44311

Mintegy 6400 euróból újult meg a 16. századi, késő gótikus-reneszánsz stílusú szilicei református templom külső vakolata. A kiadások fedezéséhez 3 ezer euróval járult hozzá a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői kerete. A fennmaradó részt a gyülekezet állta. Jövőbeli terveik között szerepel a védfal külső javítása.
A község református temploma 1526-ban késő gótikus-reneszánsz stílusban,  az erődfalai pedig 16. században épültek. A 18. században barokk, majd a 19. században klasszicista stílusban építették át.
Az egyházközség vezetése még 2012-ben döntött a templom tornyának, hajójának és a külső védfal vakolatának felújításáról. Az előzetes költségvetés több mint hatezer eurót irányzott elő a tervezett munkálatokra. A meglévő anyagiak hiányában támogatási kérelemmel fordultak az egyetemes egyház Közalapjához, amelyre először az abaúj-tornai egyházmegye közgyűlésének is rá kellett bólintania. Az egyházközség pályázatáról és a megítélt összeg nagyságáról az illetékes kuratórium 2013. májusában döntött, amelyet a Zsinati Tanács is jóváhagyott. Így került kifizetésre 3 ezer eurós hozzájárulás az egyházközség részére, amely alapját képezte a tervezett munkálatok elkezdésének.
A munkálatok első szakaszában rozsnyói szakemberek által a torony külseje újult meg. A hátsó részén és oldalán kijavították a hibás vakolatot, majd az egész új festést kapott. Lefestették a toronytetőt és a felfelé vezető vaslépcsőt is. Egy tornaljai cég pedig jutányos áron elkészítette az új óralapokat, amelyek szintén felkerültek a toronyra.
A templom hajójának külső része is megújult. Itt is kijavították a vakolatot, amely később szintén új festést kapott. Az ereszdeszkákat is letisztították, majd lefestették. A templom környékének a rendbetételét a gyülekezet tagjai vállalták magukra.
Az elmúlt évben tervezett templom körüli munkálatokból anyagi okból kifolyólag a védfal külső megújítása nem valósult meg. Az eddigi javítások is várakozáson felül és nem várt mértékben terhelték meg a gyülekeztet, melynek következtében kétségessé vált volna a további fizetésképessége is a parókia fenntartásához szükséges költségek fedezésére.
Mivel a szilicei templom Szlovákia műemlékei között szerepel, így az elvégzett munkákat az illetékes műemlékvédelmi hivatal munkatársai is ellenőrizték, akik nem találtak azokban kifogásolnivalót.

REFORMATA, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”43799,42792,41505″}