47716

Jubileumi 10. Szent Korona Ünnepet tartották meg Ipolybalogon augusztus első vasárnapján. Ezzel az eseménysorozattal emlékeztek meg a faluban a Szent Korona középkori megpihenésére, valamint a hiteles másolatának 2005-ös elhelyezésére.
Az ünnepség a falu főterén kezdődött.
Pásztor Béla Veresegyháza polgármestere, aki egyben a falu szülöttje, rövid beszédjében kiemelte, Ipolybalog lakosai nagy lelkesedéssel ápolják a szent ereklyéhez tartozó hagyományokat.
„Minden népnek szüksége van jelképre, mely a történelem során alakul ki. Ilyen a Szent Korona is, amely nemcsak a magyaroknak, hanem a Kárpát-medence minden népének a koronája, mindazoknak, akik itt éltek. Az összetartozásunk, lelki összeköttetésünk jelképe” – hangsúlyozta Veresegyház polgármestere.
Az ünnepi körmenet a falu központjából a Kápolna–dombra ment az élen a Szent Korona hiteles másolata az ipolybalogi szentkorona őrzőkkel.
A Kápolna-dombon Tarnai Imre mesterkanonok, nagyoroszi esperes plébános celebrálta a szentmisét.
Az ünnepségen részt vett a hiteles másolat elkészítésének kezdeményezői. Név szerint Balogh Gábor, akkori ipolybalogi polgármester; Csáky Pál, egykori miniszterelnök-helyettes; valamint Pásztor Béla, Veresegyház első embere.
„Augusztus elején ünnepeljük meg drága ereklyénket, a Szent Koronánkat. Így mondunk hálát az égieknek, a Mindenhatónak, Szent Istvánunknak, szentjeinket” – kezdte beszédét György Ferenc, ipolybalogi plébános. Tarnai Imre mesterkanonok szentmise során kitért többek között arra, hogy a Szent Korona nem egy tárgy, sokkal több annál, a magyar nemzeti és lelki összetartás szimbóluma. „Tiszteletreméltó ez a megemlékezés, Isten adja, hogy ez megmaradjon a leszármazottaitokban is, hogy értsék, mennyire fontos és egyedi ez a több száz éves esemény ápolása” – fogalmazta meg üzenetként a mesterkanonok.
A szent misét követően, Csáky Pál EP képviselő, a falu díszpolgára mondta el ünnepi gondolatait. A kerek évforduló kapcsán visszaemlékezett a kezdeti lépésekre, amikor is az ipolybalogi küldöttség a kormány hathatós támogatását kérte a másolat elkészítéséhez.
„A balogiak tudják azt, hogy az ember nemcsak kenyérrel, hanem igével is él. Balog ezzel üzent, nemcsak palócföldnek, hanem az összmagyarságnak is: csak akkor reménykedhetünk értelmes jövőben, ha nem csak a külsőségre leszünk figyelmesek, hanem belső értékekre is” – hangzott el a Kápolna-dombon. Hozzátette, a Szent Korona kettős üzenete a ragaszkodás, az egyik oldalon a hithez, a másik oldalon a nemzeti értékekhez. Az ünnepi beszéd végén a folytonosságra és a kitartásra hívta fel a figyelmet: Ipolybalog azt üzemi, hogy soha nem szabad feladni. Esélyünk és jövőnk akkor lesz, ha mindannyian megtesszük azt, amit az élet, a közösség megkíván tőlünk.
Az ünnepi köszöntő után a hagyományokat követve került sor a Szent Korona – emlékérmek átadására. Mint a Felvidék.ma megtudta, a kitüntetést azon személyek és szervezetek kaphatják meg, akik, illetve amik tevékenységükkel hozzájárultak a község hírnevének az öregbítéséhez.
Cseri Lajos polgármester és a képviselő testület emlékérmet adományozott György Ferenc plébános részére, a Szent Korona emlékének önzetlen és példamutató munkásságáért. Ipolybalog önkormányzata és a helyi plébániai hivatal emlékéremmel tüntette ki Balogh Gábort.
Az Ipoly-mente kultúrájáért, annak fennmaradásában és továbbadásában elvégzett lelkiismeretes munkássága elismeréséért, valamint a Szent Korona Ünnep megszervezéséért és folytatásáért részesült a díjban. Emlékérmet kapott továbbá Szlovák Zsolt is, aki önzetlen munkájával kiemelten hozzájárult Ipolybalog község és szűkebb környezetének kulturális fejlesztéséhez.
Mint György Ferenc a Felvidék.ma-nak elmondta, 1304-ben a menekülő Vencel király egy éjszakára az ipolybalogi erődtemplom üregében őriztette a magyar királyi ereklyéket. Mátyás király 1464-es rendeletében kimondja, hogy a községek őrizzék meg emlékét a nemzeti nagy eseményeknek. Így került a Kárpát-medencében elsőként község templomának a csúcsára a korona másolata. „Az ezredfordulón jöttek a hiteles másolat ötletével, melyet az üregbe szerettek volna elhelyezni.
2005-ben került a faluba a hiteles másolat, ekkor szerveztük meg az első ünnepet. Az elmúlt egy évtizedben zarándok hely lett a templomunk. Csoportos, avagy egyéni látogatás során megcsodálják az ereklyét, és a szépséggel a szívükben őrizvén térnek vissza. Ez a Szent Korona üzenete is” – nyilatkozta a község plébánosa.
„A Szent Korona a balogi embernek mindig benne volt a tudatába, benne élt. A kezdeményezéshez örömmel kapcsolódtam. Meggyőződésem, hogy az ünnepség folytán az idő múlásával a Korona tisztelete összeforr a község nevével” – fogalmazta meg Pásztor Béla. Ipolybalogi gyermekkorára visszaemlékezve hozzáfűzte, mindig is büszke volt arra, hogy korona díszíti a templom tornyát.
Az ünnep hangulatát fokozta a Kápolna – dombon kialakított mesterek utcája, ahol különféle kézműves mesteremberek mutatták be munkáikat. Kézműves foglalkozások során az érdeklődők kipróbálhattak a nemezelést, anyagozást, avagy a bőrművességet is. A délután folyamán helyi és környékbeli hagyományőrző csoportok szórakoztatták a közönséget, emellett székely mesemondásra és gyermek előadásra is sor került. Az ünnepséghez hűen az est fénypontja az István, a király rockopera bemutatása volt.
Kísérőprogramként kivonatozhattak az érdeklődők, ugyanakkor letűnt korok autóbuszával is utazhattak. Mindkettőt Veresegyház támogatásával jelent meg a faluban. A Kápolna-domb tövében pedig kiállítópaneleken mutatták be az egy évtizedes múltra visszatekintő rendezvény legszebb pillanatait.   

További képek az ünnepségről megtekinthető a Képgalériában ITT>>>
Pásztor Péter, Felvidék.ma
a szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”41032,43743,42746″}