43810u

A tartalomból:

– Isten teljes fegyverzete (Efézus 6,11)
– Nemcsak kenyérrel él az ember (Olvasandó: Jób könyve 32. része)
– „Mindent megfontoltam, és meggondoltam.” – a Református Tanulmányi Központ tanulmányi kirándulást szervez az osztrák­-olasz-­svájci hármashatárhoz
– Gályarab prédikátorok nyomában – Tanulmányi kirándulás 2014. május 18-23.
– A számok egyértelműn üzennek a világvallások, a hit reneszánszáról
– Ahol a hit, és tehetség találkozott… – Szúdy Nándor festménye­inek kiállítása.
– Tizenegy év Isten szolgálatában – Tornalján 2002 őszén alakult meg a református egyházi vegyes kórus.
– Gyászistentiszteletre gyülekeztek Hegyiben – földi
zarándokútja végső állomására kísér­ték özv. Révész Endréné
– Evangelizáció hete az Ungi Egyházmegyében
– Családi istentisztelet Kassán a terasz városrészben
– Karácsonyi gyermek – szeretetcsomag 2013
– Hittel és imádsággal a nemzet megújulásáért
– Adventi evangelizáció Jólészen
– Véghy Elek Károly *1927 – †2013
– Hálaadó istentisztelet Rijnsburgban a De Ruyter alapítvány 25. éves évfordulóján
– Januártól a lelkipásztorok fizetése is 16 euróval emelkedik
– „Ő lett Krisztusban az atyám” – Több neves
svájci reformátor életéhez kapcsolódó évfordulót is ünnepelhetünk idén
– 130 éve született Kós Károly
– Játék: KERESSÜK MEG A BIBLIÁBAN!
– Az ígérgetésről…

A Református újság – Gyülekezeti tájékoztatót a Lónyay Gábor Polgári Társulás adja ki. Igazgató Csoma László. Terjeszti a Deregnyő-i Református Keresztyén Gyülekezet
Szerkesztőség: főszerkesztő – Fülöp Sándor, szerkesztők – Režić Annamária, Kraus Viktor, felelős szerkesztő: Györky Szilvia. E-mail: ladislavcsoma@gmail.com vagy csomalaszlo@centrum.sk

A január szám ITT>>> érhető el.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”40042,4124″}