42987

Minden kollégának gyomorgörcsöktől mentes karácsonyi szünetet kívánok! Viszont sajnos nagyon jól tudom, hogy az iskolabezárások (kisiskolák) összevonások miatt ez az egyszerű emberi “hétköznapi” kívánalmam nem teljesülhet. Ezért december 4-én legyünk minél többen a parlament előtt!

Tavaly szeretett volna a pedagógus társadalom egy kis anyagi megbecsülést “kikényszeríteni” – ha már morálist a politikai vezetéstől nem lehetett legalább két évtizede – attól az államtól, “nemzeti-nacionalista” kormánytól, minisztériumtól, amelyik állítólag az oktatásügyet fontos stratégiai szektornak tekintette. Most július folyamán 129 iskolával tárgyaltak az oktatási minisztérium illetékesei, akik az egyeztető megbeszélések során felkérték az érdekelteket, hogy saját hatáskörükben tegyék meg az iskola hatékonyabb működtetéséhez szükséges lépéseket.
Az oktatásügyi minisztérium képviselői az illetékesek tudtára adták, hogy fejpénzen túli kiegészítő többlettámogatást 2013 szeptemberétől csak azoknak az iskoláknak fognak nyújtani, amelyek vállalják az oktatásügyi minisztérium által javasolt megszorító intézkedéseket – pl. alsó tagozaton az osztályösszevonást, a felső tagozaton a tagozat leépítését, illetve a pedagógusok és alkalmazottak számának csökkentését. Szóval a SMER a jövő szlovák társadalmát kinevelő szektort ennyire tartsa stratégiailag fontosnak. Legyünk őszinték, Szlovákiának tényleg nem lehet másban verseny piaci esélye – az európai és “világpiacon”, mint esetlegesen a szakmai, szellemi innovációt kitermelő humánerőforrásban.
Csak sajnos úgy látszik, hogy ez annyira még sem fontos a szlovák politikai elitnek. Bár én nem tudok róla, de lehetséges, hogy Szlovákia egyik napról a másikra a primer és szekundér gazdasági szektor hatalmává nőtte ki magát az elmúlt húsz évben. Egyszerűen nem tudok másra gondolni, ha megakarom érteni a húsz éve fennálló jelenséget, hozzáállást a mindenkori kormányok részéről az oktatáshoz.
Természetesen voltak egészen jól alakuló időszakok 2006 előtt, főleg morális szempontból és voltak az utána következő ún. “reformkorszakok”… Szinte minden évben változtattak valamin – elsősorban a bürokratikus többlet terhelést megtoldották még informatikai adatbevitellel, nagyjából így értékelhetjük az oktatásügyben eddig lezajló reformokat, amelyet Mikolaj úrnak (SNS) és Čaplovič (SMER) miniszter úrnak köszönhettünk. Most azonban “überelik” magukat az oktatásügyi minisztériumban, mert, hogy “sajnos feltalálták a spanyol viaszt”.
A jelenlegi oktatásügyi miniszternek eddig is voltak ámokfutó tervei a legújabb viszont mindegyiket “messze meghaladja”. Nézzük csak akkor mire is készülhetünk: Az oktatási törvény módosítása során az oktatásügyi minisztérium az iskolák gazdaságos és hatékony működtetésének megoldására kizárólag a pénzügyi szempontokat kívánja érvényesíteni, nem törődve azzal, hogy ez által tömegesen szűnnének meg a települések kisiskolái.
Azonban még a pénzügyi szemüvegen keresztül sem költség hatékony megoldásokat kínál a törvény tervezet. Tehát növeljük a pedagógusok bérét, már akiket nem bocsátunk el (első körben 1500 pedagógust érint a munkanélküliség), majd a szülők (elsősorban a magyar szülők) sorsát is megnehezítjük, megnöveljük költségeiket, hiszen jó pár kisiskolát bezárunk így utazhatnak a gyermekeik! Ja és majd “elfelejtettem”, mindeközben megszüntetjük olyan helyeken az oktatást-iskolát, ahol ez volt az egyetlen esélye a falunak, mint kiinduló központja a fejlesztések megvalósításának, valamint a magyar közösségünknek a megmaradásának a zálogát.
A szakmai szempontok nem figyelembevételéről már nem is beszélve. A szakmai szempontok figyelembe vétele azt jelentené, hogy a kormány érdekelt a szlovákiai közoktatás minőségi javulásában. A korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása, vagy az iskolákban a megnövekedett számú problémákkal küzdő, viselkedészavaros gyermekek nevelése az alacsonyabb diáklétszámú osztályokban járhat nagyobb eredményességgel.
Végül is a differenciált oktatás, a minőségi tanítás-tanulás alapja, hogy a tanár kis létszámú osztályokban szinte individuumokra lebontva tudjon foglakozni a tanulókkal. Ez Nyugat-Európában, Nagy Britanniában bevált és elterjedt, mert ott fontos az oktatás minősége, a versenyképes humánerőforrás. Ehhez képest Szlovákiában bezárják az alacsony létszámmal működő osztályokat, és összevonják, hogy minimum 16-os létszámok jöjjenek létre. Sőt, becsaplovics miniszter úr még növelné a minimum létszámát az osztályoknak!
A jelenleg érvényben levő normatív támogatási rendszert megszünetné.
A visszalépést az oktatás területén a minisztérium a költségtakarékosság “reformjába” csomagolva hirdeti meg. Szóval ez az új szlogen, ha nemzetiségi iskolákat kell bezárni a vegyes lakta területeken, és ez még csak az első kör. Csak azt nem értem, hogy fogja a maradék pedagógusnak a béremelését biztosítani Čaplovič miniszter úr, ha az elbocsátott – immáron több éve praktizáló – tanároknak a munkanélküli segélyeit majd fedezni kell.
Az MKP ha parlamenten kívül is, de partnereket keresett (Most-Híd, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala) ahhoz, hogy az oktatási miniszter elképesztő elképzeléseitől eltérítse “megtérítse”. Sajnos Čaplovič személyesen nem fogadta A. Szabó László küldöttségét (MKP oktatásügyért felelős alelnöke), hanem helyettesét az államtitkárt bízta meg a tárgyalásokkal. Ha ez a probléma személyesen nem fontos egy oktatásügyi miniszternek akkor micsoda? Mellékesen mind ez idő alatt lépcsőzetesen az oktatásügyi minisztérium ki akarja vonni az oktatási intézményeket az önkormányzatok fennhatósága alól.
Gyakorlatilag senki ne gondolja, hogy ezzel javulna a gazdasági háttere az iskoláknak, mert ez naivitást feltételez. Azt jelenti, hogy központosított pénzügyi leosztás mellett az igazgatók, intézményvezetőket a minisztérium nevezi majd ki. Valószínűleg a számára megfelelő embert, a szocializmus óta tudjuk, hogy ez nem feltételezi a szakmai kvalitást, és a nemzetiségi iskolák esetében semmiképpen sem a magyarság iránti elkötelezettséget. Így állunk…
Ezért december 4-én legyünk minél többen a parlament előtt! Fontos! Abszurdisztán sóhivatala megint abszurd dolgokat szeretne kivitelezni, állítólag Európa szívében.
U.I.: Egyetlen magyarul íródott napilapunkban félinformációkat írtak le. Egyáltalán nincs megoldva a magyar kisiskolák helyzete, hanem csak néhány önkormányzat az oktatásügyi minisztérium bezárási javaslata végett átvállalta a költségeiket ideiglenesen! Ez megmenekülés, de nem megoldás!
Samu István, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”42985,42758,42355,41200,37379,42891,42973″}