vezetésére, ugyanis az ellenzék tulajdonképpen független képviselőkből és néhány egyéb pártokat két képviselő tagból áll majd. Mindenképpen oda kell tehát figyelni az elkövetkezőkben arra, hogy a megye munkájában ne találhassanak sem a polgárok, sem pedig az ellenzék semmi kivetnivalót.
Pavol Frešo megyeelnök úrral az elmúlt időszakban nagyon jó volt az együttműködés, s én bízom benne, hogy ez az előttünk álló további négy évre is érvényes lesz.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő (MKP)
Nyitra megye déli járásaiban, s ezen belül a párkányi körzet falvaiban is esetenként 20-30%-os volt a részvétel, ami jóval meghaladja a Nyitra megyei 15,52%-os átlagot. Sajnos azonban ez sem volt elég a győzelemhez. A megye lakosságának összetétele 24%-ban magyar ajkú és 76%-ban szlovák. Ehhez mérten is nagyobb volt az első adatok alapján a részvétel a megye déli járásaiban, mint északon, ennek ellenére sajnos kevés volt.
El lehet mondani azt is, hogy mindkét jelölt, Milan Belica és Tomáš Galbavý is kb. 10 százalékkal lépte túl a százalékpontos eredményét az első fordulóhoz képest, de a különbség megmaradt kb. ugyanakkora, mint, amilyen az első körben volt. Véleményem szerint Galbavý eredménye jónak mondható, végeredményben újonc volt a megyei politikai palettán, el kell viszont mondani, hogy ehhez nagyban hozzájárult a megye déli részének a lakossága, amiért köszönet mindenkinek, aki eljött ott választani. Az elmúlt 10 nap folyamán igyekeztünk mozgósítani a lakosságot, sajnos ennyire sikerült.
Valószínűleg az északi járások nagyobb érdektelenségéhez hozzájárult a magyar kártya előhúzása is Galbavýval szemben a második forduló előtt, amit 24 évvel a bársonyos forradalom után nagyon sajnálatosnak és szerencsétlennek tartok.

Petheő Attila, Nyitra megyei képviselő (MKP)

A 2013-as megyei választás megmutatta számunkra, hogy összefogással eredményesek tudunk lenni. Az út elején járunk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az elmúlt 25 év helytelen politizálásának következménye az alacsony részvétel. Az embereket érdekeltté kell tennünk abban, hogy részt vegyenek sorsunk, közéletünk alakításában. 
A választási eredmények igazolják, hogy az pártban jó döntést hoztunk akkor, amikor-több általunk kezdeményezett egyeztetés után- az önálló indulás mellett döntöttünk. Helyesen jártunk el, amikor a Komáromi járás visszaléptette a párt egyetlen Nyitra megyei magyar elnökjelöltjét, hogy egy nagyrészt jobbközép pártok által támogatott közös jelölt, Tomáš Galbavý indulhasson. A Komáromi járást 7 emberrel fogjuk képviselni a megyei parlamentben, konstruktív ellenzéki szerepre készülünk.

Csúsz Péter, Besztercebánya megyei képviselő (MKP)
Érdekes helyzet alakult ki Besztercebánya megyében, az önkormányzat 49 tagú testületében ugyanis egyetlen ember sincs a győztes megyeelnök, Marián Kotleba pártjából. A pártjából csak egyedül jutott be, mint képviselő, de mivel megnyerte az elnökválasztást, így a helyébe a Besztercei járásból lévő következő jelölt következik, aki azonban nem az ő pártjából van.
Kialakult tehát egy olyan helyzet, hogy a testületben van 25 képviselője a Smernek, 5 képviselője az MKP-nak, van 13 független képviselő, a többi pedig 1-1 képviselő különböző pártokból, SDKÚ-ból, NOVA-ból, HZD-ből, HZDS-ből, SNS-ből. Ebben a helyzetben nem lehet megmondani előre, lesz-e együttműködés az elnök és a képviselő-testület között.
Olyan emberek mentek szavazni, akik eddig még soha nem voltak. Nem az elsőválasztókra gondolok, hanem azokra, akiket eddig nem érdekelt a politika. Úgy gondolom, ezzel akarták kifejezni a nemtetszésüket mindennel szemben, ami politika. Ha azt mondanám, hogy Kotlebának nagy a népszerűsége itt, akkor több mint valószínű, hogy nem mondanék igazat. Inkább azt kellene mondani, hogy az emberek elégedetlensége kapott ilyen formán teret. Természetesen benne van ebben az is, hogy Kotleba uszít a roma népcsoporttal szemben és erre nagyon sok ember vevő itt.
Úgy gondolom, hogy ezt a választást nem Vladimír Maňka veszítette le, hanem maga a szlovák politikai elit. Nagyon fontos tehát, hogy ezzel a jelenséggel foglalkozzanak a nagypolitikában lévő emberek, mert a társadalmi elégedetlenség most egyértelműen kifejezésre jutott.
Feltételezem, hogy ennek egyik következménye az lesz, hogy Besztercebánya megye nagyon nehezen fog európai uniós pénzforráshoz jutni, hiszen nálunk a minisztériumokban döntenek a nyertes pályázatokról, és nem hiszem, hogy a jelenlegi kormánygarnitúra Kotlebának, és rajta keresztül Besztercebánya megyének nagy pénzeket adna a közeljövőben különböző beruházásokra.
Sajnos fel kell készülnünk arra az eshetőségre, hogy mostantól kezdve csak a saját költségvetésünkre támaszkodhatunk, és ez bizony kevés.

Gubík László, a Via Nova ICS országos elnöke
Van két világ. Az egyiket szakképzett, előzékeny, nagyvonalú államférfiak irányítják. Szabad a politikai légkör, nincsenek történelmi tabutémák, a korrupció ismeretlen fogalom és a nemzeti közösségek minden jogos igénye kielégíttetik, hiszen hosszú távon ez az egész társadalom érdeke.
A másikban politikusként a “magyar kártya” bevetésével tíz választásból kilenc és félszer maximalizálni tudod szavazataid, választóként pedig végképp nem érdekel, mi történik körülötted. Hidegen hagy államod gazdasági lejtő felé vezetése, ahogy hidegen hagy a magyarellenesség is, pontosabban azt hallgatólagosan helyesled is. Vezetőid felelőtlenségének és a te közömbösségednek köszönhetően pedig már a cigánygyűlölet is a mindennapi politika része lesz.
Az első egy álomvilág, melyet a felvidéki magyarság és néhány gondolkodó szlovák demokrata 20 éve reménytelenül áhít. A másik a kőkemény és alig csiszolható valóság. A helyzet az, hogy egyáltalán nincs mit csodálkozni ezeken az állapotokon, így a választási eredményeken sem.
Egyetlen dolgot sajnálhatunk csak: Egy ilyen kaotikus, közömbös és félrevezethető társadalomban, ha csak egy kicsit fegyelmezettebbek, tudatosabbak, egységesebbek és szabadságszeretőbbek lennénk az átlagnál, csodákra lehetnénk képesek. Sajnos nem ez a helyzet.
Az otthontalanság terhe és a megtörésünkre tett hol nyilvánvaló, hol burkolt központi politikai törekvések, majd a sikerélmények hiánya, végül a meghiúsult álmok következtében mi is beleszürkültünk ebbe az áldott jó országba. Ezért marad nekünk Szlovákia a maga áldásos világával.
Pedig de jó lenne az első világban élni. Hogy már egy harmadikról ne is beszéljek. Hát harcoljunk érte. Ennél jobbnak, rátermettebbnek, fejlődőképesebbnek lenni nem lehet olyan nehéz. Képesek vagyunk még rá?

Cziprusz Zoltán, a Via Nova ICS Besztercebányai kerületi elnöke
A megyei választások eredménye megyénkben valójában az elmúlt 24 év politikai harakirijének az eredménye. Valójában az emberek az elmúlt 24 évre mondtak nemet, amihez Marian Kotleba csak egy eszköz volt.
Ma objektívan senki nem tudja megmondani, milyen hatással lesz ez az eredmény a Besztercebánya megyében élő magyarokra. Azt is mondhatnánk, túl sok ismeretlenes egyenlet jelenséggel állunk szembe.
Azt megállapíthatjuk, hogy azon politikusoknak, akik gyakorlatban is szeretnének fellépni a radikalizmussal szemben előbb tudatosítaniuk kell, a radikalizmus szülőanya a túlzott liberalizmus és a társadalom által erre kiváltott reakció. Ha sikeresen akar valaki harcolni a radikalizmus ellen, előbb a túlzott liberalizmust és az egyénközpontú értékrendet kell legyőznie.
Az elmúlt 24 év a közösségi értékrend lerombolásáról szólt, és az élet minden terén az egyénközpontúság nyert teret. Ennek az eredménye a november 23-i választási eredmény.
Ma Szlovákiában legnagyobb teher ezzel kapcsolatban Robert Ficora hárul. Aki az elmúlt 2 évben a konszolidált európai értékrendű politikus látszatját próbálta kelteni. Viszont a megyei választások első fordulójának eredménye szemmel láthatólag nagyon mély ütést mértek Ficora.
Fico az elmúlt 5 évben nem követett el annyi politikai baklövést, mint az elmúlt 2 hét folyamán. Kezdte Kaník eredményének összehasonlítását egy krumplis zsákéval; folytatta a nagyszombati magyar kártya elővételével; majd befejezte Kotleba győzelmének magyarázását a jobboldal sikertelenségével.
Az eredményekből egyértelműleg kiolvasható, hogy Marian Kotlebát maguk az eddigi Smer szavazók választották meg. Míg Magyarországon a társadalom szerkezetének felépítéséből kifolyólag a radikális erők soha nem fogják átlépni a 20%-ot, addig Szlovákiában ez a szám pár év leforgása alatt átlépheti az 50%-ot is.
Ma Robert Ficon múlik, hogy elkezd-e valamilyen megoldást találni a kialakult helyzetre, vagy pedig bemenekül az elnöki palota védelmébe, és hagyja a szlovák politikai evolúciót tovább fejlődni: tegnap Mečiar, ma Fico, holnap Kotleba.

Zachariáš István, Kassa megyei képviselő (MKP)
Kassa megyében szorosan ugyan – 53,1%-al a 46,9%-al szemben, de az eddigi elnök, Zdenko Trebuľa vitte el a pálmát. Örülünk ennek az eredménynek. Egyrészt azért, mert folytatni tudjuk az eddigi jó együttműködést, amelyik már hozott jó eredményeket az itt élő magyarság számára, és azért is, mert a megye magyar választói elfogadták érvelésünket, és döntő szerepet játszottak ennek az eredménynek az elérésében. Ez rendkívül fontos a jövőbeli együttműködés és a kölcsönös bizalom erősítése szempontjából.
Számunkra a két jelölt párharca ugyanis nem volt a klasszikus értelemben vett jobboldali és baloldali politizálás párharca, mint ahogy ezt az ellenfél csapata megpróbálta az emberek fejébe sulykolni. Mindkét jelöltet jól ismerjük, hisz megyei képviselők voltunk a Bauer- és a Trebuľa-elnöklés idején is, és össze tudjuk hasonlítani, hogyan viszonyultak a régióink, a racionális politizálás, a magyar képviselet és általában a magyarság ügyeihez.
Ez a tapasztalat mondatta velünk azt, hogy álljunk Zdenko Trebuľa mellé. Ennek bizonyítéka egyebek mellett az is, hogy a SMER-SD-vel a kassai megyében sikerült a választások előtt koalíciós szerződést kötnünk, míg az ún. jobboldali pártokkal nem tudtuk megtalálni a közös pontokat programjaink között. Mindamellett hangsúlyozzuk, hogy bizalmunk a SMER-SD kassai vezetésének szól, és nem tudunk egyetérteni a SMER-SD országos vezetésének magyarellenes politikájával és sok más politikai intézkedésével.
A képviselő-testületbe sikerült újra négy képviselőt bejuttatnunk – hárman vagyunk a Kassa-környéki járásból, egy képviselője lett a Tőketerebesi járásnak. A rozsnyói járásban bejutott független képviselővel együtt meg tudjuk alakítani az MKP külön frakcióját, amit én nagyon fontosnak tartok, mint ahogyan azt a tényt is, hogy a Kassa-környéki járásban újra sikerült erőre kapnunk a négy évvel ezelőtti óriási kudarc után. Mindent összevetve Kassa megyében elégedettek lehetünk a 2013-as megyei választások eredményeivel, és a kiválasztott választási stratégiánk teljesítésével is.
Úgy ítéljük meg, hogy egy olyan megyében, ahol a magyarság aránya alig haladja meg a 10%-ot, ez jó eredmény. Ha igaz az a magállapítás, hogy a politikának lehetőséget kell teremtenie céljaink elérésére, és igaz az is, hogy nekünk, politikusoknak az a kötelességünk, hogy elveink megtartása mellett régióink és azok lakossága érdekében eredményeket tudjunk felmutatni, akkor úgy érezzük, ehhez a megyei választások eredményei megnyitották a kapukat.
A választóinknak köszönjük a részvételt és a bizalmat, és képviselőtársaimmal együtt ígérem, hogy mindent megteszünk azért, hogy régióinkat, az itt élő lakosokat méltóképpen képviseljük.

Boldoghy Olivér, Egy Jobb Komáromért polgári társulás
Barna hajnalra ébredt az ország. Hány magyar szavazhatott Kotlebára? Talán többen is, mint gondolnánk. Azt beszélik, hogy a kezdeti magyarellenességét már rég elhagyta, és csak a közös “ellenségre” összpontosít, begyűjtve ezzel a “fehér” szavazatokat, szlováktól, magyartól egyaránt. Hát, ez bejött. Sikerén nagyon sokan felbuzdulnak most, a pártja erősödni, gyorsan gyarapodni fog, 16-ban nagy eséllyel bejut a törvényhozásba.
A szélsőséges hangnem, az instant megoldások kora köszönthet ránk, mérsékelt politikusok is beszállhatnak a licitbe, a közbeszéd átalakul. Igény van rá, nem is kicsi – a gazdasági kilátástalanság, társadalmi kiúttalanság, szociális katasztrófa nem is generálhatott mást.
Kotleba kiengedte a szellemet a palackból … mely szellemet azonban az elmúlt évtizedek politikai böszmesége gyömöszölte belé!

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”42803,42800″}