42684

Hatékonyabbá tenné a Most-Híd párt a nemzetiségi iskolákban az oktatást és a nevelést, amit az ún. specifikus tantantárgyak bevezetésével szeretne elérni. A párt specifikus tantárgyak alatt azokat a tantárgyakat érti, amelyek segítségével a tanulók megismerkedhetnének annak az államnak és nemzetnek a kulturális örökségével, amelynek a területén az adott nemzeti kisebbség él. E szerint az elképzelés szerint specifikus tantárgy keretében oktatnák a szlovák nyelvet is a nemzetiségi iskolákban. Az oktatási törvény szóban forgó módosító javaslatáról a parlament a következő ülésén tárgyal majd.
Bugárék azt szeretnék továbbá, hogy a specifikus tantárgyak oktatására szolgáló tankönyvek, „azaz az első osztályos tankönyvek, szlovák nyelv és irodalom, természettudomány, honismeret, földrajz, történelem és zenei nevelés tankönyvei a kisebbségi iskolákban” nem a szlovák tankönyvek puszta fordításai lennének, hanem a könyvek szerzői közvetlenül az adott nemzeti kisebbség számára dolgoznák ki azokat. A szerzőknek eközben figyelembe kellene venniük „a kisebbségi iskolák diákjainak specifikus oktató-nevelői igényeit”. A jelenlegi szlovák nyelvből fordított tankönyvek esetében ugyanis ez nem így van.
A Most-Híd egyúttal azt is javasolja, hogy a specifikus tantárgyak tankönyveiben lévő földrajzi megnevezéseket úgy használják ezentúl, hogy a Szlovákia területén lévő földrajzi helyet jelölő megnevezés a tankönyvben csupán első előfordulása esetén legyen két nyelven feltüntetve, mégpedig először a kisebbség nyelvén, majd zárójelben alapformában államnyelven. Minden további előfordulás esetén azonban már csak a kisebbség nyelvén legyen feltüntetve a megnevezés a könyvben.
„A Szlovákia területén kívüli földrajzi helyek megnevezései minden specifikus tankönyvben csak a kisebbség nyelvén lennének feltüntetve. A kisebbségi nyelven kiadott tankönyvek végén szótár formájában feltüntetnék a könyvben előforduló földrajzi megnevezések összefoglaló jegyzékét államnyelven és kisebbségi nyelven is” – olvasható a Most-Híd módosító javaslatában.
A párt azt is javasolja, hogy a kisebbségi iskolák és oktatási intézmények csak a kisebbség nyelvén vezessék némely dokumentációjukat, főleg a belső pedagógiai dokumentációjukat. Ez alatt az a dokumentáció értendő, amely elsősorban a konkrét nemzetiségi iskola vagy oktatási intézmény belső használatára szolgál.

Felvidék.ma, dé

{iarelatednews articleid=”31537,16653,14082,12150,11981″}