42924

Mátyás Hudák Katalinnak az Aranyhermelin című verseskötete bemutatására november 28-án került sor Királyhelmecen. A könyvet a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás adta ki.

Mátyás Hudák Katalin verseivel először első kötetének megjelenésekor találkoztam. Majd egy-egy rendhagyó irodalomórára nemcsak a saját megzenésített költeményeit, hanem József Attila, Ady Endre, Török Elemér, Mihályi Molnár László remekeit is elhozta. Az azóta eltelt alkotóévek termését gyűjtötte össze az Aranyhermelin című újabb kötetében.
Az eltelt időszak élményei a tárgyias, objektív líra felé terelték a költőnőt. A versek sodró vallomások önmagáról, vágyairól, szerelmekről, istenkeresésről, a világra való rácsodálkozásról. Néha félelmetes az a világ, amely Mátyás Hudák Katalin költeményeiből feltárul. Nemcsak a társadalom, a külvilág okozta pofonok és sebek teszik „ideglelés”-essé, hanem gyakran saját maga fonja életének ezüst pókhálóját önmaga köré. Abban az univerzumban, ahonnan a lélek küldetéssel érkezik, tökéletes rend honol. A lírai én szeretné megőrizni a gyermekkor tisztaságát, a magával hozott értéket az ősöktől, de belesodródik az élet kihívásaiba, illúziókban ringatja magát, látszatéletet él. Katalin, bár tökéletesen látja a kivezető utakat, de mégis tudatosan billenti el a költemények dominanciáját az önértelmezésre lehetőséget adó lidércvilág felé. Minden kétségbeesett verskiáltás mögött/mellett ott a megoldás lehetősége is. A felismerés, hogy a sorsot nem lehet kijátszani, mert benyújtja a számlát, megmutatja az élet értelme, célja felé vezető utat is. Oda kell figyelni az ember küldetésére, feladataira itt a földön.
Megkapóan szépek Mátyás Hudák Katalin lélek és emberformáló versei. A másik ember feltétel nélküli elfogadása, az egymásból való töltekezés, az elveszített kapcsolatok emléke, a teljes odaadás, a megtapasztalt idő bölcsessége felvértezi őt a társadalom közönyössége ellen, és elvezeti a belső szabadság megőrzéséhez.
Annak a tudata, hogy az életet nem lehet egyedül tartalommal megtölteni, a világot egy sokkal tökéletesebb lény irányítja, kinyitja az eget, és visszajuttatja a lelket abba az univerzumba, ahonnan érkezett.

Első verseskötete Tiszavirágzás címmel a pozsonyi Madách Kiadónál 2002-ben jelent meg. Verseit konvencionális képalkotás, szerkesztetlenség, a klasszikus értékek iránti elkötelezettség, kamaszos nekibuzdulás jellemzi. A verseket szereti megénekelni is. Ír saját dalokat, de sok verset más költőktől is megzenésített, ezeket egy szál gitárral, vagy alkalmi zenekarával elő is adja, versei által gyakran József Attila, Ady Endre is jelen vannak. Jelenleg a Királyhelmeci Nézetek c. lap főszerkesztője és a Holdfény zenekar énekese, gitárosa.

Pankovics Andrea, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”42923,42413″}