42957

Gyurcsó István versére Szíjjártó Jenő írt kórusművet 30 évvel ezelőtt. Most a somorjai közönség gyönyörködhetett a műben, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának somorjai, november 30-i koncertjén.

A kórus 2014-ben ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. Az ünnepi évre való készülődés jegyében telnek már ezek a hetek, hónapok is, tudtuk meg Hecht Annától, a kórus elnökétől. A komáromi református templomban lesz jövő év szeptemberében az ünnepi koncert, ezt követően pedig októberben egy amerikai meghívásnak szeretnének eleget tenni. Vass Lajos szobor felállítását és a kórus 50 évét bemutató átfogó, nagyszabású kiállítást is készítenek. Mindennek az anyagi és szervezési hátterét kell biztosítaniuk olyan körülmények közt, hogy a magyar tanítók énekkarának a szlovák pedagógusok énekkarával ellentétben a szlovák állami költségvetésből nem biztosítja az oktatási minisztérium a működéshez szükséges feltételeket. A kórus 32 éven át a Csemadok égisze alatt működött, majd a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége mellett, jelenleg önálló polgári társulás formájában, pályázatok útján teremtik elő a költségeket. A kórus programjainak menedzselését 2007 óta végző Hecht Anna arra kéri a szlovákiai magyar intézményeket, szervezeteket, segítsék az ünnepi év méltó megszervezését, és a mindennapi működéshez szükséges feltételek előteremtését, mert összefogásra van szükség ahhoz, hogy az egyedülálló szakmai sikereket felmutató művészi csoport tovább működhessen.
A kórus megálmodójára és megalapítójára, Szíjjártó Jenőre nagy tisztelettel gondol az értő utókor, erről bizonyosodhatott meg az, aki részt vett a somorjai hangversenyt megelőző órákban a könyvtárban szervezett beszélgetésen. Itt bemutatták dr. Tóth Árpád debreceni vendégkarnagy könyvét a szlovákiai magyarság legnagyobb zeneszerzőjének életéről és munkásságáról, valamint az új hanghordozót, válogatás CD-t Szíjjártó Jenő legjelentősebb kórusműveiből. Szíjjártó Jenő özvegye, Nagy Ilona férje életművét odaadóan ápolja, és szoros kapcsolatot ápol a tanítók énekkarával is, a kórus vezetői köszönetet mondtak neki az önzetlen támogatásért.
A kórus megalakulását felidézve Horváth Géza zselízi karnagy elmondta, 1964. november 22-én volt az első összejövetel, amelyet Szíjjártó Jenő kezdeményezett, de hamarosan a kommunista rezsimmel semmilyen közösséget nem vállaló művészt eltávolították a kórus éléről. A megalakulás 20. évfordulójára kórusművet írt a vegyes karnak, Gyurcsó István Anyai szó című versére, amelyet akkor szerették volna a rádióban lemezre rögzíteni, de sajnos a kórus akkor nem volt olyan szakmai szinten, hogy a művészi teljesítmény tekintetében kompromisszumot nem ismerő zeneszerző tetszését elnyerte volna. Harminc év múlva tűzte a kórus újra műsorára az oly sokat mondó, szerkezetében bonyolult művet, amelyben az önállóan megszólaló szólamok rendjében egy mondat világlik ki a polifóniából: Mert törvény az anyai szó, gravitáció!
Józsa Mónika, a tanítók énekkarának karnagya is felidézte Szíjjártó Jenő emlékét, és elmondta, a kórus tagjai abban bíznak, hogy Szíjjártó Jenő most elégedett lenne a teljesítményükkel. A kórus egyébként Sapszon Ferenc irányítása idején is igyekezett az alapító zeneszerző műveit műsorra tűzni, megjelent a kórusműveinek gyűjteménye iws. Most a műveiből való válogatás hallható az új CD-n, de nagyon szeretnék valamennyi kórusművét lemezre énekelni.
A somorjai Nagyboldogasszony templomban az esti hangverseny emlékezetes pillanata volt a mű bemutatása.
És egy másik ősbemutatónak is részese lett a közönség: Elhangzott egy új kórusmű, amelyet dr. Tóth Árpád szerzett Koncsol Lászlónak a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának 50. jubileumár írt, „Az ezeréves tölgy” című versére. A hangverseny csodálatos zenei élmény volt, bizalommal és örömmel készülhetünk a 2014-es ünnepi év meglepetéseire.
Szíjjártó Jenő, a szlovákiai magyarság zeneszerzőjének élete és munkásságával foglalkozó könyvet a MEDIAN kiadó és produceri iroda adta ki 2011-ben. A könyv megtekinthető ITT.
Horváth Géza, Szabó Miroslav fotói a képgalériában.
Pogány Erzsébet, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”11630,9666″}