43836u

A Szlovák Kulturális Minisztérium anyagi támogatásával a napokban jelent meg a Dél-Szlovákiai Végvárklaszter Egység a sokszínűségben c. kétnyelvű kiadványa (önálló magyar és önálló szlovák füzet), amely Divény, Fülek, Nagykövesd, Krasznahorka, Kékkő, Nagyszalánc, Somoskő és Tornalja várait mutatja be építészeti és történelmi szempontból elemezve azokat.

A 28 oldalas teljes színnyomású füzet olvasóit a Agócs Attila, a Végvárklaszter elnöke, egyébként a Füleki Vármúzeum igazgatója köszönti, bemutatva a Végvárklasztert is. A klaszter „füleki székhellyel 2010-ben alakult a dél-szlovákiai – főként a nógrádi, a gömör-kishonti, az abaúji és a zempléni régióban dolgozó – vártulajdonosok és fenntartók együttműködésének koordinálása érdekében. A működési területén található „váras” települések községi önkormányzatait, civil szervezeteit és múzeumait foglalja össze. Tagságát jelenleg két város: Fülek és Tornalja, négy község: Divény, Sátorosbánya, Szalánc és Nagykövesd, a Szlovák Nemzeti Múzeum két múzeuma: a kékkői Bábkultúra és Játékmúzeum és a Betléri Múzeum, valamint egy civil szervezet: a füleki Oppidum Fileck Polgári Társulás alkotja, melyek az eddig bekapcsolt nyolc településen összesen kilenc műemléket gondoznak.”.
A kiadvány „… a szervezet tagságának első komolyabb együttes megjelenése, mely közös platformra emeli a tagvárakat, rámutatva azok egyedi és közös vonásaira egyaránt”.
A bevezetőben olvashatjuk: „A dél-szlovákiai klaszterben egyesült várakat építészeti, történelmi és természeti sokszínűség jellemzi. Elmondható hogy ezen a területen megtaláljuk mindazt, ami Szlovákiában a várakban rendkívüli és figyelemreméltó. A terület sokszínű geológiai összetétele lehetőséget kínál a természetes alapú erődépítmények különböző formai összhangjainak megcsodálására. Érdekes példákat találunk kezdve a környezetében domináns karsztkúpon fekvő Krasznahorkától, a folyóvölgyi mészkősziklán felépített tornaljai nemesi földváron át, a formálható füleki tufaszirt különleges hasznosításán keresztül, a somoskői oszlopos bazalt építőanyag egyedülálló felhasználásáig.”
A kimondottan szép és vonzó füzet a bevezetőt követően alapos részletességgel mutatja be a fentebb felsorolt várakat számos fényképpel, metszettel, térképpel illusztrálva a mondanivalót. A füzet hátlapján térkép szemlélteti a várak országon belüli elhelyezkedését.

43836a

Puntigán József/Felvidék.ma