46048

A Kormányhivatal 2013-ban összesen 39 olyan beadvánnyal foglalkozott, amely a kisebbségi nyelvhasználati törvény megsértésével volt kapcsolatos. Tényleges törvénysértést azonban csupán egy esetben állapítottak meg – derül ki a szlovákiai kisebbségek helyzetét és jogainak betartását vizsgáló 2013-as jelentésből, amelyet május 28-án fogadott el a kormány.
A jelentésben, amelyet a kisebbségügyi kormánybiztosi hivatal dolgozott ki Mária Jedličková vezetésével, az áll, hogy a szóban forgó törvénysértés esete egy határozat kisebbségi nyelven való kiadásának megtagadására vonatkozott. A figyelmeztetés után azonban ezt a hiányosságot is eltávolították, állapítja meg a Kormányhivatal. Két beadvány a nyelvtörvény megsértésére vonatkozott a zselízi és a dióspatonyi vasútállomásokon, az első beadvány intézése folyamatban van, a második esetben azonban a beadványokkal foglalkozó Kormányhivatal nem állapított meg törvénysértést – olvasható a jelentésben.
A legtöbb panaszt –szám szerin 36-ot a csallóközcsütörtöki székhelyű Pro Civis polgári társulás adott be a kisebbségi nyelvhasználati törvény megsértésének gyanújával különböző üzemanyagtöltő állomásokon. A jelentés előterjesztője szerint ezeknek a beadványoknak az intézése is folyamatban van, miközben némely üzemanyagtöltő állomás már pótolta is a hiányosságot.
A Szlovákiában élő kisebbségek jogairól és helyzetéről szóló 2013-as jelentés képet kíván adni a kisebbségek helyzetéről az ország társadalmi, gazdasági és politikai összefüggéseiben. A jelentés öt részre oszlik, az egyes részek Szlovákia nemzetközi és belföldi kisebbségjogi kötelezettségvállalásaival, illetve a nemzeti kisebbségek képviselőinek állampolgári elkötelezettségével foglalkoznak. A jelentés értékeli továbbá a kisebbségi nyelvhasználati törvény alkalmazását, a kisebbségi oktatás és művelődés, illetve a kisebbségi kulturális tevékenységek támogatást Szlovákiában.
Ebben az összefüggésben például arról is tájékoztat a jelentés, hogy 2013-ban a kisebbségi kultúrát, hagyományokat és történelmet dokumentáló leglátogatottabb múzeum a svidníki Ukrán Kultúra Múzeuma volt, amely tavaly összesen 20 851 látogatót fogadott. A jelentés szerint 2013-ban összesen 167 kisebbségi nyelven íródott folyóiratot adtak ki Szlovákiában, a legtöbb ebből – 43 magyar nyelven jelent meg.
A kisebbségügyi kormánybiztosi hivatalnak ez a második kisebbségekről szóló jelentése. Az elsőt, a 2012-es évre vonatkozóan, 2013. október 16-án fogadta el a kormány.
Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője szerint azonban a kisebbségi jelentés több hiányosságot is tartalmaz, ezért még a múlt hét folyamán levélben fordult Miroslav Lajčák külügyminiszterhez, a kormány emberi jogi tanácsának elnökéhez. Tokár szerint a levélben azt igyekeztek megfogalmazni, miért nem vesznek részt a magyarok jelöltjei ősz óta a kisebbségi bizottság ülésein, s hogy véleményük szerint a kisebbségi bizottsági működésképtelen. Mivel nem számít a kisebbségek véleménye, szerintük a kisebbségi jelentés sem tükrözi a valóságot, hiányosságaként hozta fel továbbá, hogy nem fogalmazza meg a problémákat, mint ahogyan azt sem mondja ki, hogyan kellene ezen változtatni.

4,25 millió euró a kisebbségekre
A jelentés szerint a Kisebbségi kultúrák 2013-as támogatási programja keretében a kisebbségi kultúra, nyelv, oktatás és művelődés, valamint a kisebbségi jogok védelmének támogatására összesen 4,25 millió eurót különítettek el a költségvetésből a tavalyi év során. A 2013-as kisebbségi támogatást még A. Nagy László akkori kormánybiztos osztotta szét, aki időközben – a kisebbségi nyelvhasználati törvény módosító indítványának el nem fogadása miatt – pártja felszólítására lemondott a tisztségéről.46048 1
A szóban forgó összegből a magyar közösség 2,6 millió eurós (61,67%) támogatást kapott, a ruszin közösség 200 ezer eurót, az ukrán kisebbség 100 ezer eurót. A cseh kisebbség számára 160 ezer eurót, a németek számára 80 ezer eurót, a horvát és a zsidó kisebbség számára 60 ezer eurót, az orosz és a lengyel kisebbség számára 40 ezer eurót, a bolgár kisebbség számára 32 ezer eurót, a morva és a szerb kisebbségnek pedig 20-20 ezer eurót különítettek el ebből az összegből. A fennmaradó 250 ezer euró különböző multikulturális és interetnikus tevékenységek támogatására ment. A támogatási programból élő kultúrára, periodikus és nem periodikus sajtótermékre, elektronikus médiára és multimediális hordozókra, illetve multikulturális és interetnikus tevékenységekre lehetett támogatást igényelni. A bizottságok az első pályázati felhívás keretében 1297 projektet javasoltak támogatásra, összesen 4 155 000 euró összegben. Mivel nem merítették ki a teljes pénzösszeget (94 770 euró megmaradt), újabb felhívást hirdettek meg azoknak a kisebbségeknek, amelyek nem merítették ki a 2013-as keretüket. A bizottságok ekkor 49 projektet ajánlottak támogatásra 88 989 euró összegben.
2013 pályázati programjában a kérelmezők összesen 2076 projektet nyújtottak be, amelyből 49-et kizártak a pályáztatás folyamatából, 725 pályázatot nem támogattak, 44 pályázatot pedig ugyan támogatásra ítéltek meg, ám nem kerültek megvalósításra. Összesen tehát 1258 sikeres projektet értékeltek, hagytak jóvá és valósítottak meg. A programból összesen 1245 polgári társulás, 289 település és 101 vállalkozásra jogosult jogi személy igényelt támogatást. A kérvényezők csoportjai közül a legkevesebb kérelmet a megyék nyújtották be – csupán egyetlen egy élt ezzel a lehetőséggel.
Megyei felosztásban a legtöbb sikeres projekt Nagyszombat megyéből (451 pályázat), Nyitra megyéből (419 pályázat) és Kassa megyéből (384 sikeres pályázat) volt. A legtöbb támogatás a kisebbségi folklórra ment – a programból 217 projekt kapott fesztiválokra és bemutatókra támogatást. Ezen kívül 201 projekt zenei, tánc- és énekversenyre, illetve fesztiválra, 110 pedig színházi tevékenységre és kulturális-művelődési táborokra kapott támogatást.

dé, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”41820″}