46033

A Zempléni Református Egyházmegye rendes évi egyházmegyei közgyűlését tartotta meg május 26-án a Borsi ősi református templomában.
Az alkalom istentisztelettel kezdődött, amelyen Tarrné Bial Ivett kistárkányi lelkipásztor hirdette az igét az 1Sám 10 és 16 fejezeteinek válogatott versei alapján a gyűlés alkotó tagjai, a vendégek, valamint a résztvevő borsi reformátusok előtt.
Az igei szolgálat után Kocsis Géza egyházmegyei gondnok köszöntötte a jelenlévőket, megköszönte a lelkipásztor szolgálatát, valamint a helyi gyülekezetnek a helyszín biztosítását és a vendégfogadását.
A jelenlévők számbavétele és az Egyházmegyei Közgyűlés megalakulását követően az őszi közgyűlés jegyzőkönyvének az ismertetése hangzott el, majd az Egyházmegyei Tanács legutóbbi ülésének határozatait olvasta fel a gondnok. Ezután következett Molnár Elemér esperes 2013-as évi jelentésének felolvasása és elfogadása, valamint az egyházmegye missziói-, hitoktatói-, építkezési- és sajtóelőadójának a beszámolója is.
A közgyűlés tárgysorozati pontjainak megfelelően két gyülekezeti beadvány megtárgyalására is sor került. A kisgéresi gyülekezet földcsere jóváhagyásának ügyében kérte a közgyűlés hozzájárulását, amit a kérésnek és a korábbi egyházmegyei tanácsi javaslatnak megfelelően jóváhagytak. A kis- és nagybári gyülekezetek, valamint a csarnahói anyaegyházközség társulására vonatkozó kérvényt is megszavazták a jelenlévők.
Mivel több tárgysorozati pontja nem volt a rendes évi egyházmegyei közgyűlésnek, ezért sor került az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztségekre történő, ún. jelölőgyűlés megalakulására. A tisztségekre történő jelölés, majd az azt követő titkos szavazás után a megválasztott szavazatszámláló bizottság megszavazta a szavazatokat, s “eredményt” hirdetett.
A szavazásra jogosultak megválasztották az Egyetemes Választási Bizottság egyházmegyei pótképviselőjét is.
A közgyűlést követően Sallai Tibor, a borsi gyülekezet lelkipásztora a helyi kultúrházba invitálta a jelenlévőket, ahol a gyülekezet frissítővel, szeretetvendégséggel várta a zempléni egyházmegye gyülekezeteiből érkezett lelkipásztorokat, gondnokokat, vendégeket – számolt be az eseményről Molnár István.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43126,42747,38896″}