46946

Egy szelete Tornalja város történetének a könyv, amely segítséget nyújtl egy valósabb történelmi kép kialakításában a város lakosainak a életéről, történetéről.
A mű részletesen leírja a tornaljai 120 éve öntudatra ébredt ágostai hitvallású evangélikus egyház és annak 80 éves templomának történetét. A szerző korabeli okmányokat, egyházi iratokat is felhasznált, valamint több lakos elbeszéléseit is lejegyezte.
Különösen az idősebb lakosok segítsége volt az, ami által felelevenedett a múlt, és annak életszerű mozzanatai. Érdekességként szolgált egy római katolikus vallású lakos, Kiss György mérnök elbeszélése, akinek édesapja a templom egyik építésze volt. Az építési munkálatokban résztvevő emberek helytállása példaértékű volt.
A tornaljai evangélikus templom 1933-ban gépi segédeszköz nélkül hihetetlen gyorsasággal, mindössze 180 nap alatt készült el.
“A XX. század első felében felépülő templomok lettek névadói annak a térnek, ahol a város története folyamán fontos dolgok játszódtak le. Az események aktív szereplői, de lassan az emlékezők legtöbbje is sajnos már valahonnan fentről figyeli a tér, a város változását, az emlékek pedig egyre jobban elhalványodnak. A “hírneves tér” a városunk egy része. Az ilyen kiadványokra éppen ezért van szükség, mert a leírt megemlékezés megfogalmazott gondolatai megmaradnak.
A globalizálódás nagy és talán feltartózhatatlan, az egyes ember részére sokszor nehezen átélhető, bizonytalanságokat is tartalmazó folyamatában sokak számára a helyi érték, történelmi hagyományok jelenthetik a biztos fogódzót, a lelki és erkölcsi támaszt.
A helytörténeti írásnak felbecsülhetetlen szerepe van ezen értékek feltárásában, megismerésében, a lokálpatriotizmus, az azonosságtudat erősítésében. Az ember legközvetlenebbül területileg egy kisebb helyhez kapcsolódik: szülőföldjéhez, lakó- és munkahelyéhez, egykori iskolájához, templomához.
Gondolom, hogy a szerzőnek Doró Györgynek ebből a szoros érzelmi – értelmi kötődősből adódott a vágya – szűkebb hazájának – az evangélikus templom történetének és gyülekezete életében lezajló eseményeknek emléket állítani. A könyv sok érdekes és értékes információvak szolgál az olvasó számára” – mondta el Szajkó Béla a könyv tornaljai bemutatója alkalmából.
A könyv 2 részből áll. Az első részben a kezdetektől a második világháborúig mutatja be a várost, a lakosságot. A második rész a második világháborútól napjainkig ad áttekintést a tornaljai evangélikus egyház helyzetéről.
A könyv azért is ritkaság, mert a Felvidéken nagy büszkeségnek számít, ha a kevésbé ismert és gyakran már feledésbe merülő evangélikus egyházról szóló történetek kerülnek napvilágra. A valós történetek és a lakosok elbeszélését igazolja, hogy a hatvan éves együttélés alatt a szlovákok és a magyarok is összefogtak, ha közös célról volt szó.
Külön említést érdemel a Sajógömöri Evangélikus Egyház mellett működő Cappella polgári társulás közreműködése is, akik segítették a könyv elkészülését és kiadását.
A könyv tornaljai bemutatójára június 22-én került sor. Don A. Marton Gyula, a tornaljai Madárterem galéria vezetője így számolt be Doró György új könyvének bemutatójáról: Lelkes, sugárzó tekintetű érdeklődők érkeztek az első – könyves szerző Isten háza című könyvének bemutatójára. Színes, színvonalas kultúrműsor kísérte a szerző vetítéssel egybekötött beszámolóját a könyv keletkezéséről, Tornalja és a környék evangélikus közösségeinek életéről. A sajógömöri evangélikus énekkar szereplése, Györgyfi Tünde virtuóz hegedűjátéka és Bodor István kettő szavalata felejthetetlenné varázsolta ezt a vasárnapi rendezvényünket.
Doró György úr hozzáértéssel és odaadással ecsetelte a könyv megírásának nehézségeit és örömeit is.Szívesen válaszolt a szabad beszélgetésben feltett kérdésekre is. Volt virágözön is és köszönet a Családjának is, akik figyelmes és gazdag szeretetvendégséget biztosítottak a jelenlévőknek.A könyv megjelenésében jelentős szerepet vállalt a sajógömöri Cappella Polgári Társulás, Lóczy Tibor vezetésével. Úgy érzem ez a könyv egy szép ajándék Tornalja városának történetéhez, kiemelve benne a Tornaljai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház és 80 éves templomának történetét” – nyilatkozta.
A könyv megvásárolható a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban.

Felvidék.ma