44022

Az Alkotmánybíróság január 31-én keltezett határozatában elutasította a peredi önkormányzat névváltoztatással kapcsolatosan benyújtott panaszát, a kerületi bíróság döntésére pedig még várni kell. A kassai taláros testület szerint Pered község beadványa „arra nem jogosult személytől” érkezett, és az Alkotmánybíróság jogköreit is meghaladja, ezért az elutasítás.
A mátyusföldi település önkormányzata azt követően fordult a testülethez, hogy tavaly októberben a szlovák kormány a települési önkormányzatokról szóló jogszabályra, illetve a az államnyelvtörvényre hivatkozva (amely kimondja, hogy a települések hivatalos elnevezése nem térhet el az államnyelvtől, s a népszavazás nyomán kérvényezett Pered név a belügyminisztérium szakbizottsága szerint magyar) elutasította, hogy Tešedíkovo hivatalosan is visszakaphassa eredeti nevét.
A perediek Alkotmánybíróságon emelt panaszukban a kormány eljárását és azt kifogásolták, hogy sérült a közügyek igazgatásában való részvételre vonatkozó alkotmányban rögzített alapjoguk.
Borsányi Gyula, Pered polgármestere korábban úgy nyilatkozott, minden jogorvoslati lehetőséget kihasználnak az eredeti községnév visszaállítása érdekében, nem törődnek bele egykönnyen a kormány döntésébe. Jelenleg még egy döntésre várnak. Panasszal éltek a Legfelsőbb Bíróságon is, amely az ügyet a kerületi bírósághoz utalta, az pedig még nem hozta meg határozatát. Ha ez a testület is elutasítja a perediek panaszát, megnyílik az út a nemzetközi intézmények felé.

BA, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43082,42468,42365,42327,42149,41461″}