45907

Dunaszerdahelyen a város zökkenőmentes működése érdekében sem hajlandóak Most-Híd képviselői felülemelkedni egyéni és pártambícióik mindenáron történő érvényesítésén.

A 2014. április 8-án lezajlott képviselő-testületi ülésen a Most-Híd és a függetlenek frakciójának elutasító magatartása miatt a plénum nem fogadta el a városi hivatal számvitelével kapcsolatos beterjesztést, bár a törvény ilyen eshetőséggel egyáltalán nem számol.
A heves vitában egyébként a hozzászólók sokkal inkább a közbeszerzések módját és a kivitelezők személyét kifogásolták, mintsem a könyvelés helyességét.
Ennek következtében a testületnek nem állt módjában megtárgyalni a 2014-es évi 1. számú költségvetés-módosítást, valamint a jogi és természetes személyeknek folyósítandó támogatások jóváhagyását sem.
Számos intézmény, civil kezdeményezés, kulturális csoport és sportklub által szervezett rendezvény került így veszélybe, mert a döntés hiányában számláikat nem tudják fizetni, kötelezettségeiknek nem tudnak időben eleget tenni.
Mivel az ügyrend értelmében csupán 6 hónap eltelte után lehetett volna ismételten napirendre tűzni a számvitel elfogadását, amely sarokköve a támogatások jóváhagyásának, az illetékes szakbizottságban lefolytatott egyeztető tárgyalásokat követően a Magyar Közösség Pártjának képviselőcsoportja a józan ész diadalának reményében kezdeményezte, hogy a két frakció tegyen pontot az ügy végére, és orvosolja az áldatlan állapotot.
Ezt a javaslatot, amelynek lényege az volt, hogy a képviselők fogadják el a számviteli jelentést a főellenőr által is megerősített kifogással, a testületi ülést megelőző napon írásban is átadták a Most-Híd és a függetlenek frakciója vezetőjének.
“Meggyőződésünk, hogy az említett előterjesztés egy korrekt ajánlat volt, amely előbbre vihette volna a város ügyeit. Szó sem volt ultimátumról, mint azt a másik fél igyekszik elhitetni a közvéleménnyel, hiszen a főellenőr jelentése kapcsán továbbra is lehetőség nyílt volna a szabad véleménynyilvánításra, a nézetek ütköztetésére. Úgy véljük ugyanis, hogy minden témát a maga helyén és a maga idejében kell megvitatni.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy a javaslat nem kapta meg a szükséges 3/5-ös többséget, így a költségvetés módosítására és a támogatások összegének elfogadására, valamint értelemszerűen a kifizetésükre is továbbra is várni kell.
Ugyancsak értetlenül állunk a felett, hogy ezt követően a Most-Híd és a függetlenek frakciója még az eredeti napirendi pontokat sem volt hajlandó megszavazni, így a soros testületi ülés, amely többek között a Magyar Megmaradásért PT emlékművével, a városi szabadidőközpont jogalanyiságával, a taxi szolgálatról szóló rendelettel, valamint több telek eladásával volt hivatott foglalkozni, meghiúsult.
Bízunk benne, hogy a közelgő önkormányzati választások nem homályosítják el teljesen a Most-Híd és a függetlenek frakciója képviselőinek józan ítélőképességét, és a város zökkenőmentes működése érdekében hajlandóak lesznek felülemelkedni egyéni és pártambícióik mindenáron történő érvényesítésén.
Véleményünk szerint a közös gondolkodás minden dunaszerdahelyi érdekében hasznosabb lenne, mint az ellentmondást nem tűrő egymásra mutogatás, a vélt vagy valós sérelmek, féligazságok és csúsztatások szajkózása.
Ezt kellene végre szem előtt tartanunk” – olvasható az Az MKP dunaszerdahelyi képviselőcsoportjának állásfoglalásban.

Felvidék.ma