46582

A DR-VTSZ kezdeményezésére 2014. június 28-án és június 29-én, a Magyar Vízitúrázás Napján szolidaritási adománygyűjtési akciókra kerül sor.
Az adománygyűjtési akciókra többek között – a mosonmagyaróvári VOLUTA sárkányhajó dzsemborin, Kisbodakon az Esthajnalcsillag Kempingben, a leányfalui VADKACSA Nomád VíziCentrum vízi sportnapján és a szigetcsépi vízi karneválon kerül sor.
A DR-VTSZ két ügyvivő elnöke, Horváth Csaba, olimpiai és világbajnok kenus, és Pándi László, a VADKACSA Leányfalui Gyermek Víziflotta örökös elnöke, a „Szerbiai árvízkárok enyhítéséért” szolidaritási vízitúra keretében, 2014. június 30. és 2014 július 13. között Pozsonytól, Budapesten keresztül Belgrádig evez, illetve hajózik, adományokat gyűjtve a Duna-menti településeken. A szolidaritási evezéshez bárki csatlakozhat, bármilyen résztávon. Terveik szerint a szolidaritási evezés a Ausztriában indul a Lajta folyón, és a pozsonyi evezéssel egyidejűleg a Mosoni-Dunán folyatódik, hogy Gönyünél egyesüljön a túra.
A szolidaritási evezés a szlovákiai Pozsony városából indul és Belgrádba érkezik.
Vízitúraterv: Június 30. Pozsony – Gönyű ( 76 Fkm), Július 1. Gönyű- Karva (51 Fkm), Július 2. Karva – Dömős (4o Fkm). Július 3. Dömös- Leányfalu ( 23 Fkm). Július 4. Leányfalu –Budapest, Lágymányos ( 32 Fkm). Július 5. Budapest pihenőnap. Július 6. Budapest – Kulcs ( 52 Fkm). Július 7. Kulcs – Paks ( 64 Fkm).Július 8. Paks – Baja ( 48 Fkm). Július 9. Baja –Apatin ( SRB) ( 77 Fkm). Július 10. Apatin – NoviSad ( 144 Fkm). Július 11. NoviSad – Belgrád ( 93 Fkm). Július 12. Az adományösszeg átadása Liszo Polje UB elöljáróinak.

A vízi világok működése egyrészt áldás, másrészt átok: kultúrák bölcsője és víz-menték pusztulása. Ember és természet összhangja a vízi világ szépségét, víz és ember együttműködését hordozza, az egyensúly megbomlása kataklizmákat, árvizeket okoz. Magyarországon az elmúlt 20 évben rendszeresen, 4 éves ciklusban jelentek meg a dunai árvizek, de emlékezünk a nagy tiszai árvízre és a lengyelországi, csehországi árvizek is friss élményeink, hogy csak a közép-európai krízishelyzeteket említsük. A közelmúlt szerbiai árvizei minden eddigi képzeletet felülmúló károkat okoztak majd minden folyó menti szerb településen.
A DUNA-régió Vízi-Turisztikai Szövetség (DR-VTSZ) kötelességének érzi, hogy szolidaritását fejezze ki a szerbiai árvizek károsultjaival, aminek okán elhatározta, hogy lehetőségeihez mérten szolidaritási adománygyűjtő akciókat szervez. A DR-VTSZ ügyvivő elnöke, Horváth Csaba, olimpiai és világbajnok kenus tájékoztatta portálunkat a rendezvényről.
„Szerb barátaink a “Duna – az Együttműködés Folyója” Nemzetközi Tudományos Fórum beszélgetésein javasolták Liso Polje Ub községet a lehetséges támogatási célnak. Ez a falu, mondhatni rendszeresen árvízzel szembesül. Ezek a rendszeres és megszokott árvizek azonban nem szokták elönteni a falu lakott területeit. Azonban a legutóbbi árvíz katasztrofális volt, mert nemcsak hogy a két folyó, a Kolubara és Tamnava a szokatlanul erős és többnapos szakadatlan esőzés miatt együttesen kiáradtak medrükből, hanem a Kolubara folyón lévő gátak is átszakadtak. A víz hirtelen elöntötte az egész falut. Nem volt más lehetőség a menekülésre mint hogy a tetőkről helikopterekkel mentsék az embereket. Az istállókban fogva maradt jószág mind odaveszett. Ez az adat csak Liszó Polyei helyzetre vonatkozik. Az egész Ub község területén több mint ezer szarvasmarha, ló és sertés fulladt a vízbe. A baromfi pusztulásról még nincsenek adatok, de a veszteség nagyon nagy. A házakban tönkrement minden háztartási felszerelés, bútor, a mezőgazdasági gépek.”
A vízitúrázók képviseletére és összefogására alakult meg a Duna-régió Víziturisztikai Szövetség (rövidített nevén: a DR-VTSZ). Ez fontos lépés a Duna teljes vízgyűjtő területére (ebbe többek között Magyarország telje terülte is beleértendő) kiterjedő fejlesztési folyamatok vonatkozásában, azok összehangolásában a civil területeken, a szükséges munkaformák és hálózati kapcsolatok kialakításában, elterjesztésében, a kiírásra kerülő pályázatokra való felkészülésben.
A DR-VTSZ alapítói személyében a vízisportokat szerető, abban eredményes, a víziturizmusban évek óta sikerrel tevékenykedő szervezők kapcsolódtak össze, alakították ki az alapításhoz szükséges együttműködésüket, bízták meg a Szövetségi vezetőket, az Ügyvivői Testület tagjait.
Az alapítók olyan szervezetet hoztak létre, amelyben több, összetett cél elérése és a különböző tevékenységi kör összehangoltabb szerepeltetetése is lehetővé válik.
A DR-VTSZ működésének kívánt céljai:
Fejlődjön a víziturizmus, és ezzel összhangban a hozzá kapcsolható összes turisztikai ágazat.
A Magyar társadalom minden állampolgárának vízhez való kötődését erősítse, a vízi ismereteiket és a víz használatához szükséges tudásbázist bővítse, terjessze ezt minél szélesebb körben. – „a víz út legyen és ne akadály”
Minden gyermek tanuljon meg evezni, úszni és kerékpározni. Ösztökélje a vízparti települések döntéshozóit arra, hogy a víz és a vízpart legyen szerves része a település életének, a település mellett lévő víz legyen egy bevezető út a településre, a településeknek legyen arcképe a vízről nézve.Vízparti településeken olyan vízparti közösségi terek fejlesztése, melyek működése a településen élők vízhasználati, szabadidős vízen járási és szabadidős vízi sporthoz kapcsolódó ismereteit fejleszti, segíti. – „vízi kultúrközpont mozgalom”.Tartsa életben és terjessze a magyar vízi kultúrát, a hazai tradicionális hajótípusokat – „sárkányhajó – őrsi csónak ellentét”.
Mintákkal, saját módszertannal segítse a döntéshozó szerveket, a már működő vízi sport szövetségeket abban, hogy a klubjaik működése beilleszkedhessen a fenti elképzelésekbe – versenyrendszerek és edzésmódszerek kidolgozása szabadidős sportolóknak.
A vízi és szárazföldi turizmus fejlődése, a vízi kultúra életben tartása és népszerűsítése, a népi hagyományok, népi (vízi) mesterségek megőrzésének elősegítése és ezek megismertetése, a környezet védelme, a hálózat által érintett települések fejlődése, az azokon élő polgárok életszínvonalának növelése. Cél a régióban és annak vonzáskörzetében lévő iskolák tanulóinak és tanárainak lehetőséget teremteni arra, hogy megismerhessék a környezetüket, ebben a környezetben űzhető sportokat (elsősorban vízi sportok, lovaglás, kerékpározás) és mindezeket az iskolai tanórák keretén belül a saját lakókörnyezetükben minél magasabb szinten űzhessék.
Általános cél mindezek mellett még a határon átnyúló közös fejlesztések megvalósítása, biztonságos túraútvonalak kialakítása és az átjárhatóság biztosítása.
Kiemelkedően fontos cél az együttműködés megteremtése, a közös gondolkodás, a hálózat működése közben érintett területek egyensúlyba hozása (mint pl. turizmus és környezetvédelem, fejlődés és hagyományőrzés…).
A DUNA-régió Vízi-Turisztikai Szövetség szolidaritási számlaszámot is nyitott a MagNet Közösségi Banknál, melyre tisztelettel várja a segítő adományokat:
Magyarországról: 16200137-18523317
és külföldről IBAN: HU80 1620 0137 1852 3317 0000 0000 Swift kód: HBWEHUHB.
Együttműködő partnerük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma