45372

A helyi gazdákat és a legalább három éve gazdálkodókat előnyben részesítené, az Európai Unión kívüli külföldiek egy részét pedig kizárná a termőföld vásárlásból az a jogszabálytervezet, amelyet szerdai ülésén hagyott jóvá a kormány.

A mezőgazdasági földterületek megvásárlásáról és elajándékozásáról szóló törvény tervezete átfogó feltételrendszerben szabályozza, hogy a jövőben kinek és milyen körülmények teljesítése mellett adhat vagy ajándékozhat el földterületet annak tulajdonosa.
A jogszabály legfőbb célja az lenne, hogy azok részesüljenek előnyben a mezőgazdasági földterületek megvásárlásánál, akik ténylegesen annak megművelésével foglalkoznak.
Azokat az agrárvállalkozókat részesítené előnyben az adott jogszabály, akik legalább három éve azon a településen tevékenykednek, ahol az eladásra szánt földterület található, továbbá az eladásra kínált földterület résztulajdonosait, illetve a felkínáló személy hozzátartozóit.
Amennyiben ezeknek a személyeknek egyike sem kíván élni elővásárlási jogával, a tulajdonosnak legalább 15 napig a földművelésügyi tárca honlapján, illetve 10 ezer négyzetméternél nagyobb terület esetén egy megyei vagy egy országos lapban is meg kellene hirdetnie eladási szándékát. A jogszabály ezen esetben az érintett földterület kataszterének szomszédságában tevékenykedő gazdálkodóknak, illetve azok érdektelensége esetén más hazai agrárvállalkozóknak biztosítana elővásárlási jogot. Ha az ezen csoportokba tartozó potenciális vásárlók egyike sem mutat érdeklődést a földterület megvásárlása iránt, annak tulajdonosa azt már – a további megkötések betartása mellett – belátása szerint értékesíthetné.
A törvénytervezet a külföldiek egy részét kizárná a földvásárlásból. A jogszabály szerint ugyanis Szlovákiában nem vásárolhatna mezőgazdasági földterületet olyan állam vagy annak állampolgára, illetve egy olyan ország területén bejegyzett cég, amely ország törvényei nem teszik lehetővé, hogy területén szlovák állampolgár vagy Szlovákiában bejegyzett cég földterülethez jusson. A korlátozás nem vonatkozik az EU, illetve Svájc polgáraira, illetve az ott bejegyzett cégekre.
Várhatóan májusban napirendre tűzi a törvényhozás a kormány által elfogadott jogszabályt, amelyet a kormánypárt parlamenti többsége nagy valószínűséggel el is fogad. A törvény a tervek szerint szeptembertől lépne érvénybe.

MTI nyomán hcs, Felvidék.ma