42469

A Pozsonyi Közgazdasági Egyetem szakemberei által készített MasterCard szlovák fejlesztési központok c. tanulmány szerint az ország legdinamikusabban fejlődő megyéje Nyitra megye. A második és a harmadik helyen dinamizmus tekintetében a Zsolnai és a Nagyszombati kerület végzett. A tanulmány egyebeken kívül az elmúlt öt esztendő alatti megyefejlesztés terén elért eredményeket értékelte.
„A vizsgált időszakban a legnagyobb fejlődést Nyitra megye érte el, amely nemcsak Szlovákia legdinamikusabban fejlődő régiója volt, hanem a gazdasági fejlődés dinamikájában és az infrastruktúra, valamint a közszolgáltatások fejlődésében is az élen járt” – állapítják meg a tanulmány szerzői. A szociális dimenzió tekintetében a megye a második leggyorsabban fejlődő megye volt a vizsgált időszakban. Pozitívumként értékelhető a vállalkozói tevékenység és a benyújtott szabadalmak számának jelentős növekedése, valamint a lakosság gazdasági tevékenységének enyhe mértékű növekedése is.
A tanulmány szerint Zsolna megye Szlovákia második legdinamikusabban fejlődő megyéje. A tanulmány szerint a kerület az átlagosnál jobb eredményeket ért el a gazdasági fejlődés és a benyújtott szabadalmak számának tekintetében. Szociális téren az értékelése körülbelül az átlagos szlovákiai szinten mozog, a szegénységi rizikó foka azonban lényegesen alacsonyabb itt. Az infrastrukturális fejlesztés és a közszolgáltatások tekintetében is átlagos értékeket mutat a megye.
Nagyszombat megye gazdasági fejlődéséhez, Szlovákia harmadik legdinamikusabban fejlődő megyéjeként az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárultak azok a külföldi befektetők, akik elsősorban az autó- és az elektronikai ipart célozták meg. A megye egyúttal a második helyen van a vállalkozói tevékenységek tekintetében, de pozitívumként értékelhető az is, hogy alacsony itt a bűncselekmények száma és a szegénység.
A negyedik helyen lévő Kassa megye az utóbbi időben a gazdasági mutatók tekintetében tűnt ki, mégpedig elsősorban a szabadalmak magas számának, valamint a tudásalapú és a technológiailag igényes szakterületeken való magas foglalkoztatottságnak köszönhetően.
A fejlődés dinamizmusának tekintetében az ötödik helyet a Besztercebányai megye szerezte meg a tanulmány szerzői szerint, a megye szlovákiai viszonylatban szociális téren érte el a legjobb eredményeket. Pozitív változásnak tekinthető még elsősorban a főiskolai végzettségű lakosok számának növekedése és a tartós munkanélküliség csökkenése a megyében.
Szlovákiai legfejlettebb régiója, Pozsony megye az elmúlt öt év fejlődési dinamikájának tekintetében a hatodik helyen végzett. A megye szinte valamennyi mutató tekintetében a legmagasabb értékeket mutatja, kettőben azonban van még javítanivalója – mégpedig a bűncselekmények számának és a szociális infrastruktúra tekintetében.
A hetedik helyen lévő Eperjes megye elsősorban a munkatermelékenység és a vállalkozói tevékenységek tekintetében ért el jelentős fejlődést a vizsgált időszakban.
Trencsén megye a fejlődés dinamikáját tekintve a nyolcadik helyezést érte el a megyék közül, a teljes fejlődés vonatkozásában azonban a második Szlovákiában, miközben nagyon jó eredményeket ért el szociális téren és az infrastruktúra értékelése terén is.
A MasterCard szlovák fejlesztési központok c. szakmai tanulmányt a múlt hét folyamán mutatták be a szerzői. A Pozsonyi Közgazdasági Egyetem szakemberei az egyes régiók fejlődésének jelenlegi színvonalát, valamint az elmúlt 5 éves időszakhoz viszonyított előrelépésüket értékelték, mégpedig három területen – gazdasági és szociális téren, valamint az infrastruktúra, illetőleg a közszolgáltatások területén.

TASR nyomán dé, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”38075″}