43571 5

A 15 tagú presbitérium tagjait a közelmúltban választották meg. Hatéves megbízatással Bokros Rózsa lett a gyülekezet főgondnoka, akitől megtudtuk, az egyházközségnek mintegy négyszáz-ötszáz egyházfizető tagja van.

Az istentiszteleteket közel százötvenen látogatják. „Nagyobb ünnepek alkalmával többen jelennek meg a templomunkban. Az egyházközségünk istentiszteletek mellett bibliaórákat, ifjúsági programokat is szervez” – tájékoztatott bennünket. A lévai gyülekezet tagjai Léva városának magyar református közösségét szolgálja. Nagyobb alkalmakkor a környező települések hittestvérei is megjelenek a járási székhelyen
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a lévai református vallású lakosság száma meghaladja a 1100 főt. A mintegy ötszáz fős gyülekezet tagjainak a nyolcvan százaléka felnőtt, 18. életévét betöltő személy. A közösség gerincét a negyven év felettiek képezik. A fiatok száma megközelíti a százat.
Az egyházközség számtalan programot szervez az év folyamán. Ezzel kapcsolatban Kassai Gyula, helyi lelkész elmondta: „Programjainkat általában több generációra tervezzük. Az egész családra méretezzük. Így az egész közösséget megmozgatja.” Jelentősebb eseményeik a Czeglédi Péter Napok, nyári kirándulások. Minden évszaknak megvannak a maga hagyományos programjai.
A Lévai Református Egyházközség Szlovákiában egyedüli módon önmaga tartja fent a lévai magyar gimnáziumot, a Czeglédi Péter Református Gimnáziumot. A közösség megmaradásának záloga a magyar oktatási intézmény megléte az olyan szórvány vidéken is, mint amilyen Léva – véli a tiszteletes.

PP, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43571,43568″}