55255

A nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény kimondja, hogy azon a településen, ahol egy adott kisebbség összlakossághoz viszonyított aránya meghaladja a húsz százalékot a “Szlovák Köztársaság állampolgárai életének, egészségének, biztonságának vagy vagyonának fenyegetettségét érintő információkat a nyilvánosság számára elérhető helyeken az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is feltüntetik.”

Az első szám tartalmából:
Lesz reform! De mikor és milyen?
Kassa megyében újra jó pozícióink vannak
Ki kell kényszeríteni az együttműködést
A megye déli járásainak felzárkóztatása a célunk
Folytatjuk a jól végzett munkát
Megkülönböztettet figyelem a magyar kisebbségnek
Hogyan teljesítenek a magyarok által lakott járások?
Egy évtized tanulságai és eredményei
Az érsekújvári önkormányzat sikerrel járt
Zsigárd község és az elmúlt tíz esztendő
Sikerek és kihívások
Az ipoly mente több szempontból
Uniós támogatások a régiókban
Papíron van támogatás, csak látszatja nincs
Európai Területi Társulások
A felső tagozatos diákok éve
Szlovákia nem a szegénység, hanem a szegények ellen indít harcot
Rossz törvény, amely nem javít a helyzeten

A lapról a www.onkormanyzas.sk oldalon is tájékozódhatnak.
A lap elektronikus formában megtekinthető ITT>>>
Felvidék.ma