42631

Bodollón, november 13-án, a szokásos havi Fatimai engesztelő imatalálkozó résztvevői is azokra a szentekre emlékeztek, akiknek nincs külön ünnepük. Mivel népeink köréből sarjadtak, ezért Isten színe előtt különösen is számíthatunk testvéri segítségükre.

Köztudott, hogy régebben november 6-án volt az egyházmegyék ereklyéinek ünnepe. Ezen a napon azokat a szenteket ünnepelték, akiknek ereklyéit az egyes templomokban tisztelték. Bodollón azokra emlékeztek, akik itt éltek, akár a honfoglalás előtt, akár utána: egyháziak és világiak, férfiak és nők, akik hősies fokon gyakorolták a keresztény erényeket. 
Ebből az alkalomból a makranci önkéntes tűzoltók jóvoltából ünnepélyes külsőségek közepette vitték az oltárhoz a makranci templom féltve őrzött kincsét, az első szent magyar család tagjainak ereklyéit, hogy közelségükben Isten vándorlónépe napjaink édesapáinak és édesanyáinak a kölcsönös hűség állhatatosságát, a megbocsátás készségét, a gyermekvállalás és nevelés bátorságát kérjék. 42631 1
A határ mindkét oldaláról érkezett zarándokok azért is imádkoztak, hogy az itt élő szülők a közös imádság, a szentségek együttes vételével, a tanítóhivatal útmutatásai szerint fogadják, neveljék, iskoláztassák és bocsássák szárnyaikra gyermekeiket. Nem feledve védeni, őrizni, gazdagítani és továbbadni a hit, az erkölcs és az anyanyelv ősi értékeit.
A régió hívei ezzel az akcióval kívántak lélekben méltóképpen ráhangolódni a jövőre meghirdetett családdal kapcsolatos rendkívüli szinódus kegyelmeinek kieszközlésére.
GB, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”42631,42144,39937,26554″}