46077u

A dunaszerdahelyi Arthe cafeban, Antall István, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztője méltatta a Szlovákiai Magyar Írók Társasága gondozásában megjelent Szlovákiai magyar újságírás arcképcsarnoka című kiadványt május 28-án.

A kötetben azok szerepelnek, akik az elmúlt csaknem egy évszázadban minderről tudósítottak, riportokat írtak, s más publicisztikai és irodalmi műfajokban vallottak. Miként emléket hagytak vagy hagynak munkásságuk révén.
Mint minden válogatás, ez a mostani is, nyilvánvalóan bizonyos mértékig szubjektív.46077 1
A kiadvány válogatója Végh László, a Bibliotheca Hungarica igazgatója, aki elmondta, nem volt könnyű helyzetben a válogatás kapcsán. Voltak, akik azért nem kerültek be, mert fotó és életrajzi adatok hiányában ez lehetetlennek bizonyult.
A kiadványban száz portré kapott helyett, így bizonyos, hogy valaki érdemtelenül mindig kimarad a névsorból, legyünk bármennyire is elvszerűek, következetesek.
A kötetben a következő újságírók kaptak helyet: Agócs Valéria, Aich Péter, Alapy Gyula, Antal Sándor, Bábi Tibor, Balajti Árpád, Balázs Béla, Barak László, Bárdos Ágnes, Barsi Imre, Batta György, Bereck József, Bodnár Gyula, Czibula Csaba, Cs. Liszka Györgyi, Csető János, Csikmák Imre, D. Kovács József, Darkó István, Darvas János, Delmár Gábor, Dénes György, Dr. Gály Iván, Duba Gyula, Dusza István, Dzurányi László, Egri Viktor, Fábry Zoltán, Farkas Ottó, Fülöp Antal, Gál Sándor, Gémesi Irén, Grendel Ágota, Gyökeres György, Győry Dezső, Haraszti Mária, H. Mészáros Erzsébet, Huszár Tibor, Juhász Árpád, Juhász Katalin, Kádek Gábor, Keszeli Ferenc, Kiss József, Kocur László, Kollár József, Kontár Gyula, Könözsi István, Kövesdi János, Kövesdi Károly, L. Gály Olga, Lacza Tihamér, Laczáné Dusik Éva, Lovász Attila, Lovicsek Béla, Lőrincz Gyula, Lőrincz János, Lőrincz Kató, M. Nagy László, Mács József, Malinák István, Mészáros János, Mészáros Károly, Miklósi Péter, Nagy Ildikó, Nagy Jenő, Néma László, Németh István, Neszméri Sándor, Neubauer Pál, Ozsvald Árpád, P. Vonyik Erzsébet, Pákozdi Gertrúd, Papp Sándor, Petrogalli Oszkár, Polák László, Prandl Sándor, Scherer Lajos, Somogyi Mátyás, Somogyi Tibor, Somos Elemér, Szabó Béla, Szabó G. László, Szabó Géza, Szaszák György, Szászi Zoltán, Szigeti László, Szilvássy József, Szőke József, Szűcs Béla, Szvatkó Pál, Tamás Mihály, Tomi Vince, Tóth Elemér, Tóth Mihály, Tóthpál Gyula, Török Elemér, Ungváry Ferenc, Varga Erzsébet, Vrabec Mária, Zs. Nagy Lajos.
Az újságírók arcképe a sorozat ötödik kiadványa, ugyanis ezt megelőzően már megjelent az írók, tudósok, képzőművészek és a színészek arcképcsarnoka.
Ősszel a tervek szerint kiállítás nyílik az ötszáz portréból Pozsonyban, majd tavasszal Budapesten, így ezáltal átfogó képet kapnak azok, akik munkájukhoz, tájékozódásukhoz a magyar irodalom e vidékeken létrejövő műveinek, az 1918 utáni képzőművészeti életnek, a tudományos élet egykori és mai szlovákiai magyar szereplőinek, valamint a hazai magyar hivatásos színjátszás résztvevőinek szélesebb körű megismeréséhez és megismertetéséhez keresnek támpontokat.

ne, Felvidék.ma
46077 24607746077 3