46208

A Losonc melletti kis település a 13. században keletkezett, első ismert írásos említése 1335-ből való „Vydafalua” néven, mai szlovák megnevezésének első említése 1393-ból való „Vidina” néven. A 16. században a gácsi Forgách család birtoka volt. 1740-ben az egész falu tűzvész martaléka lett, elpusztult, majd újjáépült. Lakosai főleg mezőgazdasággal és fazekassággal foglalkoztak. Határában a Losonc patak mentén a 19. században két malma is működött Vályi András munkája szerint 1796-ban megjelent munkája szerint megnevezése Videfalva ill. „Vigyina”, „Tót” (azaz szlovák) falu, földesura Gr. Berényi Uraság volt. 1851-ben munkájában Fényes Elek arról számolt be, 63 katolikus és 249 evangélikus lakosa van, földesura Kubinyi András „ kinek itt csinos lakháza, szép kertje, nevezetes könyvtára, s ritka pénz, csiga, s növény gyűjteménye van. “
A község 1971 és 1990 között Losonchoz tartozott, jelenleg önálló, Losonccal csaknem egybenőtt település..
A település elsősorban a Kubinyi családot juttatja eszünkbe. Az egykori otthonuk, az 1706-ban épült kastély parkból nyíló bejárati ajtaja mellett olvasható a Magyarhoni Földtani Társulat emléktáblája, amelyet az fennállása (1848. január 3-án alakult meg itt) 145. évében, 1994-ben helyezett el (Szövege: V TEJTO BUDOVE BOLA ZALOŽENÁ / UHORSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ / 3. JANUÁR 1848 / ODHALILA SPOLOČNOSŤ V 145. ROKU / SVOJEJ EXISTENCIE /
EBBEN AZ ÉPÜLETEBEN ALAKULT MEG A / MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT / 1848 JANUÁR 3-ÁN / ELHELYEZTE A TÁRSULAT / FENNÁLLÁSÁNAK 145. ÉVÉBEN). Ehhez a Társulat megalakulásának 165. évfordulója alkalmából került egy újabb tábla.
A kastély első ismert tulajdonosa a 18. század második felétől Wattay Pál volt, akiktől 1826-ban Kubinyi András vásárolta meg a családja részére.
A kastély utolsó tulajdonosa az Asbóth család lett, akik 1890-től éltek a községben. Asbóth János és felesége végakaratukban a teljes vagyonukat missziós célokra ajánlották fel. Asbóth János 1911 június 28-án elhunyt, így elhatározásukat felesége Hedvig teljesítette, aki 1927. május 5-én a teljes birtokot, beleértve a kastélyt az akkor már működő Isteni Ige Társulatnak (Spoločnosť božieho slova) ajándékozta azzal a feltétellel, hogy abban élete végéig lakhat. Emlékét egy szlovák nyelvű tábla őrzi. A kastély és kertjét felújították, gondozott és látogatható.
Az Asbóth család a kastély közelében lévő kis dombon építette fel a Jézus szíve templomot, melynek alapkövét még 1900-ban tették le, de az csak 1907 és 1911 között készült el egy bécsi építész – Jordán – tervei alapján, Cserey Ferenc losonci építész irányítása alatt. Az oltár felett ma egy szlovák nyelvű felirat olvasható: „Amíg az én szívem uralkodik, addig segítséget is nyújt”. Az eredeti felirat latin vagy magyar nyelvű volt
A templom hátsó részében, az Asbóth család homokkőből készült címere alatt nyílik a lejárat a templom alagsorában kialakított terjedelmes kriptába, amelyben az Asbóth házaspár nyugszik. A lejárati lépcső egy kis kápolnába vezet, s innen nyílik a kripta, melynek oldalfalában 6 sírhelyet alakítottak ki. Ezekből kettőbe temetkeztek ahol Asbóth János és felesége Hedwiga nyugszanak. A sírhelyek felett latin nyelvű szöveg, idézet (Dixtique Dominus at eum: / Sanctificavi domum hanc quam aedificasti, / ut ponerem nomem meum ibi in semptiternum, / et erunt oculi mei et cor ibi cunctis diebus / III. Reg. IX, 3.) olvasható, a sírfeliratok magyar nyelvűek.
A község két temetője közül a falu határán lévő katolikusban nincsenek magyar feliratú sírhelyek, a faluban lévő evangélikusban viszont több is. Közülük Tomka Györgyné – Paulovits Rozália, Balassa Sándor és Králik Jánosné sírhelyei a legrégebbiek. A Kubinyi család tagjaira egyetlen sírhely sem emlékezik, s kastély területén ill. annak kápolnájában sincs ismert nyughelyük.

(A képek kattintással nagyíthatók! Képaláírások: 1. Asbóth Hedvig emléktábla, 2. Evangélikus temető, 3. Magyarhoni Földtani Társulat – emléktábla, 4. Kastélypark, 5. A kastély tornya, 6-8. Kastély, 9. Templom, 10. Asbóth-címer, 11. Kripta, 12. Oltár feletti felirat a templomban.)
46208a46208b46208c46208d46208e46208f46208g46208h46208 146208 246208 446208 3

Puntigán József, Felvidék.ma