43082

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia megkapta Robert Kaliňák hivatalos válaszát azon levelére, amelyet a Pered táblával együtt postázott pár héttel ezelőtt. Kaliňák jogi álláspontja téves – újabb levelükben az aktivisták erre hívták fel a belügyminiszter figyelmét.

“Kaliňák leveléből kitűnik, hogy a miniszter úr tényleg azt gondolja, hogy a községi népszavazás eredményét a kormány azért nem hagyhatta jóvá, mert az törvényellenes volt” – számoltak be a Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái. Kifejtették: szervezetük kezdetben amiatt aggódott, hogy a Szlovák Köztársaság kormánya 2013. október 10-i döntése mögött, amely elutasította Pered község polgárainak érvényes népszavazását a település átnevezéséről, nemzetiségi, pontosabban magyarellenes indok húzódik meg.
“Ebben a gyanúban megerősített minket a Belügyminisztérium indoklása, amely valótlan érveket tartalmazott, ahogy arra 2013. október 31-én kelt nyílt levelünkben felhívtuk a belügyminiszter úr, Robert Kaliňák figyelmét is. Ennek az értelmezésnek nem örültünk, mivel ez azt jelentette volna, hogy a szlovák kormány nem érdekelt a probléma megoldásában” – magyarázzák az aktivisták.
“Mindezek után azonban nagyon megkönnyebbültünk a Belügyminisztérium 2013. november 19-i válasza és 2013. november 4-i sajtónyilatkozata miatt, amelyek nyílt levelünkre reagáltak. Ezekből ugyanis kitűnik, a belügyminiszter tényleg azt gondolja, hogy a községi népszavazás eredményét a kormány azért nem hagyhatta jóvá, mert az törvényellenes volt. Ez pedig olyan akadály, amelyen érveléssel könnyen túl lehet lépni” – vélik az aktivisták.
Magyarázatukban hozzátették: “A miniszter úr szerint – ahogyan azt levelében megfogalmazta – „kétségtelen, hogy a magyar kisebbség nyelvén a település neve Pered. Ez tehát a település kisebbségi nyelvű neve…. És egyszer csak arra hivatkoznak [a lakosok], hogy ez a szlovák név, hát miért legyen a községnek két szlovák neve”. A miniszter úr valószínűleg azt hiszi, hogy egy név vagy kizárólagosan magyar vagy kizárólagosan szlovák, hogy ezek kölcsönösen kizárják egymást.43082a Kaliňák nem Dél-Szlovákiából származik, tehát valószínűleg nem tudja, hogy a magyar és szlovák nyelvben számos szó azonos. Ez alól a települések nevei sem kivételek, hiszen vannak olyan falvak és városok, amelyeket magyarok és szlovákok évszázadok óta ugyanúgy hívnak. Ezek az elnevezések a települések magyar és szlovák nevei is.
Több ilyen található a Szlovák Köztársaság 534/2011-es a kisebbségi nyelvű településnevekről szóló kormányrendeletében. Ez a helyzet a Pered névvel is, amely a község hivatalos szlovák neve volt 1948-ig, ezért teljesen abszurd lenne azt állítani, hogy ez a szó a szlovák nyelvben nem létezik.
Ahogy a mai újabb, a Belügyminisztériumnak küldött nyílt levelünkben magyarázzuk, sem az államnyelvtörvény, sem a községekről szóló törvény nem tiltja, hogy a települések neve államnyelven eltérjen a kisebbségi nyelvű megjelöléstől. Ilyen esetekben a községnek nem két szlovák neve van (egy szlovák és egy magyar), amelyek azonosak. Ez tehát nem törvényi akadály. Mivel a belügyminiszter más kifogást nem fogalmazott meg, a probléma rendezéséhez nem kell semmi más, csak hogy a miniszter urat valaki figyelmeztesse, ha több községnek Szlovákiában azonos a magyar és szlovák neve, akkor ez Pered esetében sem lehet kizáró ok – írja levelében a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom.
Az aktivisták úgy vélik: nincs okuk kételkedni a belügyminiszter jóhiszeműségében. “Ha valóban azt hitte, hogy a peredi népszavazás törvényellenes volt, akkor nem javasolhatta a kormánynak a jóváhagyását. Mivel azonban megmutattuk, hogy jogi álláspontja téves, és ezért a kormány döntése helytelen volt, feltételezzük, hogy hibáját mielőbb helyrehozza, mégpedig egy olyan kormányhatározati javaslattal, amely jóváhagyja Pered névváltoztatását.  Ellenkező esetben azt fog kellenünk gondolni, hogy a belügyminiszter úr legfontosabb tevékenysége, hogy a nemlétező jogi akadályok ellenére törekedjen a község neve megváltoztatásának megakadályozására. És az ismét visszavezetne kezdeti aggályainkhoz, azaz, hogy döntése mögött nemzetiségi, pontosabban magyarellenes indok húzódik meg” – áll a Kétnyelvű Dél-Szlovákia közleményében, melyet levélben elküldték Kaliňáknak is, hogy a minisztertől újabb választ kapjanak.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”42468,42365,42327,42149,42193,41461″}