47564

A munkahivatalban sorakozik arra várva, hogy álláshoz jusson? Talán észre sem vette, mennyi munkalehetőség van a környezetében. Legalábbis az Európai Bizottság legutolsó elemzése alapján, amelynek értékeléséből megtudhatjuk, hogy a pénzügyi stimulációnak köszönhetően a munkaerőpiac jó fordulatot vett, melynek során az egyes régióbeli különbségek is csökkentek.
A gazdasági, szociális és területi összhangról, valamint kohézióról szóló jelentés ugyanis azt mutatja, hogy jó irányban haladunk. Az EU területi kohéziós politikájának keretén belül hazánkban több munkahelyet sikerült kialakítani, mint amennyi az elvárások között szerepelt.
Még ha a feltüntetett számok durva becslések is, amelyeket óvatosan kell kezelnünk, mindenképpen meglepetésként hatnak. A jelentés alapján az EU-s alapoknak köszönhetően 2007 és 2013 között az EU tagországaiban 600 ezer új munkahely létesült, 80 ezer új vállalat kapott támogatást, és mintegy 6 milliónyi munkakereső vett részt különféle átképzéseken.
Vajon miként érzékeljük ennek hatását?
„Mivel az alapokból merített támogatások az EU-n belüli munkahelyeknek mindössze 0,3 százalékát fedik le, nem beszélhetünk főnyereményről,” értékeli a jelentést Ján Dinga, a Közgazdasági és Szociális Tanulmányok Intézetének elemzője.
Elgondolkodtató, hogy az EU-s alapok a valóságban nem károsítják-e az európai munkaerőpiacot. Dinga kifejti ugyanis, hogy a munkahelyek kialakítására szolgáló források a törvényből adódóan a sikeres vállalatoktól is származnak, amelyek még több munkahely létrehozására is képesek volnának, ha nem hárulnának rájuk ilyen magas adóterhek. Véleménye szerint érdemes lenne kimutatást készíteni arról, hány munkahely jöhetne létre akkor, ha az európai programok finanszírozását hivatott magas adóterhelés enyhülne.
Martin Kahanec, a Közép-európai Munkaerőkutató Intézet igazgatója hozzáteszi, ha érzékelhetők is pozitívumok a foglalkoztatás terén, számos támogatási program nem vezet a kitűzött célok eléréséhez, és a támogatásokra elkülönített pénzösszegek felhasználásának hatékonysága továbbra is problematikus marad.
„Általánosságban elmondható, hogy a bértámogatások ugyan segítenek a munkaperőiac legveszélyeztetettebb csoportjának elhelyezkedésében, viszont megszűnésük után az említett alkalmazottak nagy aránya újból munkanélkülivé válik”, teszi hozzá. A másik oldalon a közmunkaprogramok és az egyéb ideiglenes államilag támogatott tervezetek kevés sikerhez vezettek a tartós foglalkoztatást illetően.
Egy dolog ugyanis, hogy mit gondol Brüsszel, s megint más a valóság, amellyel a szlovákiai polgár naponta szembesül. A munkanélküliség problémája lassan már szociális vészhelyzetbe torkoll. Természetesen ez nem csak Szlovákiát érintő probléma, mivel az egész eurozóna esetében mindössze csekély javulásról beszélhetünk. A gazdasági válság által okozott problémák megoldása súlyos feladat.
Hazánk a legkedvezőtlenebb munkanélküliségi mutatókkal rendelkező EU-tagországok közé tartozik. A Munka- , Szociális- és Családügyi Központ szerint júniusban a munkanélküliség elérte a 12,78 százalékot, ami a tavalyi 14,25 százalékhoz képest némi javulást jelent. Igaz, a kedvezőbb eredményhez hozzájárulnak az idénymunkák is.
A kockázati csoportba tartoznak a tartósan munkanélküliek, akiknek alkalmazását a kormány szeretné megoldani. Minden ebbe a csoportba tartozó munkanélküli, aki legalább minimálbérért vagy azt megközelítő összegért el tud helyezkedni, a szociális segélyen kívül személyes járulékért is folyamodhat. Kritikusnak mondható azoknak a fiataloknak a helyzete is, akik gyakorlati tapasztalat híján nehezen tudnak a munkapiacon érvényesülni. Ján Richter munkaügyi miniszter az iskolaügyi tárcával karöltve az ő problémájukat a duális képzéssel szeretné megoldani.
Ha mégis EU-s forrásokra szeretnénk hagyatkozni, olyan projektek támogatására helyezzük a hangsúlyt, amelyek bizonyíthatóan hatékonyabbak. Emellett el kell érnünk, hogy az értékelést független szakemberek végezzék, s szükség esetén időben módosíthatóak legyenek az elemzések eredményei alapján.

Forrás: aktualne.atlas.sk nyomán HCS, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”46928,46588,44553,40420,37595″}